Skriveaktivitet for å repetere ord

KLOKKA GÅR – les og skriv, rett og regn! er en aktivitet der målet er å repetere ord som elevene har lært. Aktiviteten krever nesten ingen forberedelser, og den kan brukes i repetisjonen av mange ulike temaer. Hvordan oppgaven ble til kan du lese om i blogginnlegget «ORD OG BEGREPSLÆRING: noen enkle skriveoppgaver og en knallgøy skriveaktivitet». Her følge en beskrivelse av fremgangsmåten:

KLOKKA GÅR – les og skriv, rett og regn!

I denne oppgaven er målet repetisjon av viktige ord og begreper. I denne aktiviteten får også elevene lese, skrive, memorere ord de har lært, samarbeide og diskutere ulike regnestrategier.

Forberedelser: 

I forkant av aktiviteten skrev jeg ut fire ark i A3-format. Overskriften på hvert ark var tema jeg ønsket at elevene skulle repetere. Jeg brukte overskriftene: 
1. Dyr i skogen
2. Vinter
3. I klasserommet 
4. Mat og drikke 
Dette er åpne tema som jeg vet elevene har lært mye om. Legg merke til at overskriftene er nummererte. Plakatene hang jeg på veggene rundt omkring i klasserommet med god avstand mellom hver plakat. 
NB! Temaene velger du etter hva elevene dine trenger å øve på. De yngste kan ha plakater med ord som begynner på A, ord som begynner på I, osv, eller ord med 2 bokstaver/3 bokstaver, osv, ord med 2 stavelser/3 stavelser, osv.

Fremgangsmåte DEL 1: LES OG SKRIV! 

1) Jeg startet med å dele elevene inn i grupper på to og to, eventuelt flere. Etter hvert som jeg ropte opp navnene, fikk hver gruppe en blyant og gikk til plakaten hvor de fikk beskjed om å starte.

2) På signal fra meg (læreren) skulle gruppe skrive så mange ord de kom på. Jeg stilte klokka på nedtelling, og etter 3 minutter ringte alarmen, og jeg ropte «Stopp!». Da roterte alle gruppene og gikk til neste plakat.

3) På neste stasjon startet hver gruppe med å lese ordene som stod på plakaten fra før. Deretter måtte de snakke sammen og finne flere ord de kunne knyttet til det aktuelle temaet. Det var ikke lov å skrive det samme ordet flere ganger.

4) På de to siste stasjonene reduserte jeg tiden til kun 2 minutter å jobbe på. For å skape engasjement og vekke konkurranseinstinktet sa jeg:
«Nå er det flere grupper som har vært på stasjonen dere skal på før dere, så nå blir det enda vanskeligere! Lykke til! Gå til neste plakat nå. Dere får 2 min fra…. NÅ!»

Fremgangsmåte DEL 2: RETT OG REGN!

Rett: Etter at alle gruppene hadde vært på alle plakatene, ga jeg gruppene instruks om å rette plakaten de avsluttet på. Det var viktig å lese ordene nøye. Dersom et ord var skrevet flere ganger, var det ett som fikk stå, mens de andre ordene måtte strykes ut. Hvis de fant ord som ikke hørte til kategorien, måtte også disse strykes. Deretter skulle hver gruppe telle hvor mange ord klassen hadde klart å finne til sammen på «sin» plakat.

Regn: Deretter møttes vi i samling. Gruppene tok med plakaten de hadde rettet. Hver gruppe fikk lese noen ord fra plakaten og fortelle poengsummen, som jeg noterte på tavla. Jeg noterte poengsummene under hverandre. Deretter fikk hver gruppe samarbeide om å finne ut: 
Hvor mange ord klarte vi å finne til sammen på alle plakatene?
Gruppene brukte baksiden av plakaten til å regne på. Deretter fortsatte vi felles, og diskuterte oss frem til svaret. I denne diskusjonen fikk en og en elev komme frem på tavla og fortelle og vise hvordan de tenkte for å finne svaret. Med utgangspunkt i regnestrategier diskuterte vi flere ulike måter å finne frem til svaret.

Avslutning:

Hvilke ord lærte dere? Hvilket tema var lettest å finne ord til? Hvilket tema var vanskeligst å finne ord til, som vi må øve mer på? Hva synes dere om denne aktiviteten? 

Jeg kan si så mye som at samtlige av elevene syntes det var veldig gøy og lærerikt! 
Selv om intensjonen bak den var faglig, så ble det også en fin opplevelse som skapte god stemning og samhold i elevgruppa.