Spørreord

Ord og begreper

Eksempler:
Hvem, hva, hvor, hvorfor, hvordan, hvilket, hvilken, hvilke
når
spørsmåstegn

Læringsstøtte

Denne flotte hvalen med spørreord er super å ha som læringsstøtte på veggen når man jobber med temaet. Den ble laget av min tidligere lærerkollega Kristine Solheim flere år tilbake, men den er like fin og nyttig enda.

Jeg bruker å ha en som jeg henger opp på whiteboarden i A4-versjon, og en som jeg forstørrer til A3 og henger opp på veggen i klasserommet, godt synlig.

Legg merke til at spørreordene på plakaten står skrevet med stor bokstav først i ordet. Det er fordi at disse ordene brukes først i spørrende setninger.

Letekryss

Oppgaver

Skriveoppgave

En fin oppgave nå når vi jobber temabasert etter ny læreplan!

La elevene få bruke spørreordene til å skrive hva de har lyst til å finne ut om temaet dere jobber med.

Eksempel:
Da vi hadde om temaet «Før og nå» skulle elevene lære om Norge i gamle dager, men også om Lakkegata skole, skolen vår, i gamle dager. I norsk skulle elevene lære om spørreord. Derfor fikk elevene skrive det de ønsket å finne ut i løpet av temaperioden.
Vi avsluttet temaet ved at elevene fikk sitte sammen med læringspartner og se om de klarte å svare på spørsmålene.

Aktiviteter

Aktivitet med spørreord

La elevene gå rundt i klasserommet. Hver gang de møter en medelev, velger de et spørreord (må henges synlig i klasserommet) og stiller spørsmål til medeleven, f.eks: 
Hvilken dag har du bursdag? Medeleven svarer. Deretter er det medeleven sin tur til å stille spørsmål. Når begge har stilt og svart på spørsmålet går de videre. La elevene fortelle noen av spørsmålene de laget i oppsummeringen i samling etterpå.

Jeg har laget min egen vri av denne: Lag lapper med spørrende setninger. Del ut en til hver elev. Elevene vandrer rundt og spør hverandre, og når de har spurt hverandre bytter de lapp. Kan gjøres både inne og ute.
På lappene kan det stå:

Hva heter du?
Hva har du lært i dag?
Hva er ditt favoritt-tall?
Hva er tre pluss tre pluss tre pluss tre?
Hva ville du sagt hvis du møtte en dinosaur?
Hvor mange søsken har du?
Hvor mange bokstaver er det i alfabetet?
Hvor gammel er du?
Hvilket tau kan du ikke dra i?
Hvilken hage trenger ikke å vannes?
Hvilken nøkkel kan ikke låse opp noen dør?

Aktivitet: Hvilket tall er jeg?

La en elev få en lapp i panna med et tall skrevet på lappen. Bruk spørreord og lag spørsmål for å finne ut hvilket tall det står på lappen.

Spill

Kaboom

Skriv spørreordene på ispinner: Hvem, Hva, Hvor, Hvorfor, hvordan, Hvilke, Hvilket, Når. Skriv KABOOM! på 5 ispinner.

Elevene spiller spillet i små grupper. Det er hver sin tur å trekke en ispinne. Hvis du får en ispinne med et spørreord må du si et spørsmål som begynner på det spørreordet. Deretter får du ispinnen. Hvis du får en ispinne med KABOOM! på, mister du alle ispinnene, og de må legges tilbake i fellesbunken. Vinneren er den som står igjen med flest ispinner.