Tall- og mengdeforståelse 0-1000


NB! På denne siden kommer undervisningsopplegg for tallområdet 0-1000, men også for tall med enda større verdi, fordi vi bygger videre på det elevene allerede har lært.

Tallkort

Tallkortene er supre i matematikkundervisningen! De bruker jeg så godt som hver mattetime, nettopp fordi de kan brukes på så mange forskjellige måter, både inne og ute.

Jeg oppbevarer tallkortene i hver sin boks, samme type boks som vi bruker til blyanter (kjøpt for en billig penge på Ikea). Utenpå boksen skriver jeg tallområdet til tallkortene i boksen, for eksempel 0-1000, med sprittusj. Boksene står stablet oppå hverandre i nærheten av krateret, slik at de er lett tilgjengelige. Dette gjør det også lettere å nivådifferensiere. Jobber vi med plassverdi på lærerstyrt stasjon, kan en gruppe jobb med tallene fra 1000 og oppover, en annen gruppe med tallene fra 0-100 og en tredje gruppe med tallene fra 0-1000, og likevel kan alle jobbe med f.eks. å skrive tall på utvidet form. Dette er bare et eksempel, men jeg anbefaler altså disse på det varmeste! Print ut tallkortene, laminer og klipp ut, og vipps, så er de klare til bruk.

Tallene 0-1000

Tallkort tallene 1000 –

Forslag til intro

Oppstart, introdusere plassverdiskjema

– Telling:
med 1 og 1
med 10 og 10
med 100 og 100
med 1000 og 1000
– Snakk om plassverdi. Eks:
Skriv plassverdiskjemaet med fire kolonner på tavla og skriv tallet ved siden av på utvidet form. Bruk ordet siffer i samtalen.
Enerplass: Skriv tallet 3, og ved siden av skriver du tallet på utvidet form. Bygg deretter ut tallet:
Tierplass: Skriv tallet 34 – utvidet form, antall siffer
Hundrerplass: Skriv tallet 345 – utvidet form, antall siffer
Tusenplass: Skriv tallet 3457 – utvidet form, antall siffer

Elevaktivitet, utforskende matematikk

 • Skriv tallene fra 0-9 bortover på tavla. Tenk at alle tallene våre er bygd opp av tallene fra 0-9! Det at vi kan lage så mange tall av er fordi plassen sifferet står på i tallet har hver sin verdi.
 • Nå skal vi gjøre en litt artig aktivitet med firesifrede tall. Vi starter med å velge fire av tallene som står på tavla (fra 0 til 9). La fire elever få si et tall hver. Sett ring rundt disse tallene. I mitt tilfelle valgte elevene 2, 4, 8 og 9. Nå skal vi finne ut hvor mange firesifrede tall vi kan lage ved å bruke disse fire sifrene. Legg merke til at når de står i et tall, er de siffer.
 • Utforsk: Hvor mange ulike firesifrede tall kan vi lage ved å kombinere disse fire sifrene? La elevene jobbe sammen med læringspartner og skrive i skriveboka si.
 • Felles oppsummering: Når elevene begynner å bli ferdige er det fint å ha en felles oppsummering:
  Hvilke tall fant dere? (Skriv liste på tavla etter hvert som elevene forteller)
  Hvor mange tall klarte vi å lage til sammen? Fant vi alle (16)?
  Hvilket av tallene har størst verdi? Hvordan tenker vi for å finne ut det?
  Hvilket av tallene har minst verdi? Hvordan tenker vi for å finne ut det?

Telling

Muntlige telleøvelser

Tell med 10 og 10, med 100 og 100, med 1000 og 1000.

Tell videre fra 100 og tell videre fra 1000. Skriv tallene. Ser dere et mønster?

Aktivitet: Å skrive tall

Jobb i læringspar. Legg tallkortene på gulvet fremst i klasserommet med tallsiden vendt ned. Bestem et tidsintervall, f.eks. 3 min. På signal fra læreren løper en elev fra hvert læringspar frem, henter et kort og tar det med seg tilbake til læringspartneren sin. Les tallet sammen, skriv tallet i skriveboka, og fortsett å skrive så langt dere kommer frem til læreren stopper tiden (f.eks. etter 3 min). Deretter får et læringspar lese tallrekka si høyt for klassen. Denne aktiviteten kan gjentas flere ganger, men for hver gang bytter man på å være den som løper frem med det gamle tallkortet og velger et nytt.

Plassverdi og utvidet form

Tallhus, tre- og firesifrede tall

Tallhus, 4 versjoner (tresifrede tall)

Tallhus, 4 versjoner (firesifrede tall)

Å lese tallene riktig

Diskuter: Hvordan kan tallordet vi leser hjelpe oss til å forstå noe om den mengden tallet representerer?

