Førskoledag og første skoledag

Førskoledagen og første skoledag er kanskje ikke en høytid, men disse dagene har en så spesiell plass at de fortjener en egen side her likevel.

Her følger et eksempel på hvordan førskoledagen og første skoledag kan være. Det er mange måter å gjøre det på, og alle må naturligvis finne sin egen. Dette er på ingen måte en fasit. Selv synes jeg hefter og lignende ikke hører hjemme helt i starten. Et leseark på førskoledagen er fint for å gi førskolebarna følelsen av å begynne på skolen. I starten synes jeg elevene skal få skape mest mulig selv: tegne på et helt vanlig ark, og ikke minst gjøre læringsaktiviteter som vi verken trenger ark eller (fag)bøker til. Elevene får møte mer enn nok av typen «fargelegg» og «fyll ut»-oppgaver seinere i skoleløpet.

Etter første skoledag er overstått er det fint å legge mye av undervisningen utendørs. I tiden frem til høstferien har vi uteskole en dag i uka. I tillegg kommer alle andre aktiviteter ellers i uka man kan gjøre ute. Ute kan man jobbe med aktiviteter som fremmer samhold og trygghet. Lek bli kjent-leker. Frilek der voksne deltar er en god måte å bli kjent med barna på. Mange språkleker er også fine å ha ute, og for ikke å snakke om alle de mulighetene vi har til å jobbe med begrepslæring ute. Inne kan man gjøre barna kjent med skolebygget, få på plass rutiner og jobbe med å lage felles klasseregler. Høytlesning er supert, og det kan gjøres både inne og ute i naturen. Klassebamsen er også fin å introdusere helt i starten. Musikk-timene er en gylden mulighet til å jobbe med begrepene høyre/venstre (skrive- og leseretning): syng «boogie, boogie» og andre lignende sanger, og klapp stavelser i navnene til elevene (med hendene eller med instrument). Boka «Lykke skriver» er fin å bruke til å introdusere skrift. Etter at den «hemmelige skriften», «barneskriften» introduseres, kan elevene skrive enkle tekster helt fra første skoledag.

Første skoledag handler om å skape trygghet og ta imot skolestarterne med varme og omsorg; og ikke minst skape forventninger, slik at barna gleder seg til å komme på skolen igjen. Denne dagen er uten tvil en spesiell dag for både elever, lærere og foreldre! Lykke til =)

PROGRAM FOR FØRSKOLEDAGEN

PROGRAM FOR FØRSTE SKOLEDAG

Forberedelser

* Tall og bokstav-plansjer på veggen
* Navnelapper på pultene
* Navnelapper på garderobeplassene
* Skilt på klasseromsdøra
* Skrive- og fargeleggingsblyanter, hviskelær, blyantkvesser, boks
* Velkommen stort skrevet på tavla, evt med beskjeder til foreldrene
* En fin blomst, vet et flagg, til pynt forrest i klasserommet
* Evt teksten på «Velkommen til skolen» skrevet opp på en stor plakat
* Gjør klar blå perm med informasjon og papirer som må fylles ut og returneres
* Tenke ut hvordan de skal sitte i samling: Annenhver gutt og jente? Navnelapper – eller vente med å finne faste plasser noen dager til du ser hvem som passer til å sitte sammen?
* Tegneark

Samling i skolegården

Rektor taler, korsang med skolekoret, inndeling i klasser.
Klassene stiller opp med kontaktlæreren sin og venter på at alle elevene blir ropt opp.
Vi klapper etter hver klasse. Rektor ber foreldrene vente ute i gangen, slik at det ikke blir så kaotisk.

Lærerne henter elevene sine inn. Alle klassene bruker sin inngang.

Oppstart i klasserommet

Gi beskjed om hvor elevene og foreldrene skal være i klasserommet før vi går inn.

Elevene stiller seg på rekke utenfor klasserommet. Læreren hilser på hver enkelt elev i døra. Elevene setter seg på plassen sin i klasserommet. Pultene er markert med navnelapper. Vær obs på at noen kan trenge hjelp til å finne plassen sin.

Foreldrene får komme inn og stille seg langs veggen.

