Klasseregler

Klasseregel: Vi sier hyggelige ord.

Les plakaten sammen

Start dagen med å vise plakaten på storskjerm. Les punktene sammen.

En elev på gullstol

La en av elevene i klassen få komme frem og sette seg i «gullstol». Læreren begynner med å si en setning der man bruker hyggelige ord som beskriver personen. Modeller med et godt eksempel: Du er veldig flink til å trøste når noen er lei seg. Vær tydelig på at det ikke er rom for å tulle og tøyse og si negative ting.

Arbeid på stasjoner

Kopier opp 5 eksemplarer av klasseregel-arket, en til hver elev på gruppa.
Legg et ark på hver pult og skrivebøkene i en boks.
Elevene skriver klasseregelen med eksemplene så pent de kan i skriveboka si.
Hvis noen rekker å bli ferdig kan de tegne en fin tegning til.

Stjernemelding

Fortell elevene i starten av dagen at du kommer til å gi stjernemelding til en elev som sier hyggelige ord og ellers følge klassereglene. Skriv en stjernemelding i løpet av dagen. Avslutt dagen med å samle elevene i samling og lese opp dagens stjernemelding på høytidelig vis. Del ut stjernemeldingen til dagens stjerneelev, gratuler og oppfordre eleven til å vise stjernemeldingen til foreldrene sine.