Butikk og penger

Ord og begreper

Eksempler:

Butikk
kiosk, vare, kasse, kassaapparat, plakat, handleliste, kvittering, kjøpe, selge, handle, kø, handlevogn, kurv, salg, tilbud, pris, halv pris, kunde, veksle

Penger
Mynter: 1-kroning, 5-kroning, 10-kroning, 20-kroning
Sedler: 50 kroner, 100 kroner, 200 kroner, 500 kroner, 1000 kroner

Sparing
spare, sparegris, lommebok, ukelønn, tjene (penger), bank, bankkonto, bankkort, billig/dyr

Fraser
Hvor mye koster det/den?
Hvor mye koster det/de til sammen?
Jeg vil ha ….
Jeg får igjen …. kroner.

Penger

Vær oppmerksom på at når vi bruker penger i undervisningen må vi forholde oss til retningslinjene fra Norges Bank.

Naturlignok er det forbudt å bruke pengene i sin naturlige størrelse. Det er fordi at dette gjør at pengene kan misbrukes. Dersom pengene skal brukes i undervisningen er kravet fra Norges Bank at de må enten forstørres 150% eller forminskes til 50% av myntens eller seddelens opprinnelige størrelse.

I dette settet med mynter og sedler til butikklek har jeg fulgt disse reglene. Både myntene og sedlene er forstørret 150%. I tillegg har jeg laget en versjon der myntene er forstørret 400%, slik at de passer på tavla, for eksempel.

Dette betyr at du kan trygt forstørre både myntene og sedlene dersom du skulle ønske det. Forminske trenger du ikke – det blir for smått.

Mynter

1 kr

5 kr

10 kr

20 kr

Sedler

Prislapper

Da jeg hadde butikklek i matematikken sammen med elevene mine, fant vi ut at det var ekstra gøy med «ordentlige» prislapper.

Her er altså prislapper som skal festes på varene i butikken. Det første settet har jeg skrevet priser fra 1-100 kroner, slik at prislappene er ferdig fylt ut. Laminer arkene, klipp ut prislappene og fest prislappene på varene i butikken med teip. Slik kan de brukes mange ganger, år etter år.

Det andre settet er dersom du og elevene dine ønsker å skrive på prisen selv.

Prislapper 1-100 kr

Prislapper – fyll ut selv

Handleliste, 20 stk

Hva er egentlig en handleliste? Hva bruker vi den til? Og hvorfor skriver vi lister?

La elevene få prøve å skrive sin egen handleliste. Eks:

– Hva skal du kjøpe når du skal handle i butikken som dere har laget?
Fyll ut handlelista og ta den med når du skal handle.

– Du har bursdag og skal invitere alle i klassen på bursdagsfest.
Hva vil du handle inn til bursdagsfesten? Skriv ei handleliste.
Ha felles oppsummering der elevene får lese handlelista og gi begrunnelse for hvorfor de valgte som de gjorde.

Kvitteringer, 20 stk

TIPS: Kvitteringene har jeg laget slik at du kan skrive ut arkene, for så å kutte på midten med en papirkutter. Slik slipper du å klipe rundt alle, og forberedelsene blir lettere.

Salgsplakat, halv pris

Prisliste, halv pris

Bildekort, varer i butikken

Her er 52 bildekort med mat og kioskvarer, 36 bildekort med leker og 32 bildekort med sko og klær.

Av hver serie kan du laste ned et sett med ferdige priser. Merk at mat- og kioskvarene koster mellom 1 og 40 kr, lekene koster mellom 20 og 100 kr og bildekortene med sko og klær har priser fra 100 kroner og oppover. Jeg har også lagt ut en versjon av hvert sett der du kan bestemme prisen selv og skrive den på med tusj, om du heller skulle ønske det. Bestem selv, og gjør det som passer best til dine elever.

Eksempler på bruk:

1) Butikklek: Lek butikk med utgangspunkt i arbeidsarkene under («La oss leke butikk!»). Se på arbeidsarket hvor mange penger du skal ta med deg i butikken. Finn vare/bildekortet i butikken som du skal kjøpe, ta det med deg til butikkassa og betal. Ta med bildekartet med våren tilbake til pulten din og tegn våren du kjøpte, og skriv deretter regnestykket som viser hvor mange penger du fikk igjen. Gå tilbake til butikken med bildekortet og legg det på plass. Deretter kan du fortsette på arbeidsarket og handle på nytt.

2) Hvor mange penger får du igjen? Stasjonsarbeid: Legg bildekortene utover pulten. Jobb sammen to og to. Jobb med arbeidsarkene under («La oss leke butikk!»). Velg bildekort som viser varen(e) dere vil kjøpe. Regn ut hvor mange penger dere får igjen, og fyll ut arbeidsarket.

3) Hvor mye koster varene til sammen? – Lærerstyrt stasjon: Velg to (eller flere bildekort). Hvordan tenker dere for å finne ut hvor mye varene koster til sammen? Jobb sammen to og to først, oppsummer felles.
Hvor mange ulike regnestrategier/måter å komme frem til svaret på fant dere?

