Leker inne

Til læreren:

Leker kan man få bruk for i mange anledninger. Kanskje trenger du en lek som du kan bruke til belønning for god arbeidsinnsats mot slutten av matteøkta? Kanskje trenger du en utelek til den siste dagen før sommerferien? Eller kanskje du trenger leker som kan brukes for at elevene skal bli bedre kjent med hverandre?

For å gjøre det lettere å finne frem i jungelen av leker har jeg delt lekene i tre kategorier:

inne-leker, som du finner her på denne siden (under fanen «Klassemiljø» på hovedmenyen)
uteleker, som du finner her (under fanen «Uteskole» på hovedmenyen)
bli kjent-leker, som du finner her (under fanen «Klassemiljø» på hovedmenyen)

Jeg håper du finner noen leker du kan bruke! Lykke til =)

Adjektivhistorie

Utstyr: penn/blyant og ark
Skriv en historie på forhånd. Lag en åpen plass for hvert adjektiv, slik at det kan fylles ut seinere. Deltakerne kommer med forslag til hvilke adjektiv som skal fylle de åpne plassene i historien. Til slutt leser du opp historien for elevene.

Amøbeleken – utviklingsleken

Utstyr: ikke nødvendig, men det kan være lurt med ei tavle for å skrive en oversikt over rekkefølgen på de ulike stadiene

Slik er de ulike stadiene:
1. Amøbe: Gå foroverbøyd, sleng med armene og si «woof-woof» med mørk, litt sløv stemme.
2. Dinosaur: Rett deg opp, samle hendene foran deg som små forbein, akkurat som tyrannosaurusen har. Klor rundt deg med hendene og si «wrææh-wrææh» med aggressiv stemme.
3. Menneske: Gå rundt i Ivo-Caprino-stil og smil blidt.
4. Prins eller prinsesse: Sving en arm over hånda og si «ding-ding-ding» med høy, pipete stemme.
5. Konge eller dronning: Still deg opp på en stol og nyt synet av de vanvittige uttrykkene de andre deltagerne har.

Alle elevene står tett sammen i en klynge ute på gulvet. Alle starter som amøber, det første stadiet i utviklingen, og finner en annen amøbe å ta stein-saks-papir med. Den som vinner, går et hakk opp på utviklingsskalaen, og blir til en dinosaur. Dinosauren må finne en annen dinosaur å ta stein-saks-papir-konkurranse med, for man kan bare gå videre om man vinner mot samme art. Slik fortsetter det til man blir konge eller dronning.

Dersom man taper en stein-saks-papir-konkurranse, ramler man ned et hakk på utviklingsskalaen.

Avisleken

Utstyr: stoler og en sammenbrettet avis
Sett stoler i en ring. Det må være en stol mindre enn antall deltagere i leken.

Alle elevene setter seg på en stol. En elev står midt i ringen og holder en sammenbrettet avis i hånden. Leken starter med at en elev reiser seg og sier navnet til en annen i ringen, før han/hun setter seg ned. Eleven som står med avisa midt i ringen skal da slå eleven som ble nevnt, og det før denne eleven sier navnet til en annen som sitter i ringen. Den som holder avisa skal altså prøve å slå den som er nevnt – før denne eleven klarer å komme på et nytt navn.
Dersom den som har avisen klarer å slå eleven som blir navngitt – før eleven sier et nytt navn – så må disse to bytte plass. Da er det altså eleven som ble slått som er den neste til å holde avisen.

NB! Den som har slått med avisen må si et nytt navn før vedkommende setter seg ned. Hvis ikke, kan denne eleven bli slått av den som har avisen – og må dermed stå i midten med avisen igjen!

Ballongleken

Utstyr: en ballong til hver gruppe, musikk
Denne leken er hentet fra www.linktillivet.no.

Variant 1:

Del elevene inn i grupper på ca. 5 elever per gruppe.

  1. Hver gruppe får en ballong de skal blåse opp.
  2. Gi en instruksjon om hvordan gruppa skal danse med ballongen. Eks: «Dans med lillefingeren!», og sett på musikken. Når musikken stanser gir du ny instruks.
  3. Etter noen omganger sier læreren: «Førstemann til å sprekke ballongen med høyre fot!». Kår en vinnergruppe.
  4. Helt til slutt: «Førstemann til å kaste alle ballongbitene i søpla!»

Variant 2:

Del inn elevene i grupper på ca. 5 elever per gruppe. Hver gruppe får utdelt en ballong. Alle på gruppa holder hverandre i hendene. Ingen må slippe taket, og oppdraget er å holde ballongen i lufta så lenge som mulig. Til slutt er det første gruppe til å bære ballongen til søpla.

Blinkeleken

Utstyr: stoler
Sett stoler mot hverandre i en ring. Dere trenger (nesten) halvparten så mange stoler som dere er antall deltagere. Merk at antall deltakere må være et oddetall.
– Dersom dere er 9 deltagere, trenger dere 5 stoler.
– Dersom dere er 11 deltagere, trenger dere 6 stoler, osv.
Det skal stå en elev bak ryggen til alle de som sitter på stolene. Det må være en stol som er tom – men som det står en elev bak.

Eleven som står bak den ledige stolen starter leken med å blinke til en av de som sitter. Denne personen skal prøve å komme seg vekk fra stolen sin uten at eleven som står bak klarer å holde han/hun igjen. De som står bak stolene må alltid være på vakt og passe godt på den som sitter, og de som sitter må være raske til å sprette opp av stolen når de ser at noen blinker til de!

Når en elev klarer å komme seg vekk fra sin stol, for så å gå bort til den ledige stolen, er det eleven som står bak den ledige stolen som skal blinke på nytt.

Det kan ofte være lurt å skifte på hvem som sitter og står, f.eks. hvert tiende minutt.

Dirigenten

Utstyr: ingen
Alle elevene setter seg i en sirkel, bortsett fra en, som går ut på gangen.

Når eleven er ute, velger elevene i sirkelen en som skal være dirigent. Dirigenten gjør bevegelser som de andre skal herme etter. Det kan være f.eks. klapping, vinke, slå på lårene, osv.

Når den på gangen slippes inn, skal den stå midt i sirkelen og finne ut hvem som er dirigenten. Han elle rhun har bare tre forsøk. Dirigenten må skifte bevegelser innimellom.

Fruktsalat

Utstyr: stoler
Alle elevene sitter på hver sin stol i en sirkel. Læreren hvisker i øret til alle hvilken frukt de skal være, av f.eks. banan, eple og pære. En elev står i midten av ringen. Eleven roper. «Eple!», og da må alle eplene raskest mulig finne en annen stol å sette seg på. Eleven i midten skal prøve å sette seg ned på en stol før alle eplene har satt seg. Den som ikke klarer å finne en stol, blir nestemann til å stå i ringen og rope navnet på en frukt.

Her er det også rom for variasjon. I en engelsktime kan temaet være «colours», i naturfag kan temaet være «dyr i skogen», osv. En morsom lek som kan brukes også til flere tema, deriblant også for å bli kjent. Da kan eleven i midten rope: «Alle som har tre søsken», eller «alle som har reist med fly i sommerferien!», osv.

Fyrstikkeske-blåsekonkurranse

Utstyr: to fyrstikkesker
To og to elever skal konkurrere mot hverandre. Hver elev får utdelt en tom fyrstikkeske og legger seg ned på gulvet med fyrstikkeska si bak startstreken.

Alle elevene i klassen teller ned fra 5 til 0. Når startskuddet går, skal deltakerne konkurrere om å være den som først klarer å blåse fyrstikkeska si bak målstreken.

Skriv navnet til vinneren på tavla. La så vinnerne konkurrere seg imellom til dere står igjen med en vinner.

Hangman

Utstyr: tavle og kritt
Tenk ut et ord eller en setning. Lag en strek på tavla for hver bokstav i ordet. Elevene rekker opp hånda for å komme med forslag til hvilken bokstav som er i ordet/setningen. For hver gang noen gjetter feil bokstav, tegner du en ny strek på det som skal bli en galge. Elevene skal redde mannen fra å bli hengt, og må derfor prøve å finne løsningsordet før det er for seint.

Hemmelig venn

Utstyr: klasseliste, lapper med navn på alle elevene i klassen
La en og en elev få komme fram og trekke hvem sin hemmelige venn de skal være. Skriv navnet de trekker ved siden av elevens navn på klasselista, slik at du har oversikt. Elevene får i oppgave å si og gjøre noe hyggelig for sin venn, men uten å røpe hvem de har som sin hemmelige venn. Snakk om hvorfor det er viktig å klare å holde det hemmelig. På forhånd må dere bestemme hvor lenge det skal vare.
I desember og perioden fram mot jul, kan man ha “nissevenn” – en venn som gjør fine ting, men også rampestreker.

Hinkeleken

Utstyr: ingen
Avgrens et aktivitetsområde. Innenfor dette området skal alle barna stå på én fot, legge armene i kryss og skal slik hinke samtidig som de prøver å få andre barn ut av balanse. De som faller eller må nedi med den andre foten er ferdige og går ut av leken. Til slutt står to barn igjen og kjemper helt til en mister balansen. Sistemann som står er vinneren. Tips: minn barna på at det som regel bare er et lett puff som skal til for å få noen ut av balanse. Du bør være dommer og se til at ingen blir alt for ivrige.

Hvem er under teppet?

