Småkryp

SMÅKRYP er en samlebetegnelse for kravlende insekter, maur, biller, osv.

INSEKTER er en undergruppe av småkryp og kjennetegnes ved at:
– de aller fleste har 6 bein, alle festet til den midterste delen av kroppen
– de aller fleste insekter har vinger, et par forvinger og et par bakvinger
– de er virvelløse dyr, det vil si at de har hverken virvler, skjelett eller knokler – de har skjelettet utenpå
– de har en kropp som er delt i tre:
* hode (munn, øyne og to antenner)
* bryst (muskler, nødvendig for å bruke beina og kunne fly)
* bakkropp (tarmsystem og ansvar for forplantning)

Visste du at menneskene har satt navn på rundt 3 millioner sorter insekter?

Ifølge Store norske leksikon er 3/4 av alle verdens dyr insekter. Tenk at i Norge er det registrert hele 17 000 arter!

Eksempler på småkryp: flue, mygg, klegg, larve, sommerfugl, flått, gresshoppe, meitemark, tordivel, snegle, maur, marihøne, humle, bie, veps, edderkopp, frosk

INTRO

ORD OG BEGREPER

Eksempler:

småkryp, insekt, vinge, bein, følehorn/antenne, skjelett, tue, krype, kravle, fly, skogbunn, kjøtteter, planteeter, liten/større/størst, mindre enn/større enn

Flygende insekter: fluer, humle, veps, mygg, sommerfugler/larver, marihøne, knott, mygg, øyenstikker

Småkryp som ikke kan fly: løpebiller, bladlus, saksedyr, maur, flått, tusenbein, skrukketroll, tordivler

Dyr: edderkopp/spindelvev

Andre småkryp: frosk/rumpetroll, meitemark

Lag tankekart

Aktiver elevenes forkunnskaper! Lag et felles tankekart på tavla, deretter kan elevene lage sitt eget tankekart sammen med læringspartner. Tankekartet klassen lager felles kan gjerne stå fremme gjennom hele perioden temaet varer, slik at det kan fylles på etter hvert. Tankekartet er fint å bruke som oppstart for å repetere: les ordene og klapp stavelser sammen. Er det noen ord vi kan skrive på i dag som ikke allerede står der?

Snakkebilder

Hvordan ser småkrypene ut på nært hold? Se på disse bildene til insektsfotograf Nicolas Reusens som har reist Jorda rundt for å forevige insekter.

Småkryp på nært hold – Artikkel, NRK

Alias

Lag lapper med småkryp-ord på. La en og en elev få komme frem og forklare ordet, men uten å bruke selve ordet. De andre elevene i klassen gjetter. Kan også spilles i grupper. Kan være fint å bruke som en del av oppsummeringen mot slutten av temaperioden.

Fra ord til bilde

Versjon 1, 10 småkryp

Sett strek fra ord til riktig bilde. Deretter skal elevene skrive setninger i skriveboka si der de bruker påskeordene. Husk stor bokstav, punktum og mellomrom.

Versjon 2, 20 småkryp

Letekryss, 2 nivå

Kryssord, 2 nivå

Kryssordet under har jeg laget to versjoner av slik at du kan nivådifferensiere.

Versjon 1: Bildekryssord med ordbank. Her har jeg satt inn en ordbank til høyre, med blå linje ved siden av. Eleven kan velge om ordbanken skal være der som støtte under hele arbeidet, eller lage en brett ved den blå linja, slik at ordbanken bare brukes ved behov. 

Versjon 2 er uten ordbank.

Domino

Denne dominoen består av 17 dominokort med navn og fotografier av noen av de vanligste insektene og småkrypene i naturen vår

Denne dominoen om insekter og småkryp ligger ute HER i nettbutikken!

Bingo, versjon 1

Hvilke småkryp kjenner dere til? Eller: Hvilke småkryp var det vi så på turen? La elevene få komme med forslag. Læreren skriver en liste over alle småkrypene på tavla eller på smartboarden. Deretter får elevene velge ord fra lista og skrive på sitt eget bingobrett. Under spillet forteller læreren om ordet uten å bruke selve ordet, som i alias.

Bingo, versjon 2

Vær en småkryp-detektiv!

LOTTO: INSEKTER OG SMÅKRYP,
3 spillbrett

Dette lotto-spillet ligger ute HER i nettbutikken!

STUDER SMÅKRYP

Be elevene ta med seg hvert sitt syltetøyglass, og gå ut og fang småkryp! Ta gjerne med forstørrelsesglass. Hvilke småkryp finner dere i sklens nærområde? Hvilke småkryp finner dere i skogen? Slipp småkrypene fri og ut i naturen igjen etterpå.

Ute på jakt etter småkryp fant vi på et nytt ord: «finnepinne». En «finnepinne» er en lang pinne som du kan bruke til å rote rundt med, der du ikke kommer til selv. Vi brukte finnepinnen til å grave med i jorda, og for å lete under store blader og røtter. Det var veldig gøy!