Trekk et tallkort. Øv på å lese tallene høyt sammen. Legg trykk på plassen til hvert siffer i tallet når tallet sies; f.eks femtusen trehundre og åttiseks.

Lag mengder med centikuber

VERSJON 1 – FELLES:
Læreren starter med å legge frem centikubene. «Hvilket tall lager jeg nå?» Legg tusenerplassen og tell høyt underveis, legg hundrere, tiere og enere. La elevene få gjette. Deretter er det en elev sin tur til å komme frem. La eleven trekke et tallkort, skjult for de andre. Læreren holder tallkortet, og eleven legger ut kuber, samtidig som eleven teller høyt. Den eleven som gjetter riktig først, er nestemann som får komme frem.

VERSJON 2 – MED LÆRINGSPARTNER/PÅ STASJON:
Evt: Den ene eleven trekker et tallkort, for så å lage tallet med centikuber. Læringspartneren teller underveis som den andre legger ned kuber, for så å telle seg frem til hvilket tall som står på tallkortet læringspartneren trakk. Bytt.

Puslespill

Dette er en serie på 4 puslespill der elevene får øve på sammenhengen mellom tall, plassverdi og tallet på utvidet form.

Et puslespill går på tall i tallområdet 10-20, et spill går på tallområdet 20-100, et spill på tallområdet 100-1000 og et spill på tollområdet 1000 og oppover. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere i undervisningen.

Når du jobber med firesifrede tall anbefaler jeg å bruke alle de fire puslespillene samtidig, slik at elevene ser sammenhengen mellom hvert tallområde og oppdager at prinsippene er de samme. Legg gjerne hvert puslespill i hver sin bunke på gulvet, og la elevene jobbe sammen med læringspartner.

En perfekt aktivitet til stasjonsundervisningen og som ekstraarbeid!

Til hvert tall er det tre brikker. Print ut, laminer og klipp ut brikkene, så er de klare til bruk!

Disse puslespillene ligger ute HER i nettbutikken!

Minitallhus med tallremser

Disse minitallhusene med tallremser laget jeg for at elevene skal få lære om plassverdi spesielt, og begreper, tall-og mengdeforståelse generelt, ved å ta utgangspunkt i tallhuset overfor.

Fin aktivitet til for eksempel lærerstyrt stasjon!

Lag et tall som har mindre verdi/ større verdi enn

Lag et partall/oddetall.

Lag et tall som har … tieretierplassen.

Lag et tall som har … enereenerplassen.

Lag tallet som har … tiere og … enere.

Lag tallet som har størst mulig verdi.

Lag tallet som har minst mulig verdi.

Hvordan tenker du om du skal legge til 1/10/100?

Hvordan tenker du om du skal trekke fra 1/10/100?

Disse mini-tallhusene ligger ute HER i nettbutikken!

Dagens tall med de fire regneartene

Pyramidespill

Spill sammen to og to. Dere trenger et pyramidespill hver.

Kast en terning for å fylle ut hver av rutene på nederste rad. Neste tall i ruta over finner du ved å finne summen av de to tallene i rutene under.

Pyramidespillet har jeg laget for å øve innenfor flere tallområder. Slik blir det enkelt å nivådifferensiere.

Derfor er det flere ulike utgaver av pyramidespillet:

-Vi spiller med enere
-Vi spiller med tiere
-Vi spiller med tiere og enere
-Vi spiller med hundrere
-Vi spiller med hundrere, tiere og enere.

Disse puslespillene ligger ute HER i nettbutikken!

Flere spill og aktiviteter

Hvilket tall?

Bruk tallkortene øverst. La en elev få komme frem og trekke et kort. Hold godt rundt kortet, slik at ikke de andre elevene ser hvilket tall som står på kortet. 

2 ulike versjoner:

1) “Hvilket tall har jeg?”, spør eleven. For å finne ut hvilket tall det er, får de andre elevene rekke opp hånda og stille spørsmål. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

2) “Hvilket tall har jeg?”, spør eleven. Eleven som trakk tallkortet forteller om tallet. De andre elevene gjetter. Eleven som gjetter riktig tall er den neste som får komme frem og trekke et tall.

Lapp i panna

Legg noen tallkort i en eske. En elev kommer frem og trekker et kort med et tallsymbol på. For at ikke eleven skal se hvilket tall som står på lappen, festes kortet i panna med lærertyggis.
Eleven prøver å finne ut hvilket tall det er ved å stille spørsmål til klassen med utgangspunkt i begreper vi har lært. F.eks:
“Hvor mange siffer har tallet?”
“Hva er halvparten av tallet?”
Det kan være lurt å oppfordre eleven med lapp i panna til å fortsette å stille spørsmål,
selv om hun/han tror hun vet svaret. Slik får elevene mer trening.

%d bloggere liker dette: