Synonymer og antonymer

SYNONYMER

Synonymer er ord som betyr nesten det samme.

Læringsstøtte til vegg

Fordi synonymer er så viktig for ordforrådet vårt, er dette noe vi må jobbe med gjennom hele skoleåret, – gjennom hele skoleløpet. Når jeg introduserer temaet for elevene, bruker jeg ordkortene under som læringsstøtte til vegg. Da er de synonyme ordene godt synlige gjennom hele skoleåret, og det blir lett å ta de frem igjen med jevne mellomrom. Etter hvert som elevene lærer nye tema og nye ord, utvider vi listen.
Ordkortene printes ut, lamineres, klippes ut, og limes opp på veggen med lærertyggis.
Malen kan du laste ned i redigerbar form.

Spill: Memory

Disse ordkortene er gull verdt i arbeidet med synonyme ord, og kan brukes ikke bare til memory – men også til flere andre læringsaktiviteter. Denne fila er redigerbar, slik at du selv kan legge inn ord som passer til akkurat dine elever. Velg gjerne ord fra for eksempel leseleksa eller fra tema dere jobber med. Velg hvor mange kort du ønsker å bruke. Fila inneholder mange ordkort bare for å gjøre jobben enklere for deg, så kan du heller velge ut de som passer best.

Aktivitet: Finn din venn

Bruk kortene fra memory-spillet overfor. La elevene sitte i samling med øynene lukket og hendene fremme. Del ut et kort til hver elev. Sett på musikk, og la alle elevene vandre rundt i klasserommet til musikken stopper. Da skal de finne «vennen» sin; eleven som har et ord som er synonymt med sitt eget. For å gjøre det vanskeligere kan man også si at det ikke er tillatt å snakke sammen, slik at elevene må lese hverandres kort.

Etter hvert som elevene finner «vennen» sin, går de sammen frem til læreren for å vise kortene og få det godkjent. Deretter setter de seg sammen i samling. Når alle elevene har funnet «vennen» sin, kan man avslutte aktiviteten med en felles oppsummering i samling, hvor alle elevene får lese kortene sine.

Aktivitet: Jeg finner synonyme ord

Bruk ordkortene fra memory-spillet overfor. Legg kortene utover bordet med skriftsiden vendt opp. Slik vil oppgaven være differensierende i seg selv, fordi elevene vil velge ord som passer sitt nivå.

Elevene jobber sammen med læringspartner. Hver elev trenger et arbeidsark. En av elevene velger et ordkort, som begge skriver på arbeidsarket. Deretter må den andre eleven prøve å finne det synonyme ordet, som skal skrives ved siden av. Ordkortene legges deretter tilbake på bordet. Slik fortsetter de.

Denne aktiviteten er super til stasjonsaktivitet.

Kryssord

Kryssord er en morsom måte å jobbe med synonyme ord på. På nettsiden Discovery Educations Puzzlemaker kan du enkelt lage kryssord til tema dere jobber med.

Oppgaver på nett

Kaleido 3: Synonymer

Kaleido 5: Synonymer og antonymer

Synonymet: Søk etter synonymer!

ANTONYMER

Antonymer er ord som betyr det motsatte av et annet.

natt – dag

stor – liten

lys – mørk

kjøpe – selge

fattig – rik

først – sist

før – etter

varm – kald

barn – voksen

hvit – svart

interessant – kjedelig

tykk – tynn

reparere – ødelegge

over – under

foran – bak

opp – ned

syk – frisk

gutt – jente

bred – smal

glad – trist

død – levende

huske – glemme

begynne – slutte

kort – lang

høy – lav

til – fra

snill – slem

ung – gammel

mann – kvinne

Lite og stort

HOMONYMER

Homonymer er ord som har flere betydninger.

Quiz:

– Hva kan du både spise og gå på skøyter på? IS
– Hva kan være både et tall og noe som vokser ute i skogen? TRE
– Hva kan oppstå mellom mennesker, men også slikkes fra en pinne? KJÆRLIGHET
– Hva kan være i et hus, men også beskrive et menneske som mister livet sitt? DØR
– Hva er det kristne feirer en gang i året som vi også finner på en bil? JUL/HJUL
– Hva er navnet på en mynt, men også noe som kan være på kongens hode? KRONE
– Hva kan være navnet på en fugl, men også noe du gjør når det er mye snø ute? MÅKE
– Hva kan du gjøre med nevene for å true noen, men også ha som fritidsbolig? HYTTE
osv… 

Andre aktuelle sider

Skriverammer

Setninger

Diftonger

Enkel- og dobbel konsonant

Rimord

Høyfrekvente ord

Spørreord

%d bloggere liker dette: