Tallkort og tallplakater

Tallplakater, 0-20

Disse tallplakatene ligger ute til nedlastning på siden
Matematikk – tall-og mengdeforståelse 0-20.

Tallkort, 0-100

Disse tallkortene ligger ute til nedlastning på siden
Tall-og mengdeforståelse 0-100.

Sirkler med tall, 0-100

Disse tallsirklene kan lastes ned i A4-format, men dersom du ønsker større kan du fint forstørre sirklene fra A4 til A3-format.

Tallplakater, tierne fra 0-100