Masse

Gram, hektogram og kilogram

Kilo betyr tusen. 1 kilogram = 1000 gram                  = 10 hg
Hekto betyr hundre. 1 hektogram = 100 gram

Det er viktig at elevene forstår at masse er synonymt med vekt.

En vekt er et måleinstrument som kan brukes til å veie massen til en gjenstand.

 • Ta med ulike gjenstander til timen og mål massen.
 • Velg noen gjenstander.
  Hvilke veier mindre enn 1 kg? Hvilke veier mer enn 1 kg?
  Sorter gjenstandene i to grupper. Legg tingene på en vekt. Hvor mye veier de?
  Gjettet du riktig?
 • Lag plakater. En plakat har overskriften «1 kilo», en annen «1 hektogram» og den tredje «1 gram». Tegn ting som har omtrent den samme massen.
 • Øv på å tegne tenkebokser/modeller.
  Eks:
  I en pose er det 300 gr sukker. Det skal være 1 kg sukker i posen. Hvor mange gram sukker mangler i posen?
  Kommentar: Tegn en tenkeboks. Skriv «1 kg» inni tenkeboksen. Skriv «1000 g» med små bokstaver i samme boks. Under kan du tegne en tilsvarende tenkeboks som du deler i to, og der du markerer den ene delen med «300 gr». Da ser vi fort at vi mangler 700 gr sukker i posen.