Nyttår

ORD OG BEGREPER

Eksempler:

nyttår, nyttårsaften, årstall, fest, familie, venner, fyrverkeri, oppskyting, rakett, smell, stjerneskudd, fakkel, kalkun, konsert, orkester, tale, kalender, nyttårsforsett, ambisjoner, ønsker

LETEKRYSS, 2 nivå

Nivå 1:
Letekryss med 14 ord

Nivå 2:
Letekryss med 9 ord

Forslag til videre arbeid:

  • Alias med læringspartner:
    Bytt på å velge et ord fra letekrysset som du forklarer til læringspartneren din uten å bruke selve ordet. Velg minst 3 ord hver.
  • Setninger:
    Velg 5 av ordene i letekrysset og lag setninger i skriveboka di der du bruker ordene.
    Husk stor bokstav, mellomrom og punktum.

FINN EN KLASSEVENN, BM/NN/ENG

En klassisk, morsom og populær aktivitet etter ferier! Del ut et ark og en blyant til hver elev. På signal fra læreren går elevene rundt i klasserommet. Når de treffer en annen stopper de opp, og stiller et spørsmål fra lista. F.eks: «Har du holdt et stjerneskudd?», og hvis vedkommende svarer ja, får man skrive navnet ved siden av. Bytt deretter på å spørre, og fortsett med å gå rundt i klasserommet. Man skal aller helst ikke skrive et navn flere ganger. Læreren kan enten velge å gi elevene en viss tid å utføre aktiviteten på, eller stoppe etter en stund. Avslutt med en felles oppsummering der elevene får fortelle hvilket navn de har skrevet på hvert av punktene.

BOKMÅL

NYNORSK

ENGELSK

REPETISJONSBINGO,
2 nivå, alle fag

Til skolestart etter en lang juleferie er det alltid noe som med fordel kan repeteres. Denne bingoen kan brukes til repetisjon i alle fag. Bingoen er laget i to versjoner slik at du kan velge den som passer elevgruppen din best.

Vinneren er den som er førstemann til å få 3 på rad (4 på rad i versjon 2), enten vannrett, loddrett eller diagonalt. Man kan velge å kåre en 1.plass, en 2. plass og en 3. plass, eventuelt kan man også ta førstemann til å få fullt brett.

Eks 1: Bokstavrepetisjon
Be elevene fylle rutene med bokstaver fra alfabetet. Når alle er ferdige sier læreren et ord, og elevene må lytte ut førstelyden i ordet. Elevene som har tallet på brettet sitt krysser av, og læreren skriver tallet på et notatark.

Eks 2: Regning
Bestem et tallområde dere skal jobbe med f.eks. tallområdet 0-100.
Be elevene komme med forslag til tall innenfor dette tallområdet. Læreren skriver en liste med tallene på tavla.
Deretter får elevene velge tall fra tavla som de fyller bingobrettet sitt med.
Når spillet begynner skriver læreren (samtidig som det blir sagt høyt) regnestykker på tavla – og her er det viktig at det er regnestykker der svaret er et av tallene på lista.
Her kan man velge regnestykker for å repetere en bestemt regnestrategi eller regnestykker for å repetere en eller flere regnearter. Jeg vil anbefale at læreren skriver opp tallene som er brukt på sin egen liste underveis.

MINE AMBISJONER, arbeidsark

Disse arbeidsarkene laget jeg for å få elevene til å tenke over at vi har et nytt år foran oss. Jeg tok utgangspunkt i det tverrfaglige temaet «Psykisk helse og livsmestring» og tenkte ca. slik:

Nytt år – nye muligheter! Mange ting i året som kommer kan vi ikke styre over, som for eksempel at året vil preges av korona, og at vi er midt i en pandemi.
MEN! Så er det også mange ting vi kan styre over, når et nytt år starter – som for eksempel hvordan vi vil ha det på skolen, og i klassen.
Hvordan får vi det i klassen om vi krangler, slåss og sier stygge ord til hverandre? Det blir ikke hyggelig, hverken for elevene eller lærerne. Men hvordan kan året bli viss vi går inn for at alle skal ha det bra? Hva kan hver enkelt i klassen gjøre for at alle skal ha det bra?