Læreren ønsker velkommen. Først forteller læreren kort om seg selv, litt om å begynne i 1. klasse og være skolestarter, og litt om hva vi skal lære i 1. klasse.

Gi noen korte, men viktige beskjeder til foreldrene før de blir bedt om å forlate klasserommet:
(Jeg liker å ha beskjedene skrevet opp i stikkordsform fremme på tavla. Da blir det lettere å huske for meg selv, og foreldrene kan se selv når de kommer inn i klasserommet).
* Oppstart: Når det ringer inn om morgenen kl. 0830 skal alle elevene sette seg på benkene i gangen. Foreldre må være ute av gangen. Vennligst ikke vær i gangen lenger enn nødvendig om morgenen.
* Morgensamling: Hver mandag møtes vi ute i skolegården. Foreldre skal stå bakerst hvis de ønsker å se på.
* Blå mappe/postmappa: Leveres inn i morgen. Ta med ut og legg i sekken (skjema må returneres!)

Foreldrene blir pent bedt om å forlate klasserommet.

Samling med høytlesning

* Opprop:
Gjerne be alle elevene si navnet sitt i kor først, da tørr alle!
Hvor mange er vi? Vi teller sammen med tellefinger.

* Samtale:
Er det noen som gleder seg til å begynne på skolen? Hvorfor?
Snakk om bokstaver og tall/telling.

* Syng: «Velkommen til skolen» (vis til at vi sang den på førskoledagen)

* Regler:
Vi rekker opp en stille, rolig hånd når vi vil si noe.
Modeller, og la elevene få prøve.
Gi også eksempler på hva en urolig hånd er.
Gi positiv oppmerksomhet til alle de som gjør det riktig.
Vis dotegnet og fortell hvor toalettet er. Assistenten følger eleven.

*Høytlesning: «Kim er spent»
«Kim er spent» handler om Kim som skal begynne på skolen.
Hva betyr det å være spent? Hvordan kan man føles seg da?
Er noen av dere spent på å begynne på skolen? Fortell. Ta tak i det de sier og ufarliggjør det. På skolen er det trygt og godt, og vi passer på at alle har det bra!
Samtal rundt bildene i boka.
– Assistenten tar et bilde av alle elevene i klassen sammen.

* Tegneoppgave:
Tegn noe fra boka «Kim er spent».
Hva må vi huske på når vi skal tegne? Har dere lært noe om dette i barnehagen? Snakk om hvordan vi fargelegger tett.
Elevene får skryt for hvordan de sitter etter hvert som arkene deles ut (blikk, armer, bein, stille, rolig hånd – alle har garantert noe de kan få skryt for).
Når elevene får arket, finner de tilbake til plassen sin i klasserommet. Assistenten hjelper om nødvendig.
NB! Gå rundt og sjekk at alle får skrevet navnet sitt på tegningen. Skriv navnet på tegningen til de som ikke klarer å skrive det selv.

Felles avslutning

* Alle elevene setter seg i samling.

* Oppsummering:
Se på tegningene og snakk om hva som er bra! Sørg for at alle elevene får vist frem sin tegning.
Alle elevene må også få med seg blå perm med info hjem.
Gleder meg til å se dere igjen!

AKTUELLE LINKER OG VIDEOER

Sang: Velkommen til skolen

Sang: Første dag i første klasse

Serie: NRK Skolestarterne

Bildefortelling og oppdagende skriving

Boka “Lille Lykke”, skrevet av spesialpedagog Heidi Osa Syversen, er en nydelig fortelling om barneskrift.

Denne boka er skrevet for å introdusere barneskrift for elevene. Når «den hemmelige skriften», «barneskriften», introduseres for elevene, kan elevene skrive egne tekster fra første skoledag!

Metoden «oppdagende skriving» med utgangspunkt i barneskrift finner du i blogginnlegget.

Skrivemal, oppdagende skriving:

NORSK – SKRIVEMALER

Bli kjent-leker

Her på Undervisningsmetoder finner du også en egen side for leker som kan brukes for at elevene skal bli bedre kjent med hverandre. Her er det mange fine leker å bruke i oppstarten av et nytt skoleår!

KLASSEMILJØ – Bli kjent-leker

Masse lykke til med første skoledag og oppstart av nytt skoleår!