ORD- OG BEGREPSLÆRING: noen enkle skriveoppgaver og en knallgøy skriveaktivitet!

Endelig ei uke med gode nyheter! Egentlig skulle det blitt feiret med kake og ballonger, men den får komme seinere. Fremdeles er det mye som gjenstår. Denne uka har været så hektisk at jeg ikke har rukket en brøkdel av det jeg hadde tenkt, men deling av undervisningsmateriell skal det bli – likevel!

I dette blogginnlegget får du noen enkle skriveoppgaver knyttet til arbeid med analysebegreper (men de kan fint brukes ellers også), og en knallgøy skriveaktivitet som ble til fordi jeg hadde dårlig tid og trengte et opplegg for å repetere ord og begreper vi hadde lært. Siden vi ikke hadde ei eneste lærebok måtte jeg finne på noe selv. Plutselig kom det en idé susende ned i hodet – KLOKKA GÅR! Les og skriv, rett og regn – en aktivitet som skulle vise seg å bli en stor suksess! Læring kan være veldig gøy, og denne aktiviteten bidro ikke bare til faglig læring, men også til samhold god stemning i elevgruppa.

Her følger en kort beskrivelse av hver oppgave/aktivitet, og nederst finner du direktelinker til læringsmateriellet som er omtalt.

Tenk og skriv!

Noen ganger starter vi norskøkta med lesekvart, andre ganger med skrivekvart. «Tenk og skriv» er en oppgave jeg laget til skrivekvart, hvor jeg har tatt utgangspunkt i analysebegrepene størrelse og overflate. Elevene satt sammen med læringspartner og skrev alle ordene de kunne komme på som hørte til de ulike kategoriene. Deretter gjennomgikk vi oppgaven felles. Med veiledning fant elevene ut at ordparene lite/stort og mykt/hardt var antonymer, ord med motsatt betydning, og slik kom vi inn på andre ordpar elevene kunne som også var antonymer.

«Tenk og skriv!» er en enkel skriveoppgave, som nesten til tross for sin enkelhet, førte til en veldig interessant klassesamtale om språket vårt. «Tenk og skriv» er også en oppgave som kan tas med ut i skogen når det blir litt mer vårlig ute. Med arbeidsarket festet til et skrivebrett kan elevene gå rundt ute i naturen på leting etter noe de ser som passer inn i de ulike kategoriene.

Linjeformer

Også denne oppgaven laget jeg da vi jobbet med analysebegreper, i dette tilfellet analysebegrepet form. Her skulle elevene lære om begrepene rett linjeform, buet linjeform og sammensatt linjeform. Siden elevene på Velkomst var nyankomne i Norge, var det fint å blant annet se på linjeformene i forhold til bokstavene i alfabetet. Slik fikk vi samtidig jobbet med bokstavnavn. Selve begrepene kunne de fleste elevene fra før på sitt eget morsmål. Derfor var målet å lære ordene på norsk, og samtidig relatere det til noe vi uansett skulle jobbe med.

Etter å ha jobbet med oppgaven inne, dro vi ut og jobbet videre på uteskole. Kort fortalt jobbet elevene i små grupper og formet bokstavene med naturmaterialer. Underveis fortalte de muntlig om linjeformene på bokstavene de laget til en voksen på gruppa, og tok bilde av bokstavene i Book Creator på iPad. Tilbake i klasserommet hadde vi en felles oppsummering der elevene fikk vise frem bøkene sine.

Kast, tegn og fargelegg

Dette er enda en oppgave jeg laget da vi jobbet med analysebegreper, denne gangen analysebegrepet mønster. Elevene lærte om klær og sko, og mønster var en del av dette. Denne oppgaven ble til da jeg trengte en oppgave til lærerstyrt stasjon som skulle samle og oppsummere ordene vi hadde lært om dette temaet.

«Kast, tegn og fargelegg» er en oppgave der elevene har hver sin terning. I denne oppgaven skal de tegne og fargelegge en gutt eller ei jente. På første kast, kaster de kjønnet på personen de skal tegne (det kan være lurt å sette kryss i ruta). På andre kast, kaster de hvordan håret skal se ut. På tredje kast, finner de mønsteret som skal være på genseren. Fjerde kast forteller hvilke andre klær personen har på seg, og femte kast er sko.

På lærerstyrt stasjon gikk vi gjennom begrepene. Legg merke til bildene på arket. De er der for at det skal være lettere å forklare hva ordene betyr, slik at du slipper å lete frem alle. Men siden elevene mine var nyankomne, jobbet vi med ordlista i boka og hadde Google translate tilgjengelig på en iPad.

Med veiledning fra meg, læreren, startet elevene på oppgaven. Underveis måtte de fortelle om personen de tegnet. Oppgaven fikk elevene fullføre neste time. De som ble ferdig før de andre, tegnet en person til. Når alle var ferdig hadde vi felles samling hvor alle elevene fikk vise frem tegningen sin og fortelle om personen de hadde tegnet og fargelagt. Det var lov å skrive viktige ord ved siden av personen på arket. Etterpå ble tegningene hengt opp på veggen i klasserommet.

KLOKKA GÅR – les og skriv, rett og regn!

