Årstider og måneder

I Norge har vi fire årstider: høst, vinter, vår og sommer.

Her er det mye å lære:

Hvilke forandringer skjer i naturen rundt oss?
Hva gjør insekter, fugler og dyr under hver av årstidene?
Hva har årstiden å si for hvordan vi kler oss, og hva vi kan gjøre?
Hvilke kjennetegn har hver av årstidene?
Årstid har med tid å gjøre. Hvor langt er et år? For de yngste elevene spesielt, er tid et vanskelig og abstrakt begrep å forstå. Et år har 165 dager, 12 måneder. Det gjør en måned til 1/12 av et år.
Hvilke måneder hører til hver av årstidene?
Hva er det egentlig som gjør at vi får årstider?

På denne siden finner du undervisningsmateriell til temaene:

MÅNEDER (kalender, bursdager, still opp-aktivitet, huskeregel, mm)
ÅRSTIDER (samtaleplakater, årshjul, kategorisering av ord, mm)

Skal du jobbe med en spesifikk årstid, så finner du en egen temaside til hver av årstidene under NATURFAG på hovedmenyen.

God fornøyelse!

MÅNEDER

Eksempler på ord og begreper:

dag
uke
måned
år

årstid
skuddår
kalender
ordenstall (matematikk)

helligdag
ferie

Ordsøk, månedene i året

Lag kalender

Kalender for 2024 og 2025

Still opp i riktig rekkefølge

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Lær bursdagsdatoen din

Del ut et ark og gjerne et skrivebrett om du har, til hver elev. Elevene får i oppdrag å vandre rundt i klasserommet og spørre klassevennene sine: «Når har du bursdag?». Klassevennene svarer med full setning: «Jeg har bursdag 23. mars», for så å stille spørsmålet tilbake: «Når har du bursdag?». Stopp tiden når du ser at elevene begynner å bli ferdige.

Deretter er det felles oppsummering i samling. Alle elevene tar med seg bursdagsoversikten sin. Læreren spør: «Hvilke bursdagsbarn har vi i januar?», og elevene får rekke opp hånda og svare. Gå igjennom året måned for måned. Hvilken måned er det flest bursdagsbarn? Hvilken måned er det færrest bursdagsbarn?

Til slutt fant vi ut hvor mange elever i klassen som har bursdag om våren, om vinteren, om sommeren og om høsten. Denne aktiviteten kan gjørs både inne og ute. Kanskje kan det henge en bursdagsoversikt på veggen i klasserommet? Eller på døra inn til klasserommet, slik at elevene kan lese på den når de ønsker?

Huskeregel for antall dager i månedene

For å huske hvor mange dager dt er i hver måned, kan du telle på knokene.
Alle månedene som er oppe på knokene (januar, mars, mai, juli, august, oktober, desember) har 31 dager.
Alle de andre månedene har 30 dager. Unntaket er februar, som har 28 dager, bortsett fra hvert fjerde år, som vi kaller skuddår. I skuddår har februar 29 dager, enda mer enn vanlig.

ÅRSTIDER

Aktiver forkunnskaper

Årstidene er et tema elevene vet mye om fra før, uansett alder. Derfor passer det fint å starte timen med å lage et felles tankekart for å aktivere forkunnskaper.
Hva kjennetegner årstiden?

Sansetur

Gå på tur ute i naturen for å se etter kjennetegn på årstiden dere jobber med.
Bruk sansene aktivt:
Hva ser dere?
Ligg på bakken. Lukk øynene. Hva hører dere?
Hva lukter dere?
Kjenn på det dere finner. Hva føler dere?
Er det noe i naturen som kan spises? Hva smaker dere?
Skriv om turen og hva hvilke kjennetegn dere fant når dere kommer tilbake til skolen.

Samtaleplakater

Disse samtaleplakatene er laget for å henge fremme på tavla i løpet av perioden man jobber med den enkelte årstid.

Årshjul

Lag en tegning som illustrere hver av de fire årstidene.

Om dere ønsker kan dere klippe ut og lime det på en papp-plate eller lignende for å få en tykkere bakgrunn. Klipp rundt kantene og heng årshjulene opp i klasserommet.

La gjerne elevene få presentere årshjulet sitt for de andre i klassen. Bruk selve årshjulet med illustrasjonene for hver årstid som støtte og fortell om årstidene året rundt.

Følg et tre gjennom fire årstider

Start skoleåret med å gå på tur i nærområdet. Bestem i fellesskap hvilket tre som skal være deres klassetre – et tre dere skal følge gjennom hele året.

Siden bartrær ikke forandrer seg gjennom årstidene – velg et løvtre! Selv bruker jeg å la elevene få velge et løvtre som er blant de vanligste tresortene i området.

Legg inn en tur for hver årstid på årsplanen. Ta med fotokamera, en samlekasse og gjerne også forstørrelsesglass.

Skriv så om hva dere så. Bruk gjerne en mal med linjer og tegnerute fra temasiden skrivemaler.

Taxi: Dag, natt og årstider

Kategorisering av ord, aktivitet

4 dominoer med lesetekster

Her er fire ulike dominoer med lesetekster, – en domino til hver av årstidene: vår, sommer, høst og vinter.

Her får elevene god øving i leseforståelse. Tekstene består av korte setninger, og tar for seg viktige ord og begreper knyttet til hver av årstidene.

Hver domino inneholder tydelige og fargerike fotografier.

Disse 4 dominoene får du på bokmål og nynorsk.

Dominoene ligger ute HER i nettbutikken!

HØST

Årstiden høst har fått egen temaside!

Den finner du her:

NATURFAG – HØST

VINTER

Årstiden vinter har fått egen temaside!

Den finner du her:

NATURFAG – VINTER

VÅR

Årstiden vår har fått egen temaside!

Den finner du her:

NATURFAG – VÅR

SOMMER

Natursti sommer

Denne naturstien passer for 1.-3. klasse.

Postene i naturstien handler om sansene, «hvilket ord skal ut?», sommerblomster, «hvilket ord gjemmer seg her?»(regning), «hvem er jeg?»-oppgaver (leseforståelse), «hvilket ord skal ut?», temperatur og sanger som handler om årstiden sommer.

Du får produktet på bokmål og nynorsk.

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Sommersanger

  • Epler og pærer
  • Ro, ro, ro din båt
  • Ro, ro til fiskeskjær
  • Små rumpetroll
  • Å, jeg vet en seter