Fylle opp tieren

Til læreren:
Vær obs på begrepet «nærmeste tier». Når vi bruker regnestrategien «fylle opp tieren» kan det være lett å komme til å bruke begrepet «nærmeste tier». Vær obs på at dette kan føre til misforståelser. F.eks. 12+9 er nærmeste tier 10, og ikke 20.

Eksempler på ord og begreper:

«fylle opp», tier, ener, tiervenner

Oppgaver (0-20)

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tallinje (0-20)

Hvordan tenker vi når vi skal fylle opp tieren på tallinja? Prøv i tallområdet 0 – 20. Lag en tier, og legg til resten. Hvorfor er tiervenner viktige i denne regnestrategien?

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje (0-20)

Hvordan tenker vi når vi skal fylle opp tieren på tom tallinje? Prøv i tallområdet 0 – 20. For å vise tydelig at vi lager en tier, er tieren markert. Hvordan kan tiervennene hjelpe oss til å fylle opp tieren når vi ikke har tallinje med tall å støtte oss på?

Oppgaver (0-100)

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje (0-100), nivå 1

Her skal elevene lære hvordan vi tenker når vi fyller opp tieren, uansett hvilket tallområde. På første side får de se at man kan fylle opp to tiere, deretter legge til resten. For å vise at selv om vi fyller opp to tiere og ikke bare en, så tenker vi på nøyaktig samme måten! Vi bruker tiervenner.

Dette blir tydeliggjort på side 2. Her får elevene løse regnestykker som 9+3 og 19+3 på den tomme tallinja. Se på likheter og forskjeller.

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje (0-100), nivå 2

Disse arbeidsarkene er en fortsettelse av det forrige, bare at her får elevene prøve seg på å bruke regnestrategien i tallområdet 0-50.

På side 2 får elevene igjen se på likheter og forskjeller mellom regnestykkene. Hvorfor er det lett å regne 86+8 når vi kan regne 6+8? Er det andre måter i kan tenke på for å komme frem til svaret?

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje (0-100), nivå 3

%d bloggere liker dette: