Fylle opp tieren og regne om tieren

Addisjon:
FYLLE OPP TIEREN

Regnestrategi-plakat

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

⭐️TALLOMRÅDET 0-20

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tallinje

Hvordan tenker vi når vi skal fylle opp tieren på tallinja? Prøv i tallområdet 0 – 20. Lag en tier, og legg til resten. Hvorfor er tiervenner viktige i denne regnestrategien?

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje

Hvordan tenker vi når vi skal fylle opp tieren på tom tallinje? Prøv i tallområdet 0 – 20. For å vise tydelig at vi lager en tier, er tieren markert. Hvordan kan tiervennene hjelpe oss til å fylle opp tieren når vi ikke har tallinje med tall å støtte oss på?

⭐️TALLOMRÅDET 0-100

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje, nivå 1

Her skal elevene lære hvordan vi tenker når vi fyller opp tieren, uansett hvilket tallområde. På første side får de se at man kan fylle opp to tiere, deretter legge til resten. For å vise at selv om vi fyller opp to tiere og ikke bare en, så tenker vi på nøyaktig samme måten! Vi bruker tiervenner.

Dette blir tydeliggjort på side 2. Her får elevene løse regnestykker som 9+3 og 19+3 på den tomme tallinja. Se på likheter og forskjeller.

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje, nivå 2

Disse arbeidsarkene er en fortsettelse av det forrige, bare at her får elevene prøve seg på å bruke regnestrategien i tallområdet 0-50.

På side 2 får elevene igjen se på likheter og forskjeller mellom regnestykkene. Hvorfor er det lett å regne 86+8 når vi kan regne 6+8? Er det andre måter i kan tenke på for å komme frem til svaret?

Arbeidsark: Fyll opp tieren på tom tallinje (0-100), nivå 3

Subtraksjon: REGNE OM TIEREN

Regnestrategi-plakat

Denne plakaten kan du laste ned på siden MATEMATIKK – Regnestrategier.

Telleøvelse: Øv på å telle nedover

Marsjer i takt og tell sammen: “100, 99, 98…”. Når dere kommer til 90 sier læreren “FRYS!”, og alle stopper midt i bevegelsen. 
– Hvilket tall er en mindre enn 90?, spør læreren.
Elevene som står i frys får rekke opp hånda, og eleven som svarer riktig får velge neste bevegelse. For eksempel: “89 er 1 mindre enn 90. Nå skal vi gjøre knebøy!”.

For å få med tierovergangen starter dere å telle fra 90, og fortsetter nedover til neste hele tier, denne gangen mens dere gjør knebøy. På 80 sier læreren frys igjen. Elevene gjetter tallet som er 1 mindre, og velger så en ny bevegelse. Fortsett slik til dere kommer i mål!

⭐️ØV MED KLOSSER

Arbeidsark: Intro med klosser (1)

Arbeidsark: Intro med klosser (2)

Arbeidsark: Intro med klosser (3)

⭐️ ØV PÅ TALLINJA OG TOM TALLINJE

TALLOMRÅDET 0-20

Arbeidsark: Regne om tieren på tallinje

Arbeidsark: Regne om tieren på tom tallinje

TALLOMRÅDET 0-100

Arbeidsark: Regne om tieren på tom tallinje

NYTTIGE LINKER

➡️ Telle videre og telle nedover

➡️ Tiervenner og hundrervenner

➡️ Dobling og halvering

➡️ Tiere og enere

➡️ Finne forskjellen

➡️ Regnestrategi-plakater