Dette arbeidsarket kan du selvfølgelig bruke som du vil, og slik det passer elevgruppen din. Selv tenkte jeg at det kunne vært fint å kopiere arkene tosidig, slik at hver elev fikk et ark hver. Etterhvert som «Mine ambisjoner»-arkene ble ferdige, kunne de samles i en felles klassebok, bundet sammen og med en fremside. Denne boka kunne læreren ta frem når det måtte passe seg underveis i skoleåret, for å lese høyt fra i en samlingsstund og la elevene få fortelle hvordan de synes det går. Slik får man holdt temaet oppe gjennom hele året; både klassemiljø og elevenes egne mål.

Godt nyttår-spillet under spinner videre på de samme tankene som denne oppgaven tar utgangspunkt i.

GODT NYTTÅR-SPILLET

Dette spillet laget jeg natt til julaften 2021. I flere dager hadde jeg tenkt på hvordan jeg kunne lage et spill der elevene kunne få tenke igjennom det nye året, få muntlig trening, gjerne få med klassemiljø, og også psykisk helse. Gjennom spillet skulle elevene få forventninger til mulighetene i det nye året, i tillegg til å teke over noe de har. være takknemlige for. Slik ble resultatet!

I «Godt nyttår»-spillet er det førstemann (eller kvinne) til mål. 2-3 elever spiller sammen. Hver elev trenger en spillbrikke. Spilleren som starter kaster en terning, flytter like mange steg som antallet terningen viser, leser spørsmålet i ruta og svarer. De andre spillerne får lov til å stille spørsmål til det vedkommende forteller. Modeller på forhånd hvordan man svarer på spørsmål (for eksempel hvordan man svarer med full setning, hvordan man kan svare utfyllende, og ikke bare med et ord). Hvis du får 6 på terningen, får du ikke flytte spillbrikken og må stå over et kast). For de yngste elevene kan man også legge til at da skal de skyte opp en nyttårsrakett – altså, gjøre bevegelsen med hendene og armene).

Forstørr spillet til A3-format, print ut og laminer!

Å SI HYGGELIGE TING

Når man samles etter juleferien og skal starte et nytt år sammen, er det fint å ta frem igjen klassereglene. En fin aktivitet i denne sammenhengen er denne, som jeg laget til elevene mine tidligere i år. Målet vi jobb med i sosial kompetanse var språkbruk, altså hvordan noen ord kan såre, og andre ord kan gjøre andre glad.

Vi idemyldra, og jeg skrev opp forslagene på smartboarden: Hvilke hyggelige ting kan vi si for å gjøre andre (klassevennene våre) glad? Elevene kom med mange gode forslag, og jeg noterte etterhvert.

Deretter la jeg ut ark med snakkebobler i mange ulike farger på gulvet, slik at to go to elever fikk komme frem og velge, samt fortelle hva de hadde tenkt å skrive. Det er stas å velge farge, og i tillegg gjorde det at de visste hva de ville skrive at de kom fortere i gang med arbeidet.

Elevene skrev, dekorerte og klipte ut. Deretter fikk de feste snakkeboblen sin like over plassen sin i garderoben. Slik så det ut som om det var de selv som sa det.

Dette var en veldig populær oppgave blant elevene, og i tiden etterpå ble det hyggelig å komme på skolen, og det første som møtte oss i garderoben var mange hyggelige ord.

En fin oppgave å starte det nye året med!

Snakkeboblene finner du under KRLE i hovedmenyen. Direktelink finner du her:

KRLE – Å si hyggelige ting

Foto: Anne Marte N. Sandnes/Undervisningsmetoder

KALENDERE

Her er splitter nye kalendere med helt nytt design!

Bruk de som det passer, til oppgaver i kunst-og håndverk eller til temaet «TID» i matematikk/naturfag, som vi gjorde i fjor. Jobber du med tid, så finner du også mye klokke-stoff på temasiden MATEMATIKK – KLOKKA.

KALENDER 2024

VIDEOER

Youtube: New year celebration in different countries

Youtube: Mr. Bean – New Years Eve party

MUSIKK

ABBA: Happy new year

AKTUELLE LINKER

NATURFAG: Årstider og måneder

KLASSEMILJØ: Leker inne

MATEMATIKK: Klokka