Naturstier

Hei!

På denne siden legger jeg ut alle naturstiene jeg lager. Her ligger slideshow for hver natursti med link til hvor de ligger ute til gratis nedlastning. Ellers ligger det mye mer opplegg for uteskole på de andre temasidene også.

Håper dere får noen fine, morsomme og lærerike dager ute.

Anne Marte

Natursti: Årstider – høsten

Denne naturstien kan du laste ned her:
https://undervisningsmetoder.com/naturfag/mangfold-i-naturen/arstidene/

Natursti: Dyra på gården

Denne naturstien kan du laste ned her: https://undervisningsmetoder.com/naturfag/mangfold-i-naturen/gardsdyr/

Natursti i matematikk

Denne naturstien kan du laste ned her: https://undervisningsmetoder.com/matematikk-2/tallforstaelse/

Natursti i norsk

Denne naturstien kan du laste ned her: https://undervisningsmetoder.com/norsk/skriveopplaering/

Natursti til temaet “17-mai”

Denne naturstien kan du laste ned her: https://undervisningsmetoder.com/hoytider/17-mai/