Musikkleker

Bro bro brille

Bro bro brille er en sanglek som egner seg for de yngste. Leken handler om å ta valg. To elever holder hendene høyt sammen til en bro, som de andre skal gå under. Når sangen er ferdig, må den som fanges ta stilling til noe de skal velge. Det kan være hva som helst, kanskje noe innenfor et tema dere jobber med? Avslutt med drakamp!

Bjørnen sover

Gruppesang

Forberedelse: lag lapper med sangtitler på (eks: til 3 grupper trengs 3 sangtitler, osv), du trenger like mange av hver tittel dersom det er mulig.

Del ut en lapp med sangtittel til hver elev. Når læreren gir klarsignal skal alle elevene gå rundt i klasserommet og nynne på sangen sin. Nå må de prøve å finne andre elever som har samme sang og samle den nye gruppa si. En morsom aktivitet i seg selv, men kan også brukes til å dele elevene inn i grupper på en litt annerledes måte. Aktiviteten er hentet fra www.linktillivet.no.

Ta den ring

Beat for beat

La elevene gå sammen i par. Sett på musikk. Det første paret som reiser seg og synger refrenget, får poeng.

Danseleken

Sett på musikk og dans! Når musikken stopper, må alle fryse. Den som beveger seg må ut. Vinneren er den som sitter igjen til slutt.

Dirigenten

Alle elevene setter seg i en sirkel, bortsett fra en, som går ut på gangen.

Når eleven er ute, velger elevene i sirkelen en som skal være dirigent. Dirigenten gjør bevegelser som de andre skal herme etter. Det kan være f.eks. klapping, vinke, slå på lårene, osv.

Når den på gangen slippes inn, skal den stå midt i sirkelen og finne ut hvem som er dirigenten. Han elle rhun har bare tre forsøk. Dirigenten må skifte bevegelser innimellom.

Kahoot

Lag en kahoot med ting elevene har lært. Det kan være fagord, sjangerlære, artister, musikkhistoriespørsmål, eller hva som helst.

Kims lek

Introduser noen gjenstander som har med musikk å gjøre (kan også være bilder). Introduser en og en ting, og la elevene gjette hva du skal fram til.

Deretter må elevene lukke øynene mens du tar bort noen av tingene. Når de åpner øynene skal de finne ut hvilke gjenstander/bilder som mangler. Fin aktivitet til begrepslæring i musikk.

Lyd-memo

To elever går ut av rommet, og resten av elevene går sammen i par og blir enig om en lyd som er deres. Det kan være for eksempel å klappe en rytme, dyrelyder, synge ei strofe, plystre, hva som helst). Læreren går rundt og sjekker at ikke flere par har samme lyd. Deretter sprer de seg rundt i rommet, og finner et sted de setter seg ned.

Når de to elevene får komme inn igjen, skal de prøve å samle par. Tenk at det er som å spille vanlig memory. De som sitter på gulvet får bare lage lyd når de blir pekt på. Dersom de to spillerne som var ute på gangen får par, får de prøve en gang til.

Vinneren er den som får samlet flest par.

Stolleken

Sett stol mot stol på to rader. Det er viktig at det er en stol mindre enn antallet deltakere.
Start musikken. Når musikken stanser, må alle finne seg en stol. Den som står uten stol er ute av leken.