Nettsider

Fagfornyelsen

🇳🇴 Udir: Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

🇳🇴 Udir: Minoritetsspråklige elever og flyktninger i skolen

Nasjonale sentre

🇳🇴 NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

🇳🇴 Lesesenteret

🇳🇴 Skrivesenteret

Ressursbanker

🇳🇴 Norsk start 1-2

🇳🇴 Veilederkorpset

🇳🇴 Språksenteret – Intensiv norskopplæring i osloskolen

🇳🇴 Bildetema

🇳🇴 Tema morsmål

🇳🇴 Skolekassa

NRK

🇳🇴 Lesekorpset

🇳🇴 NRK Skole

Ordbøker, grammatikk

🇳🇴 Ordbøkene.no – Bokmålsordboka og nynorskordboka

🇳🇴 Språkrådet

🇳🇴 Korrekturavdelingen

Lag egne oppgaver

🇳🇴 Worksheetworks

🇳🇴 Tools for educators

🇳🇴 Crossword puzzle maker

Programmer

🇳🇴 Sandefjordskolen – talende tastatur

🇳🇴 Askiraski

🇳🇴 Tagul

Bøker

🇳🇴 Deichmanske bibliotek

🇳🇴 Deichman overdrive

🇳🇴 Libby (app)

🇳🇴 Ebokbib (app)

🇳🇴 Billedbokhylla

Nyheter

🇳🇴 Aftenposten junior

Podcaster

🇳🇴 Litteraturhusets barnepodcast: Verden rundt med eventyr

Blogger

🇳🇴 Blogg: Språknøkler

🇳🇴 Blogg: Glimt fra et flerspråklig klasserom

YouTube

Flerspråklige barn – Del 1: Introduksjon

Flerspråklige barn – Del 2: Språkkompetanse

Flerspråklige barn – Del 3: Førstespråk og andrespråk

Flerspråklige barn – Del 4: Språkets mange lag

Flerspråklige barn – Del 5: Kartlegging av språk