Synonymer, antonymer og homonymer

SYNONYMER

Synonymer er ord som betyr nesten det samme.

Læringsstøtte til vegg

Synonymer er viktig for ordforrådet vårt. Derfor er synonymer noe vi må jobbe med gjennom hele skoleåret, ja, til og med gjennom hele skoleløpet.

Jeg liker å ha noen synonyme ord fremme på veggen som læringsstøtte.
– Når temaet er introdusert kan jeg holde over det ene ordet og be elevene finne synonyme ord.
– Elever kan bruke det selv som læringsstøtte, slik at de kan finne synonymet på egen hånd (uten hjelp fra lærer).
– De kan henges på døra og brukes som inngangsbillett eller ugangsbillett: Læreren holder for et ord, og eleven må si det synonyme ordet. Her legger jeg også inn et alternativ: de elevene som ønsker kan også velge å gi eksempler på andre synonyme ord om de heller ønsker det!
– Underveis i året gjennomgår vi nye temaer og finner enda flere synonyme ord. Noen ganger utvider vi lista med flere ord, andre ganger kan jeg vise til oppslaget og si
«Husker dere da vi lærte om synonyme ord? Hva mener vi med «synonyme ord»? Kan dere finne eksempler på synonymer til dette ordet?»

Ordene under printes ut, lamineres, klippes ut og henges opp på veggen.

Spill: Memory

Disse ordkortene er gull verdt i arbeidet med synonyme ord, og kan brukes ikke bare til memory – men også til flere andre læringsaktiviteter.

Denne fila er redigerbar, slik at du selv kan legge inn ord som passer til akkurat dine elever. Velg gjerne ord fra for eksempel leseleksa eller fra tema dere jobber med. Velg hvor mange kort du ønsker å bruke.

Fila inneholder mange ordkort bare for å gjøre jobben enklere for deg, så kan du heller velge ut de som passer best.

Aktivitet: Finn din venn

En morsom og lærerik aktivitet som kan brukes både inne og på uteskole!

Bruk kortene fra memory-spillet overfor. La elevene sitte i samling med øynene lukket og hendene fremme. Del ut et kort til hver elev. Sett på musikk, og la alle elevene vandre rundt i klasserommet til musikken stopper. Da skal de finne «vennen» sin; eleven som har et ord som er synonymt med sitt eget. En liten vri er å si at det ikke er tillatt å snakke sammen, slik at elevene må lese hverandres kort.

Selv liker jeg å starte med at elevene får snakke sammen under aktiviteten. Neste dag kan den samme aktiviteten gjentas, og da kan man utfordre elevene med at denne gangen får de ikke diskutere seg imellom, men må lese hverandres kort. Slik får vi repetert de synonyme ordene, og fordi utfordringen er en annen, er aktiviteten fremdeles engasjerende!

Etter hvert som elevene finner «vennen» sin, går de sammen frem til læreren for å vise kortene og få det godkjent. Deretter setter de seg sammen i samling. Når alle elevene har funnet «vennen» sin, kan man avslutte aktiviteten med en felles oppsummering i samling, hvor alle elevene får lese kortene sine.

Aktivitet: Jeg finner synonyme ord

En enkel aktivitet til arbeid på stasjoner som kan brukes både inne og på uteskole!

Bruk ordkortene fra memory-spillet overfor. Legg kortene utover bordet med skriftsiden vendt opp. Slik vil oppgaven være differensierende i seg selv, fordi elevene vil velge ord som passer sitt nivå.

Elevene jobber sammen med læringspartner. Hver elev trenger et arbeidsark. En av elevene velger et ordkort, som begge skriver på arbeidsarket. Deretter må den andre eleven prøve å finne det synonyme ordet, som skal skrives ved siden av. Ordkortene legges deretter tilbake på bordet. Slik fortsetter de.

Denne aktiviteten er super til stasjonsaktivitet.

Kryssord

Kryssord er en morsom måte å jobbe med synonyme ord på.

På nettsiden Discovery Educations Puzzlemaker kan du enkelt lage kryssord til tema dere jobber med.

Oppgaver på nett

Kaleido 3: Synonymer

Kaleido 5: Synonymer og antonymer

Synonymet: Søk etter synonymer!

ANTONYMER

Antonymer er ord som betyr det motsatte av et annet.

natt – dag

stor – liten

lys – mørk

kjøpe – selge

fattig – rik

først – sist

før – etter

varm – kald

barn – voksen

hvit – svart

interessant – kjedelig

tykk – tynn

reparere – ødelegge

over – under

foran – bak

opp – ned

syk – frisk

gutt – jente

bred – smal

glad – trist

død – levende

huske – glemme

begynne – slutte

kort – lang

høy – lav

til – fra

snill – slem

ung – gammel

mann – kvinne

Lite og stort

HOMONYMER

Homonymer er ord som har flere betydninger.

Kjekt å vite for læreren:

Ordet «homonym» kommer fra gresk: homois betyr «identisk», og onoma betyr «navn». Homonymer kalles også forvekslingsord. Det er fordi ordet viser til ord som uttales og/ellr skrives likt, men som har ulikt opphav og betydning.

Vi deler homonymer inn i 3 undergrupper:

  1. Homografer (lik skrivemåte)
  2. Homofoner (lik ordlyd, men forskjellig skrivemåte)
  3. Fullstendige homonymer (både lik skrivemåte og lik ordlyd)

Quiz:

– Hva kan du både spise og gå på skøyter på? IS
– Hva kan være både et tall og noe som vokser ute i skogen? TRE
– Hva kan oppstå mellom mennesker, men også slikkes fra en pinne? KJÆRLIGHET
– Hva kan være i et hus, men også beskrive et menneske som mister livet sitt? DØR
– Hva er det kristne feirer en gang i året som vi også finner på en bil? JUL/HJUL
– Hva er navnet på en mynt, men også noe som kan være på kongens hode? KRONE
– Hva kan være navnet på en fugl, men også noe du gjør når det er mye snø ute? MÅKE
– Hva kan du gjøre med nevene for å true noen, men også ha som fritidsbolig? HYTTE
osv… 

Andre aktuelle sider

Skriverammer

Setninger

Diftonger

Enkel- og dobbel konsonant

Sammensatte ord

Rimord

Høyfrekvente ord

Spørreord

Kildehenvisning

Homonym – Wikipedia