Arbeidsro

Hvordan skape god arbeidsro i klassen?

Klapp

klapp en rytme som elevene skal gjenta. Klapp flere ulike rytmer helt til alle elevene har fokus og oppmerksomheten er rettet mot deg.

Kommandoer

«Den som hører meg nå, ta hendene på hodet».
«Den som hører meg nå, ta hendene på fanget», osv.

Lyttestilling

La det lønne seg å følge beskjeder! Når samlinga er ferdig og du skal dele ut et oppgaveark som elevene skal ha med seg til plassen sin, så fortell elevene at de som sitter fint i lyttestilling skal få oppgavearket sitt først. Bruk litt tid på å se godt rundt på elevene. Da vil de sette seg ordentlig, i håp om å være den som blir «sett» av læreren. Når du deler ut kan du samtidig si hva de gjør bra. F.eks: «Vær så god, Ali! Du sitter så fint og rolig, med beina samlet og munnen igjen. Flott!».

Massasje

Ta små avbrekk i skolehverdagen og la elevene få massere hverandre, eller legg dere ned på gulvet og gjør avspenningsøvelser. På youtube finner du mange musikkvideoer med avslappende musikk som kan brukes for å sette stemningen. Søk på «Relaxing music», eller lignende.

Musikk og bilde

Sett på avslappende musikk med bilder til på smartboarden om morgenen når elevene kommer inn i klasserommet (Jeanette Strætre).

Nedtellingsklokke på smartboard

Bruk nedtellingsklokke på smartboard og still den inn på forventet jobbetid.

Rim

Læreren sier: «1-2-3…»
Elevene svarer: «Nå kommer en beskjed»
Alle: «… og alle må følge med» (evt: «…og legge blyanten ned».

Ros – positiv forsterkning

Løft frem de elevene som klarer å jobbe stille og konsentrert. Da vil de andre i klassen som regel følge etter.

Smilemerker

Bruk smilemerker på tavla under stasjonsarbeid. De gruppene som har klart å få et smilemerke på hver stasjon, får ei stjerne. Når en av gruppene har fått fem stjerner, får gruppa lov til å velge en aktivitet for hele klassen.

Stearinlys

Tenn et stearinlys som blåses ut hver gang elevene er urolige. Når lyset er brent ned, venter en belønning.

Stemmebruk

– Bruk lav, rolig stemme når du selv snaker i klassen. Dette virker beroligende på elevene.
– Dersom en elev snakker høyt når det skal være arbeidsro, så gå bort til eleven for å be vedkommende roe seg. Det er lett å falle for fristelsen å be eleven være stille fra det stedet du selv står i klasserommet, men det kan være uheldig. Det er viktig at læreren er en god rollemodell og selv er stille når det skal være arbeidsro.

Syltetøyglass

La elevene få en klinkekule hver gang de har god arbeidsro. Når glasset er fullt kan klassen få en belønning.

Tell nedover

Tell nedover fra fem til null mens du holder den ene hånda høyt opp og viser tallet du teller med fingrene. Senk stemmen mer og mer jo nærmere du kommer null.

The good behaviour game

Les evalueringen her. I artikkelen kan du lese om forskning på hva som virker for å skape god arbeidsro og om evalueringen av forskningsprosjektet «The good behaviour board game».

Trafikklys

Bruk trafikklys på tavla for å vise hvilken arbeidslyd det skal være i klassen. Lag selv eller bruk f.eks. trafikklyset på Sandefjordskolen sin nettside.
Rødt lys = musestille. Gult = lov til å hviske. Grønt = det er lov til å snakke lavt når man samarbeider.

Øvelser for konsentrasjon

Når læreren sier «hus» må alle elevene stå oppreist.
Når læreren sier «mus», skal elevene sette seg ned på huk.
Når læreren sier «brus», skal elevene stå rolig i den posisjonen de har.
De som ikke klarer det er ute.