4) Finn ulike måter å betale på: Trekk et bildekort. Tegn varen med prislapp i skriveboka. Hvor mange ulike måter kan du betale for varen på? Tegn i boka di. Bruk penger som konkretiseringsmateriell.
Eks: Når du kjøper en ananas til 28 kroner kan du for eksempel velge å betale med 28 enkroninger, med to tiere og 8 enere, osv.

52 bildekort, mat og kioskvarer

36 bildekort, leker

32 bildekort, sko og klær

Arbeidsark: La oss leke butikk!

Lag en butikk der dere selger deres egne varer eller bruk bildekortene ovenfor.

Nivådifferensiering: sett sammen arkene på ulike måter

5 kr

10 kr

20 kr

50 kr

100 kr

Hvor mange penger til sammen?

Øving i telle- og regnestrategier.

Klypekort for tallområdet 0-20

Uteskole:
Natursti for tallområdet 0-20, 12 poster

Uteskole:
Natursti for tallområdet 0-100, 15 poster

Uteskole:
Natursti for tallområdet 100-, 15 poster

Butikklek på uteskole

Ta med butikkleken i matteundervisningen ut – i skogen, i skolegården eller et annet lurt sted. Det kan være på slutten av timen, i en økt eller en hel dag.

Her ligger det mye læring! Jeg synes det er fint å introdusere butikklek på lærerstyrt stasjon. For de yngste elevene innebærer butikkleken mye språklæring. Hva ser vi på butikken? Hva spør man om? Hva sier de som sitter i kassa? Dette lærer elevene gjennom rollespill, og da er det viktig å ha en voksen som kan veilede og være språkmodell.

Underveis i læringsløpet er butikklek supert å ha på uteskole. Det er lett å tenke at uteskole må forberedes og at man trenger mye opplegg, men slik er det ikke. Her kan elevene leke seg til læring! Læreren kan legge premissene:

Lag en butikk ved å bruke det dere finner i naturen rundt dere. Hva vil dere selge i butikken? Bytt på hvem som skal sitte i kassa og hvem som skal være kunder.

Det er selvfølgelig en fordel om de voksne også er aktivt med på leken, både som deltakere og som gode språkmodeller. Slik får man også et inntrykk av hva elevene har lært. Selvfølgelig kan man også etter hvert velge å ta med både kvitteringer, prislapper, varer, med mer, ut når man skal ha butikklek også. Slik kan butikkleken bli stadig mer avansert.

Og plutselig tar elevene med seg butikkleken ut i friminuttene!

Problemløsning

🤗Mynter i lomma

Læreren din har X mynter i lomma si. Hvor mange penger tror du hun/han har til sammen?

Versjon 1: Ta med mynter i lomma på ordentlig! Da blir det fort mye mer spennende. Jo høyere antall mynter du oppgir at du har, jo flere svaralternativer åpner oppgaven for. La elevene få jobbe to og to sammen. Elevene kan gjerne bruke penger som konkreter og tegner de ulike svaralternativene i skriveboka si. Ha en felles oppsummering der hvert læringspar får fortelle en løsning. Læreren skriver opp alle løsningsforslagene på tavla etter hvert. Hvilket svar er det riktige? Avslutt med å vise frem pengene du har i lomma.

Versjon 2: Hvis elevene har sine egne penger kan dette være en aktivitet de kan gjøre sammen to og to etterpå. Elevene må da velge et antall mynter hver som de legger i lomma (eller et annet hemmelig sted). Deretter forteller de hverandre hvor mange mynter de har valgt, før hver begynner å jobbe for seg selv og finne flere løsningsforslag. Her kan vi lett differensiere ved å oppmuntre læringspar som trenger ekstra utfordringer til å velge flere mynter. Klarer læringspartnerne å gjette hvor mange penger den andre har til sammen?

🤗Hva kjøper du?

Du får X kroner å handle for. Hva kjøper du?

Nivådifferensier ved å la elever som trenger ekstra utfordringer få en høyere sum å kjøpe for.

Eks:
Du kjøper to varer.
Til sammen koster de 10 kroner.
Hva kjøper du?
Finn flere ulike løsninger.

Eks:
Du kjøper to varer.
Til sammen koster de 100 kroner.
Hva kjøper du?
Finn flere ulike løsninger.

🤗Betal på ulike måter

1) Bildekort: Trekk et bildekort. Tegn varen med prislapp i skriveboka.
Hvor mange ulike måter kan du betale for varen på? Bruk penger som konkretiseringsmateriell og skriv løsningsforslag i skriveboka.

2) Tallkort: Del mattesiden i fire deler. Trekk et tallkort hver. Ta en runde der alle får fortelle en fakta om tallet de har trukket. Legg tallkortet på midten av boka.
Lag deretter mengden med penger og vis hvordan du kan betale på ulike måter.
Lag mengden med penger og tegn pengene i boka.
Oppsummering: la de som vil fortelle tallet sitt og minst to ulike eksempler på hvordan de har tenkt.

Linker

🤩Norges Bank: Gyldige sedler og mynter

🤩Norges Bank: Retningslinjer for bruk av norsk seddel- og myntmønster