Naturstier

På denne siden legger jeg ut link til alle naturstiene jeg lager.

Her ligger slideshow for hver natursti med link til temasiden hvor de ligger ute til gratis nedlastning. Ellers ligger det mange flere fine opplegg for uteskole på de andre temasidene også.

Naturstiene er laget med tanke på at oppgavene skal egne seg godt til gjennomgang i ettertid. Sett av tid til å ta en grundig muntlig gjennomgang av oppgavene. Del ut svararket til hver gruppe, la de få rette underveis. hovedregelen er et poeng for hvert riktig svar. Oppgaver som åpner for flere mulige svar, kan dere velge å gi et poeng for hvert delsvar. Hvor mange poeng klarte hver gruppe å få?

Håper dere får noen flotte, morsomme og lærerike dager ute.

Mange hilsener fra Anne Marte

Natursti: Årstiden vinter

Denne naturstien kan du laste ned her:

Naturfag – Årstider og måneder

Natursti: Samene

Denne naturstien kan du laste ned her:

Høytider og markeringer – Samefolkets dag

Natursti: Stortingsvalget

Denne naturstien kan du laste ned her:

Samfunnsfag – Valg og demokrati

Natursti: Årstiden sommer

Denne naturstien kan du laste ned her:

Naturfag – Årstider og måneder

Natursti: Årstiden vår

Denne naturstien kan du laste ned her:

Naturfag – Årstider og måneder

Natursti:
Enkel og dobbel konsonant

Denne naturstien kan du laste ned her:

Norsk – Enkel og dobbel konsonant

Natursti: Årstiden høst

Denne naturstien kan du laste ned her:

Naturfag – Årstider og måneder

Natursti: Dyra på gården

Denne naturstien kan du laste ned her:

Naturfag – Gårdsdyr

Natursti – Matematikk

Denne naturstien kan du laste ned her:

Matematikk – Tall og mengdeforståelse 0-20

Natursti – Norsk

Denne naturstien kan du laste ned her:

Norsk – Skriveopplæring

Natursti – 17-mai

Denne naturstien kan du laste ned her:

Høytider og markeringer – 17.mai

%d bloggere liker dette: