Rutenett (areal)

Konkretiseringsmateriell

Rutete ark, aller helst med kvadratiske ruter
Geobrett


Regnestrategi: Rutenett

Til felles gjennomgang:
På elevressursene til http://matteoveralt.samlaget.no er det et hundrernett du kan bruke til felles gjennomgang. Ta bort haken for «vis tall» og bruk fargene til å markere firkanten.

Geobrett:
Lag firkanter med en blå strikk og regn ut gangestykker på geobrett.

Spill:
Multiplikasjon med rutenett_6x6
La elevene få spille sammen to og to. Hvert parr trenger to terninger. Kast en terning hver, multipliser antall prikker terningene viser og fargelegg rutene.
Multiplikasjonsspill_Hvem får størst areal?
La elevene få spille sammen to og to. Hvert parr trenger en terning. Spillerne starter i hvert sitt hjørne. Kast terningene, multipliser antall øyne terningene viser og fargelegg multiplikasjonsstykket i rutenettet. Fortsett med å kaste terningene annenhver gang. Alle firkantene må henge sammen, tegnes inntil hverandre. Dersom en spiller kaster og ikke får plass til å tegne multiplikasjonsstykket sitt, er det neste spiller sin tur. Vinneren er den spilleren som får størst areal.

Finn ut!
Bruk rutenett med kvadratiske ruter.
Hvordan blir figuren når vi multipliserer to like tall med hverandre?

Å løse et multiplikasjonsstykke på flere ulike måter

Skjermbilde MULTIOppgave:
I denne oppgaven får elevene skrive multiplikasjonsstykket ved å bruke gjentatt addisjon, tom tallinje, rutenett, egne tegninger, samt lage en regnefortelling til multiplikasjonsstykket.
Arbeidsark_multiplikasjon – (PDF)

 

Problemløsning:

Tema: Steinheller/figurtall
Oppgaveark med figurer:
Problemløsning_heller_figur 1-3_PDF (kvadrater)
Problemløsning_heller_figur 1.2-3.2_PDF (rektangler)
Oppgavetekst:
Her ser du et mønster som er laget av lyse og mørke steinheller.
a) Hvor mange steinheller er det til sammen i figur 5?
Hvor mange er lyse? Hvor mange er mørke?
b) Hvor mange steinheller er det til sammen i figur 10?
Hvor mange er lyse? Hvor mange er mørke?
c) Lag et lignende problem. Løs det.