I denne oppgaven er målet repetisjon av viktige ord og begreper. I denne aktiviteten får også elevene lese, skrive, memorere ord de har lært, samarbeide og diskutere ulike regnestrategier.

Forberedelser:
I forkant av aktiviteten skrev jeg ut fire ark i A3-format. Overskriften på hvert ark var tema jeg ønsket at elevene skulle repetere. Jeg brukte overskriftene:
1. Dyr i skogen
2. Vinter
3. I klasserommet
4. Mat og drikke
Dette er åpne tema som jeg vet elevene har lært mye om. Legg merke til at overskriftene er nummererte. Plakatene hang jeg på veggene rundt omkring i klasserommet med god avstand mellom hver plakat.
NB! Temaene velger du etter hva elevene dine trenger å øve på. De yngste kan ha plakater med ord som begynner på A, ord som begynner på I, osv, eller ord med 2 bokstaver/3 bokstaver, osv, ord med 2 stavelser/3 stavelser, osv.

Fremgangsmåte DEL 1: LES OG SKRIV!
1) Jeg startet med å dele elevene inn i grupper på to og to, eventuelt flere. Etter hvert som jeg ropte opp navnene, fikk hver gruppe en blyant og gikk til plakaten hvor de fikk beskjed om å starte.

2) På signal fra meg (læreren) skulle gruppe skrive så mange ord de kom på. Jeg stilte klokka på nedtelling, og etter 3 minutter ringte alarmen, og jeg ropte «Stopp!». Da roterte alle gruppene og gikk til neste plakat.

3) På neste stasjon startet hver gruppe med å lese ordene som stod på plakaten fra før. Deretter måtte de snakke sammen og finne flere ord de kunne knyttet til det aktuelle temaet. Det var ikke lov å skrive det samme ordet flere ganger.

4) På de to siste stasjonene reduserte jeg tiden til kun 2 minutter å jobbe på. For å skape engasjement og vekke konkurranseinstinktet sa jeg:
«Nå er det flere grupper som har vært på stasjonen dere skal på før dere, så nå blir det enda vanskeligere! Lykke til! Gå til neste plakat nå. Dere får 2 min fra…. NÅ!»

Fremgangsmåte DEL 2: RETT OG REGN!

Rett: Etter at alle gruppene hadde vært på alle plakatene, ga jeg gruppene instruks om å rette plakaten de avsluttet på. Det var viktig å lese ordene nøye. Dersom et ord var skrevet flere ganger, var det ett som fikk stå, mens de andre ordene måtte strykes ut. Hvis de fant ord som ikke hørte til kategorien, måtte også disse strykes. Deretter skulle hver gruppe telle hvor mange ord klassen hadde klart å finne til sammen på «sin» plakat.

Regn: Deretter møttes vi i samling. Gruppene tok med plakaten de hadde rettet. Hver gruppe fikk lese noen ord fra plakaten og fortelle poengsummen, som jeg noterte på tavla. Jeg noterte poengsummene under hverandre. Deretter fikk hver gruppe samarbeide om å finne ut:
Hvor mange ord klarte vi å finne til sammen på alle plakatene?
Gruppene brukte baksiden av plakaten til å regne på. Deretter fortsatte vi felles, og diskuterte oss frem til svaret. I denne diskusjonen fikk en og en elev komme frem på tavla og fortelle og vise hvordan de tenkte for å finne svaret. Med utgangspunkt i regnestrategier diskuterte vi flere ulike måter å finne frem til svaret.

Avslutning:
Hvilke ord lærte dere? Hvilket tema var lettest å finne ord til? Hvilket tema var vanskeligst å finne ord til, som vi må øve mer på? Hva synes dere om denne aktiviteten?

Jeg kan si så mye som at samtlige av elevene syntes det var veldig gøy og lærerikt!
Selv om intensjonen bak den var faglig, så ble det også en fin opplevelse som skapte god stemning og samhold i elevgruppa.

Jeg håper du fant noe som kan være til hjelp for deg og undervisningen din, eller noe som kan inspirere deg, og rett og slett bare få deg til å kjenne på boblende energi og gleden over hvor stort det er å få drive med undervisning! Det er fantastisk gøy!!!

Alt læringsmateriell ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan få bruk for det! ❤️

Direktelinker:

NORSK SOM 2.SPRÅK: Klær

På denne temasiden finner du naturstien som handler om klær, deriblant skriveoppgaven «Kast, tegn og fargelegg!»

NORSK SOM 2.SPRÅK: Enkle skriveoppgaver

På denne siden finner du forslag til enkle skriveoppgaver, som for eksempel skriveoppgaven «Tenk og skriv!».

BEGREPSUNDERVISNING: Nyborgs modell for begrepsundervisning

På denne temasiden kan du lese om Magne Nyborgs modell for begrepsundervisning. Her kan du lese mer om blant annet analysebegreper.

NORSK SOM 2.SPRÅK: Tall og telling, grunnleggende od og begreper

På denne temasiden kan du lese om øvelser som går på tall og telling spesielt rettet mot nyankomne elever, deriblant skriveoppgaven «Linjeformer og bokstavene i alfabetet».