Nysgjerrigper-metoden

Hvorfor bruke metoden?


– Elevenes interesse for emnmet er god drivkraft for læring

En arbeidsmetode – flere løsninger

Det er ulike måter å jobbe med Nysgjerrigper-prosjekt på. Det er ingen fasit. Våg å prøve deg frem sammen med elevene dine og ha det gøy. Ikke vær redd selv om du ikke har fasiten.

Nysgjerrigpermetoden

Metoden er en forenkling av hypotetisk-deduktiv metode. Metoden er delt opp i 6 deler:

 1. Dette lurer jeg på?
  Tenk ut spørsmål om det dere lurer på. Det er lov å lure på alt mulig! F.eks kan du ha en postkasse i klasserommet hvor elevene kan legge spørsmål som de lurer på. Dette kan være utgangspunkt for spørsmål å forske på. Få frem at det ikke er om å gjøre å ha en riktig eller feil hypotese,men at en hypotese kan bli avkreftet eller bekreftet.

  Eks:
  Hvorfor blir det mugg på skolefrukten?
  Hvorfor hører ungdomselever på musikk i timen?

  F.eks: Hvilket lønnefrø er best?
  Det beste frøet er det som bruker lengst tid ned.
  Legg frøene på et bord. Elevene går med hendene på ryggen, og deretter plukker de fem blader.

2. Hvorfor er det slik?
Lag hypoteser ved å rangere frøene i rekkefølge fra hvilket som er best.
Hypotesen kan være f.eks jeg tror dette frøet er best fordi det er størst.

3. Legg en plan
Gjør det gjerne felles i klassen. Hvordan kan vi få svar på disse hypotesene? La elevene få komme med forslag. Planlegg hvilken elev som passer til hva, og la elevene få rekke opp hånda og melde seg på tema de ønsker. Det er læreren som må styre og lede, som vet målene og som må ta de dit. Men likevel får elevene et eierforhold til det de gjør.
Eks: spørreundersøkelse

Eks:
Planen er lagt fra læreren. Planen er at elevene vil teste ut frøene selv. Feks hold frøene opp og se hvilket frø som går først ned til bakken. Hvilket er best?

4. Hent opplysninger
Det kan være utfordrende når elevene er små og man mangler voksne. Men dersom det er noe klassen gjør felles, kan man ta med seg noen få elever og la resten være sammen med en ekstra voksenressurs. Derfor er det viktig at læreren har støtte fra ledelsen. Dokumenter hele tiden hva du gjør, også ting du tenker ikke er så viktig. Alt er like viktig.

Eks:
– skriv et brev til en produsent. Lær først hvordan man skriver brev.
– spørreskjema: lag spørreskjema på data, samle inn og sortere/organisere hvordan de skal gjøre det.
– smakstester
– lær om ting rundt tema
– Finn en annen person og ha frøkamp. Den som går saktest ned er vinneren. Deretter er det vinneren mot en annen i klassen. Til slutt står vi igjen med ett frø som vi kårer til det beste frøet.
Her kan elevene reflektere om sitt eget frø.

5. Dette har jeg funnet ut

All forskning må fortelles til andre for å ha en verdi. For eksempel lag en rapport og send inn til Nysgjerrigper, få en tilbakemelding fra en jury. Hvilke hypoteser stemmer, og hvilke hypoteser stemmer ikke?

6. Fortell til andre

På Lakkegata har vi forskerkonferanse.

Se mer på http://www.nysgjerrigper.no