LAG ET INSEKTSHOTELL

Foto: Ida Elisabeth Hardal

Elevene til Ida fikk velge selv hvordan insektshotellene skulle se ut. To kasser fulle av klosser i samme størrelse som aldri ble brukt, fikk nå gjøre nytten sin. Dette gjorde arbeidet enklere. Dette brukte de:

Verktøy: drill, hammer, sag, stiftepistol, avbitertan, spiker, skruer

Utstyr: planker, hønsenetting

Fyll: kongler, kvister, mose, sagflis, gress, kastanjer, leire, stein

LAG SMÅKRYP UTE I NATUREN

Gå ut og lag småkryp av naturmaterialer! Ta bilder av småkrypene og ta med tilbake til klasserommet. Hvor mange forskjellige småkryp klarte elevene å lage? Skriv ei liste på tavla. Lista kan være et fint utgangspunkt for småkryp-bingoen, se ovenfor under «ord og begreper».

VIDEOSNUTTER

Ugler i mosen

I dag skal Finn Arve jakte på småkryp. Bli med og lær hvordan man lager potetfelle og hva et virvelløst dyr er.

Tords garasje

I serien «Tords garasje» er det flere episoder som er fine å bruke til temaet småkryp:

Youtube: Life cycle of a butterfly

Youtube: Larve bliver til sommerfugl (Copenhagen Zoo)

Youtube: Vårtegn – maurene kommer!

Youtube: Miniscule – animasjonsfilm

Miniscule er en rekke animasjonsfilmer som handler om insekt og småkryp. Her får elevene oppleve verden fra insektenes perspektiv. Noen episoder er korte, andre lengre.

SKRIVEOPPGAVER

La oss skrive!

Hentediktat, 20 oppgaver

Denne aktiviteten kan gjennomføres både inne og på uteskole.

 • Å kunne skrive ordene riktig.
 • Nummererte oppgavekort (kan gjerne være laminerte, spesielt ute)
 • Svarark, blyant og viskelær til hvert læringspar
 • Noe man kan bruke til å henge opp oppgavekortene (teip, lærertyggis, tråd, osv)
 • Kopier opp svarark, gjerne et ark til hvert læringspar
 • Skriv ut og laminer oppgavekortene
 • Få elevene til å hjelpe til med å henge opp oppgavekortene på lure plasser innenfor et definert område (f.eks. klasserommet/gymsalen/skolegården/bålplassen, osv). Det kan gjerne være på steder som krever at elevene må lete litt. Noen ganger kan det være lurt å henge opp to løyper, en lett og en vanskeligere, for slik å nivådifferensiere.
 • Husk at jo lenger avstanden er til oppgavekortene, jo vanskeligere vil det være å huske ordet/setningene. I tillegg vil det også kreve mer fysisk aktivitet. Slik kan du også bruke avstanden til å nivådifferensiere.
 • Hvert læringspar har en base, altså et sted de har svararket sitt, blyant og viskelær.
 • Aktiviteten starter ved at læreren gir klarsignal til at en elev fra hvert læringspar løper til et oppgavekort, leser ordet, for så å løpe tilbake til læringspartneren sin. Da staver eleven ordet for læringspartneren, som er den som skriver ordet.
 • Elevene bytter på å løpe frem for å lese og huske ordet, og være den som skriver ordet.
 • Dersom elevene glemmer hvordan ordet skrives, er det lov å løpe tilbake igjen for å lese ordet en gang til.
 • Avslutt aktiviteten med en felles oppsummering. Her kan læringsparene bytte svarark og rette hverandres.
 • Du kan velge å ha kort eller lang avstand til postene. Jo lengre avstand, jo vanskeligere blir det for elevene å huske. Husk at du også kan nivådifferensiere innad i gruppa ved å la noen elever sitte et sted der de har større avstand til oppgavekortene enn de andre.
 • Ute kan postene henges opp med teip, lærertyggis eller tråd. Inne gjelder det samme, men de kan også legges ut over for eksempel gulvet i garderoben.
 • La elevene bruke den tiden de trenger eller gi en tidsramme. Da må alle stoppe uansett hvor langt de har kommet etter en viss tid.
 • Du kan velge å lage en løype eller to løyper for å nivådifferensiere. Den ene løypen kan være bildekortene med ordet under slik kortene er. Den andre løypen kan være bare bildene (klipp bort boksen med ordet under bildet). Det krever mer å skrive ordet uten skrivestøtte.

TIPS TIL VIDERE ARBEID
Etter å ha gjennomført hentediktaten kan kortene brukes som utgangspunkt for skriving. Dersom dere har fokus på å skrive setninger kan kortene ligge utover på bordet på en stasjon. Elevene velger et og et kort, og i skriveboka skriver elevene en setning der de bruker ordet på bildekortet. For å nivådifferensiere til elevene som kan skrive setninger og bør få arbeide med å skrive tekster, kan disse elevene velge seg noen kort som de skal bruke i en enkel fortelling.

