Gårdsdyr

Intro

Marit og dyra (NRK Super): https://tv.nrksuper.no

Bertine på besøk (NRK Super): https://tv.nrksuper.no

Ord og begreper

Eksempler:
ku – okse – kalv
sau – vær – lam
gris – purke – grisunge
høne – hane – kylling

raute, breke, grynte, gale, kvakle, mjaue, bjeffe, pipe

hønsehus, binge, fjøs, stall

gårdsdyr, husdyr

Lag tankekart

Aktiver elevenes forkunnskaper! Lag et felles tankekart på tavla, deretter kan elevene lage sitt eget tankekart sammen med læringspartner. Tankekartet klassen lager felles kan gjerne stå fremme gjennom hele perioden temaet varer, slik at det kan fylles på etter hvert. Tankekartet er fint å bruke som oppstart for å repetere: les ordene og klapp stavelser sammen. Er det noen ord vi kan skrive på i dag som ikke allerede står der?

Alias

Lag lapper med småkryp-ord på. La en og en elev få komme frem og forklare ordet, men uten å bruke selve ordet. De andre elevene i klassen gjetter. Kan også spilles i grupper. Kan være fint å bruke som en del av oppsummeringen mot slutten av temaperioden.

Musikk: Dyrelyder

Time 1

Samling

Hvilke dyrelyder kan vi høre på bondegården? La elevene komme med forslag, f.eks: «Møøø!». La alle elevene herme etter lyden. Deretter sier du høyt: «Møøø! Kua rauter», og deretter skriver du ordet opp på tavla. Verbene raute, breke, grynte, gale, kvakle, mjaue, bjeffe, vrinske og pipe kan være fremmede for mange, så derfor er det fint å ta med den siste setningen. Lag ei liste på tavla.Nøff
Ky-ke-li-ky
Kvakk
mjau
voff
hiiiiii
piiip piip

Trylleleken

Når lista er ferdig skrevet i samling, starter trylleleken. Elevene fordeler seg utover gulvet, og ønskes velkommen til bondegården. Her er det bare å bruke fantasien! Bruk en tryllestav, og start med å trylle elevene om fra elever til gårdsdyr, slik at alle går på 4 bein. Deretter kan du trylle de om til hester (elevene lager vrinskelyder), til kuer (elevene rauter), til sauer (elevene breker) + gjør bevegelsene. Når læreren sier frys, skal de stoppe midt i bevegelsen, være stille og vente på neste beskjed.

Gjetteleken

Etter at elevene har blitt tryllet om til å være ulike gårdsdyr, går vi i samling. Lista med dyrelyder står fortsatt på tavla. En elev kommer frem, og de andre elevene blir bedt om å holde for øyne og ører. Læreren hvisker navvnet på et gårdsdyr, og eleven gjør bevegelsene og lager lydene. Etter hvert som de andre skjønner hvilket dyr eleven er, rekker de opp hånda. Den som svarer riktig er den som får være skuespiller neste gang.

Sangshow

Hvilke sanger kan dere som handler om dyra på gården? La en elev komme med forslag og velge en annen elev som skal være med å opptre. Elevene kommer frem i samling og synger sangen. For å gjøre det mindre flaut kan eventuelt de andre elevene være med å dirigere. Og selvfølgelig blir det enda gøyere om læreren lager litt ablegøyer, som f.eks: «Velkommen til sangshow! La meg introdusere superstjernene X og X – værsågod!».

Deretter blir det hakket vanskeligere. Nå kan elevene ikke velge sangen som de forrige sang, men må finne på en annen sang. Slik fortsetter det til de ikke kan flere sanger.

Time 2

Samling

Vi repeterer dyrelydene. Last ned appen «Dyrelyder for barn» og la elevene gjette hvilken dyrelyd det er.

Lydmemory med dyrelyder

NATURSTI:
Dyra på gården

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

SKRIVEOPPGAVER: DYREFAKTA

Velg et gårdsdyr dere skal lære om. Lag et tankekart. Ha fremme google på smartboarden for å søke opp bilder å vise underveis for å visualisere det elevene sier, og gjerne også bilder av dyret som kan henges opp på tankekartet. Stopp opp og se en video med fakta om dyret, og fyll på tankekartet etterpå. Hva mer kan dere nå?

Deretter får elevene i oppgave å skrive en faktatekst om dyret. Mal finner du på https://undervisningsmetoder.com/norsk/skrivemaler/. Slike tekster kan man skrive om flere dyr, for så å samle sammen tekstene i ei bok om dyra på gården.

Ku (ku-okse-kalv)

Ugler i mosen, NRK: https://nrksuper.no/serie/ugler-i-mosen/PRTR63002508/sesong-4/episode-5

Gris (purke-grisunge)

Ugler i mosen, NRK: https://nrksuper.no/serie/ugler-i-mosen/PRTR63002808/sesong-4/episode-8

Hest (hoppe-hingst-føll)

Ugler i mosen, NRK: https://tv.nrk.no/serie/ugler-i-mosen/sesong/3/episode/1/avspiller

Geit

Ugler i mosen, NRK: https://nrksuper.no/serie/ugler-i-mosen/prtr63002007/sesong-2/episode-20

Kanin

Ugler i mosen, NRK: https://nrksuper.no/serie/ugler-i-mosen/PRTR63004608/sesong-4/episode-25

FORMING

Lag plakat

Elevene (1. klasse) kom med forslag til hvilke dyr som bor på gården. Deretter tegnet elevene gårdsdyr som de limte på riktig sted på plakaten.

Dyra på gården_plakat_red

Øysteins blyant: Lær å tegne husdyr

Øysteins blyant: Lær å tegne en hund

SANGER

Old MacDonald

Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O
And on his farm he had a cow,
E-I-E-I-O
With a «moo-moo» here
and a «moo-moo» there
Here a «moo»
there a «moo»
Everywhere a «moo-moo»
Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O

Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O
And on his farm he had a pig,
E-I-E-I-O
With a (snort) here
and a (snort) there
Here a (snort)
there a (snort)
Everywhere a (snort-snort)
Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O

Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O
And on his farm he had a horse,
E-I-E-I-O
With a «neigh, neigh» here
and a «neigh, neigh» there
Here a «neigh»
there a «neigh»
Everywhere a «neigh, neigh»
Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O

Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O
And on his farm he had a chicken,
E-I-E-I-O
With a «cluck, cluck» here
and a «cluck, cluck» there
Here a «cluck»
there a «cluck»
Everywhere a «cluck, cluck»
Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O

Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O
And on his farm he had a duck,
E-I-E-I-O
With a «quack, quack» here
and a «quack, quack» there
Here a «quack»
there a «quack»
Everywhere a «quack, quack»
Old Macdonald had a farm,
E-I-E-I-O

Bæ, bæ lille lam

Pål sine høner

Kua mi

Grisevisa

Gøy på lanne`

Fola, fola Blakken

Å jeg vet en seter

Hanen stend på stabburshella

Per Olsen hadde en bondegård

NYTTIGE LINKER

https://www.bondelaget.no/skolekontakt/barneskole


Spill

Salaby: Dyra på gården (Salaby – naturfag – dyr – dyra på gården)


Leker

Hermegåsa
En elev løper fremst, de andre elevene løper på en rekke bak. Eleven som er «hermegåsa», roper navnet på et gårdsdyr. F.eks: «Hest!» Da skal alle løpe på rekka, bevege seg som hesten, og lage lyden til dyret: «pfffhooooo!». Når hermegåsa roper «frys!», må alle stoppe opp og stå i frysposisjon. Da stiller hermegåsa seg bakerst på rekka, og så er det neste på rekka sin tur.
PS: Det er ikke alltid like lett å løpe på en rekke. Derfor gir jeg beskjed til gåsa om at hermegåsa skal stoppe opp og rope «FRYS!» dersom hun/han merker at rekka ikke er på plass. Når alle står fint på rekke kan hermgåsa fortsette.
(Anne Marte N. Sandnes).

Bonden kommer!
En variant av leken «Haien kommer». Elevene blir delt inn i 4 grupper. Hver gruppe er et gårdsdyr. Gruppene står i et hjørne i gymsalen. Bonden roper: «ALLE HESTER, KOM UT!», «ALLE KUER, KOM UT!», «ALLE GRISER, KOM UT!» og «ALLE HØNER, KOM UT!«. Så løper alle dyrene rundt bonden. Plutselig roper bonden: «BONDEN KOMMER!». Bonden springer etter dyrene for å fange de, og dyrene som blir fanget skal stå i midten sammen med bonden. Dyrene som ble fanget kan nå hjelpe bonden med å fange de andre dyra på bondegården.
PS: Istedenfor å si at alle på en gruppe skal være kuer, kan dere si at jentene på gruppa skal være kuer og guttene skal være okser.På hestegruppa kan jentene være hopper og guttene være hingster, osv.
(Anne Marte N. Sandnes/Stig Sannes)

Flasketuten peker på
Utstyr: flaske og bilder av gårdsdyr
Flasketuten peker på kan lekes på flere måter, og kan blant annet brukes til å lære om dyr. En elev begynner å snurre flaska rundt. Den som flasketuten peker på, må trekke et bildekort. Eleven skal deretter etterligne hvordan dyret beveger seg og lage lyden til dyret. Den som klarer å gjette hvilket dyr det er, er den neste som får snurre flaska (Anne Marte N. Sandnes)

 


KU (ku – okse – kalv)

FAKTA

 • En jentekalv kalles kvige til hun får sin første kalv. En guttekalv kalles okse hele livet.
 • Ei ku veier ca. 500 kg. En okse kan bli over 1000 kg. Oksen er mye større og kraftigere enn kua.
 • Kua bor i fjøset. Om sommeren er den ute på beite.
 • Kua spiser gress og korn. Den liker også kålrot.
 • Kua rauter. Kuas pupper heter jur. Foten til kua heter klov.
 • Kua er en drøvtygger. En drøvtygger svelger maten fort, gulper den opp igjen som drøv (harde baller), for så å tygge og svelge en gang til.
 • Av kua får vi melk, og av melka kan vi lage ost og smør. (En ku gir oss 6000 liter melk i året. Det er nok melk til 60-80 unger hver dag.) Av kua får vi også kjøtt og skinn/lær.
  I melka er det mye kalsium. Kalsium gir deg sterke tenner, bein, negler og friskt hår. Det er mange proteiner i melka. Proteiner gir deg sterke muskler.
 • Litago og Dagros er to vanlige kunavn.

SANGER

VIDEOSNUTTER OG SERIER


HEST (hoppe – hingst – føll)


SAU (søye – vær – lam)


GEIT


GRIS (purke – grisunge)


HØNS (høne – hane – kylling)

 • Sanger:
  Pål sine høner
  Hanen stend på stabburshella