Lengde

Lengde er et mål på avstand.

Når vi måler linjer eller kanter i vannrett stilling, kaller vi lengdemålet som regel for lengde eller bredde, alt ettersom det er den lengste eller korteste siden av en gjenstand vi måler.

Vi kaller den korteste siden bredde og den lengste siden lengde.

På tredimensjonale objekter vil det også være en høyde eller dybde.

Ord og begreper

Eksempler:

Måleverktøy: linjal, målebånd, tommestokk

Målenheter:
(ikke-standardiserte) tommel, fot, fingerspenn, negl, osv
(standardiserte) millimeter, centimeter, desimeter, meter, kilometer, mil

Andre begreper: avstand, lengde-bredde, bredde/dybde-høyde

Intro

Tankekart

Aktiver elevenes forkunnskaper! Lag et tankekart om lengde og måling. Legg vekt på begreper som målenhet, lengde/bredde, måleverktøy

Det metriske systemet

Det er vanskelig å sammenligne størrelser om vi ikke bruker like målenheter.

Når vi måler lengde bruker vi meter som grunnenhet.

Meter

Ordet meter er gresk og betyr «å måle».

1 meter = 100 cm

MKX: Mattekode måling – Sesong 2. (6:8)

NRK Skole: Hva er en meter?

Vi kaster papirfly

Oppstart:

Start med å snakke om begrepet «meter». Vis hvordan man kan lage et målebånd ved å bruke en hyssing og en meterstokk. Finn ut: hvor mange centimeter er en meter? Hvor mange centimeter er en halv meter? Del målebåndet i to, på midten. Hvor mange centimeter er en kvart meter? Brett målebåndet i to, deretter en gang til.

La elevene lage et papirfly hver. Samtidig som elevene jobber, kan to og to elever (læringspartnere) få komme frem og lage sine egne målebånd. Bruk hyssing, og mål opp en meter hyssing med en meterstokk, før tråden klippes av.

Når alle er ferdig med å lage papirfly og målebånd, får hvert læringspar utdelt et ark på deling. Vis på tavla hvordan de kan lage en loddrett linje på midten, en linje nesten øverst, for deretter å skrive på navnene sine. Lag gjerne for eksempel 5 vannrette linjer, slik at elevene kan kaste fem ganger hver. Gjør dette, slik at arket er klart til papirfly-aktiviteten ute. Det kan også være lurt å vise på tavla ved et eksempel hvordan man skriver en halv, for eksempel dersom de kaster 4,5 meter, 10,5 meter, osv.

Ute:

Utstyr: papirfly, blyant, ark, målebånd, kritt

Hvert læringspar lager en startstrek som de skal stå bak. En begynner med å kaste, den andre står litt unna og setter et kryss der papirflyet lander. Samarbeid om å måle avstanden. Skriv lengden på kastet på arket. Deretter bytter elevene.

Oppsummering:

Hvem kastet lengst? Hvor langt var det?
Hvor langt kastet hver av dere til sammen på alle de fem kastene? Regn og finn ut!

Vi løper 60-meteren

Løp 60-meteren. Hvordan føles det å løpe 60 meter? Hvor lang tid brukte du?

Kilometer

1 kilometer = 1000 meter

Gå på tur med klassen. Be elevene si stopp når de tror dere har gått en kilometer.

Mil

1 mil = 10 kilometer

Centimeter

1 centimeter = 10 millimeter

Desimeter

Millimeter

1 millimeter = 0,1 centimeter

Millimetersangen (melodi: Pål sine høner)

Millimeter, centimeter, desimeter, meter,
decameter, hektameter, kilometer, stopp!

Bevegelser:
Millimeter – like tykk som pekefingerneglen
Centimeter – like bred som lillefingerneglen
Decimeter – ta fingrene på yttersiden av øynene
Meter – ut med begge armene