Verdensreligioner

Om prosjektet

Hva betyr ordet verdensreligioner? Temaet introduseres med en begrepsavklaring. Læreren lager et felles tankekart i samling med elevene for å aktivisere forkunnskaper. Deretter fyller elevene ut tankekartet i heftet.

Introduser verdensreligionene en for en i samling. Lag et skjema med oversikt over gud, hellig bok, hellig hus og andre viktige ord på tavla – en samlet oversikt over alle verdensreligionene. Fyll ut skjemaet etter hvert som elevene lærer om religionene.

Etter introduksjonen får elevene utdelt «bøkene» sine
ved at læreren roper opp navnet til eleven som har laget boka. Eleven kommer frem, forteller en faktasetning om religionen som er gjennomgått, får boka og går på plassen sin for å jobbe.

Etter at elevene har jobbet en stund er et fint avbrekk å vise frem noen religiøse gjenstander, eller noe som man kan assosiere med religionen elevene lærer om. De som ønsker kan ta seg en skrivepause og gå frem for å studere tingene som er satt frem.

Avslutt hver introtime med quiz om religionen.

Legg inn besøk til hellige hus i nærmiljøet underveis i prosjektet. Om dere har mulighet til å gå inn i bygningen for å se er det supert, hvis ikke er også en fin oppgave å tegne bygningen sett utenfra. Kanskje er det noen foreldre som vil komme på besøk og fortelle om en av verdensreligionene?

Intro

Vi har fem verdensreligioner: kristendom, jødedom, islam, buddhisme og hinduisme.

De som tror på kristendommen er kristne.
De som tror på jødedommen er jøder.
De som tror på islam er muslimer.
De som tror på buddhismen er buddhister.
De som tror på hinduismen er hinduer.

Kristendommen, jødedommen og islam har en gud.
Buddhismen og hinduismen har mange guder.

Når oppstod de ulike verdensreligionene? Se tidslinje på NRK.

Rana er religionsforsker og vet mye om religioner. Hun mener det er viktig å tenke seg godt om hvis man er usikker på hva man tror på eller ikke tror på. Hun mener at de ulike livssynene uansett har noen felles leveregler som det er bra å følge.

I Norge har vi religionsfrihet. Det betyr at vi kan velge hvilken religion vi vil tro på. Noen velger som Vilja, å ikke tro på noen religion.

Verdensreligionene

På denne nettsiden finner du et verdenskart som kan brukes i temaet for å vise geografisk utbredelse av de ulike verdensreligionene.

Kristendom

Eksempler på viktige ord og begreper:

kristen, Gud, Jesus, Den hellige ånd, Bibelen, kirke, prest, salme, orgel, jul, påske, kors, bønn, dåp

Fakta om kristendommen:
Kristendommen er verdens største religion.
De som tilhører religionen kalles kristne.
Den hellige boka heter Bibelen.
Det hellige huset kalles kirke.
Gud viser seg på tre måter: som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd.

🤗NRK: Supernytt om kristendom

🤗Himmeljord.no: Hellige rom – kirke

Jødedom

Eksempler på viktige ord og begreper:

jøde, Toraen, hebraisk, synagoge, regler, Davidsstjernen, eldste, Moses, Sinaifjellet, hanukkha

Fakta om jødedommen
De som tilhører religionen kalles jøder.
Jødenes hellige bok heter Toraen. Toraen er skrevet på et språk som heter hebraisk.
Jødenes hellige hus heter synagoge.
Jødene har 613 regler.
Davidsstjernen er et symbol på jødedommen.
Jødedommen er den eldste av verdensreligionene.

Videosnutter om jødedommen

NRK: Supernytt om jødedommen

🤗NRK: Jødedommen – Charlottes dagbok

🤗Himmeljord.no: Hellige rom – synagogen

Islam

Eksempler på viktige ord og begreper: muslim, Allah, Koranen, arabisk, moské, bønn, ramadan, id, hijab, Muhammad, profet, Jibril

NRK: Islam og ramadan

NRK: Bli med heim – Heime hos Mohamad

NRK: Islam – Hafsas hemmelighet

Himmeljord.no: Hellige rom – moské

Buddhisme

Eksempler på viktige ord og begreper:

NRK: Supernytt om buddhismen

NRK: Buddhismen – Elis våkenatt

Himmeljord.no: Hellige rom – tempel

Hinduisme

Eksempler på viktige ord og begreper:

hindu/hinduister, guder, gudinner, Shiva, Parvati, Ganesha, Durgha, Krishna, tempel, røkelse, bilder, statuer, holi, diwali, gjenfødelse, karma, sari, India, eldst

NRK: Supernytt om hinduisme

NRK: Hinduismen – en skoletime med Vartika

Himmeljord.no: Hellige rom – tempel

Skriveoppgave

Lag en bok der du presenterer de fem verdensreligionene.

  • Gud
  • Hellig bok
  • Hellig hus
  • Utbredelse
  • Leveregler
  • Symbol
  • Skriv faktasetninger om religionen.

Uteskole

Gå på tur i nærmiljøet og se på religiøse bygninger.

Linker

🌈Skolen min – Cappelen Damm:
Hva tror du på? En presentasjon av verdensreligionene