Mobbing

Aktiviteter

 • Rollespill: Lag et rollespill der dere viser eksempler på mobbing. Bruk alle voksne dere har tilgjengelig.
 • Serier på NRK:
  Være venner
  Sånn er jeg og sånn er det
 • Lærer Bjørndals metode:
  Diskuter med utgangspunkt i teksten Lærer Bjørndals metode i BT.
 • Et oppgjør mot mobbing:
  I et innlegg på facebook tok Villemo Hatland (14) et oppgjør mot mobbing. Les hele innlegget her.
 • Artikler:
  Les artikler rundt temaet mobbing på www.ung.no.
 • Sosiale historier
 • Youtube:Video laget av en sjetteklasse som ble vist på foreldremøte:

Videoer

Youtube: En mobbehistorie

Les mer om hvordan filmen kan brukes på http://laringsmiljosenteret.uis.no.

Sanger

Youtube: Stopp! Ikke mobb!

Youtube: Svikter aldri igjen