Underveis i arbeidet med temaet småkryp og insekter kan også disse kortene brukes til «lapp i hatt»/alias: Ta alle kortene i en hatt og la en elev få komme frem for å trekke et kort. Eleven forteller så om ordet til resten av elevene i klassen, men uten å bruke selve ordet. Den som klarer å gjette riktig ord er den neste som får komme frem og trekke.

Hentediktaten om insekter og småkryp finner du HER i nettbutikken!

Mer åpne skriveoppgaver

-Du er et småkryp. Skriv en fortelling om hvordan en dag i livet ditt er.

-Dette vet jeg om småkryp

Skrivemaler elevene kan bruke til å skrive tekstene på finner du her: Norsk – skrivemaler

Oppgave fra Skrivesenteret

Hvordan bruke bøker som inspirasjon til tekstskaping? I dette opplegget er boka «Den gretne marihøna» valgt ut som modelltekst. Opplegget består av flere økter:

– Felles samtale
– Høytlesing
– Samtale og undring etter høytlesing
– Velg ut 7 dyr som skal være med i fortellingen
– Finne en tittel på boka
– Skriv felles innledning
– Skriv om dyrene i boka
– Skriv en felles tekst
– Presentasjon/publisering

Opplegget finner du her.

FORMINGSOPPGAVER

Lag et pinnedyr

Lag marihøner av kartong

Lær å tegne en skogsmaur

Lær å tegne ei marihøne

DIKT OG REGLER

Sommerfuglen Jompa

Sommerfuglen Jompa var en liten larve.
Han hang i en puppe i toppen av et tre.
Helt til han en dag nøs og falt ned.
Det bar mot jorden så fort som fy,
dette var dagen han lærte å fly.

Lille larven aldrimett

Det satt en larve på et blad,
og larven var så veldig glad!
For larvers aller beste mat,
er blader, blomster og salat.

Og larven spiste seg så mett,
at skinnet sprakk,- ja rett og slett!
Den kastet skinnet og sa «Pytt»,
«jeg har et til, helt splitternytt»!

Den lille larven ble så trett,
for maten gjorde larven mett.
Den skrudde på sitt vekkerur,
og tok en deilig sovelur.

Et hylster var dens sovetøy,
men plutselig så hørtes støy,-
fra Aldrimetts pyjamasskjul,
det fløy en vakker sommerfugl.

Tusenbeinet Kåre

Tusenbeinet Kåre har mange bein,
likevel er han så fryktelig sein.
Så mange bein er så vrient å samle,
og enda lettere blir det å ramle.
Så Kåre han kjøper seg nye sko,
ja, det ble mange kan du tro.
Og nye sko det gjorde susen,
for en tass med føtter mer enn tusen.

Mauren

Liten? 
 Jeg? 
 Langtifra.
 Jeg er akkurat stor nok. 
 Fyller meg selv helt 
 på langs og på tvers 
 fra øverst til nederst. 
 Er du større enn deg selv kanskje?

av Inger Hagerup (1905-1985)

SANGER

SMÅKRYP ( Mel. Napoleon sin hær.)

Jeg liker alle småkryp
som kravler rundt omkring.
De jobber i naturen
og holder alt i sving.
Det kravler og det kryper
av mange insekt typer.
Av biller, mark og mauer,
vi frykter ingen ting.

Hysj, kan du høre

1. VERS
Hysj, kan du høre gresset gro?
Hysj, kan du høre en metemark
som lo?
Hysj, kan du høre en maur gå
forbi?
Da skal du være helt stille og si:

REFRENG:
Hei, alle insekter, alle små dyr,
dere som kryper og kravler og kryr,
jeg er et menneske og jeg er snill,
vær i min hage så lenge du vil!

2. VERS
Hysj, vi må være stille nå,
ingen må skremme de mange tusen
små,
og når det kommer en bille forbi,
da skal du vinke med hånden og si:

REFRENG:
Hei, alle insekter, alle små dyr,
dere som kryper og kravler og kryr,
jeg er et menneske og jeg er snill,
vær i min hage så lenge du vil!

BØKER

Småkryp for småfolk

«Småkryp for småfolk» lærer barn om småkrypene i norsk natur: bille, edderkopp, flue, humle, marihøne, maur, meitemark, mygg, snegle, sommerfugl, stankelbein, veps. Flott fotografert, fint fortalt! Boka er skrevet av Marit Røgeberg Ertzeid.

Den lille larven aldrimett

Vipp eller drei på boken og se hvordan den lille larven Aldrimett forandrer seg. Eric Carle er verdenskjent for bildeboka om den sultne lille larven som har spist seg gjennom boksidene og inn i hjertene til millioner av barn.

NYTTIGE LINKER

Artsdatabanken: Insekter

Naturfagssenteret: Småkryp i jord, oversikt

Spør en biolog

Forskerfrø: Samlemetoder for insekter og småkryp i barnehagen

Miljølære: Insekter og andre småkryp

Miljølære: Smådyr som lever på bakken

Naturfagssenteret: Insekter, edderkopper og andre smådyr

Norsk institut for bioøkonomi: Samlemetodar for insekt og småkryp i barnehagen