Naturstier

På denne siden legger jeg ut link til alle naturstiene jeg lager.

Her ligger hver natursti med link til hvor de ligger ute, enten i nettbutikken eller til gratis nedlastning. Ellers ligger det mange flere fine opplegg for uteskole på de andre temasidene også.

Naturstiene er laget med tanke på at oppgavene skal egne seg godt til gjennomgang i ettertid. Sett av tid til å ta en grundig muntlig gjennomgang av oppgavene. Del ut svararket til hver gruppe, la de få rette underveis. Hovedregelen er et poeng for hvert riktig svar. Oppgaver som åpner for flere mulige svar, kan dere velge å gi et poeng for hvert delsvar. Hvor mange poeng klarte hver gruppe å få?

Håper dere får noen flotte, morsomme og lærerike dager ute.

Mange hilsener fra Anne Marte

Natursti: Årstiden vinter

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti: Samene

Denne naturstien kan du laste ned her:

Høytider og markeringer – Samefolkets dag

Natursti: Stortingsvalget

Denne naturstien kan du laste ned her: Samfunnsfag – Valg og demokrati

Natursti: Årstiden sommer

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti: Årstiden vår

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti:
Enkel og dobbel konsonant

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti: Årstiden høst

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti: Dyra på gården

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti – Matematikk

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti – Norsk

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Natursti – 17-mai

Denne naturstien kan du laste ned her:

Høytider og markeringer – 17.mai

Natursti: Sammensatte ord

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!