Utstyr: teppe
Alle sitter i en ring. En elev går ut av rommet. Før hun eller han får komme inn igjen, velger de andre hvem som skal gjemme seg under teppet i midten av ringen. Den eleven som har gått vekk, kommer inn igjen når de andre synger i kor:

«Hvem er under teppet, hvem er under teppet, 
kan du gjette det, kan du gjette det?»

Hvem er under teppet? Dersom det viser seg å være vanskelig å gjette, kan den som gjemmer seg under teppet lage en liten lyd for å hjelpe, eller vise en hånd eller en fot.

Hviskeleken

Stå eller sitt i en ring. En elev tenker ut en krot setning som vedkommende hvisker til sidemannen. Deretter hvisker han eller hun det videre til eleven ved siden av seg, og slik fortsetter det helt rundt til den som startet. Vedkommende forteller hva hun eller han hørte, og setningen slik den var i utgangspunktet. Leken kan gjentas flere ganger, men sørg for å bytte på hvem som lager setningen for hver runde.

Ja/nei – spørsmål

Utstyr: liste med ja/nei-spørsmål og fasitsvar
Forberedelser:
Lag en liste med ja/nei-spørsmål. Det kan gjerne være fra pensum, men det er ikke nødvendig.
F.eks:
1. Har en tikroning like stor verdi som 10 kronestykker? JA!
2. Skrives ordet «hvilken» med stum h? JA!
3. Er løvetann tanna til ei løve? NEI, det er en blomst!
osv.

Denne leken kan dere leke på forskjellige måter:

Alternativ 1:
Ta frem 6 personer som stilles på en rekke. Still de spørsmål en etter en.
Dersom de svarer feil eller altfor seint, får de en sprut i ansiktet fra en spruteflaske!

Alternativ 2 (vanskeligere):
Ta frem 6 personer som stilles på en rekke. Still de spørsmål en etter en. Når deltagerne svarer, skal de svare motsatt av rett svar.
Dersom de ikke klarer det eller svarer altfor seint, får de en sprut i ansiktet fra en spruteflaske!

Alternativ 3 (individuelt):
Ta frem f.eks. 10 elever. Hver elev får en ja- og en nei-lapp. Ved feil svar er man ute av leken. Den eleven som står igjen har vunnet.

Kahoot

Utstyr: ipader
Lag en kahoot om året som har gått / noe dere har lært om / felles opplevelser, o.l.
Kanskje kan to av elevene få i oppgave å lage selve kahooten?

Kims lek

Utstyr: leker/ting, teppe
La alle elevene i klassen få ta med seg en liten ting som de liker å leke med eller som de er glad i.

Legg alle lekene på gulvet, og dekk over med et teppe. Ta bort teppet slik at alle får studere gjenstandene. Legg deretter teppet på plass igjen. La spillerne få liste opp hva de har sett. Hvor mange gjenstander klarer de å memorere?

En annen variant av Kims lek er å ta bort en eller flere gjenstander etter at alle spillerne har sett hva som skjuler seg under teppet. Her skal spillerne prøve å finne ut hvilke gjenstander som mangler.

Kims lek er beskrevet av Rudyard Kipling i romanen hans «Kim» (1901). Leken er en enkel øvelse i mnemoteknikk, også kalt hukommelsestrening. Mnemoteknikk er et samlebegrep for ulike måter å memorere ting for å kunne trekke dem fram og bruke dem senere. Andre eksempler på å trene opp hukommelsen er tankekart, assosiasjonskoplinger, rim og rytmer, selvhypnose og memory.

Knutemor

En elev går ut. Resten lager en ring og holder hverandre i hendene. Deretter lager de en knute ved at de går over, under og rundt hverandre, uten å slippe taket i hverandre.

Når de er klare roper de: «Knutemor! Kom og hjelp oss!»

Knutemor kommer inn og forsøker å løse knuten ved å be de gå over, under og rundt hverandre. 

Når knuten er løsnet kan en annen være knutemor.

Alternativ variant
Som den første, men bare at alle i ringen starter med å strekke ut høyrehånden og tar tak i en annens høyrehånd, deretter strekker ut venstrehånden og tar tak i en annens venstrehånd. I denne varianten kan enten Knutemor prøve å løse floken alene, eller kan alle prøve å løse den sammen.

Larveløp

Utstyr: ingen
Del inn elevene i lag med ca. 5 elever på hvert lag. Hvert lag skal omdannes til en larve.

Hvert lag setter seg i en rekke ned på gulvet. Alle skal se fremover og plassere beina sine på skulderen til personen som sitter foran. De skal sitte slik at kneleddet hviler på skulderen til personen foran seg. Ved hjelp av armene løfter alle seg opp – så er gruppen en larve! Lag et kappløp! Hvem vinner?

Morderen i mørket

Utstyr: ingen
Alle elevene legger seg ned på magen med øynene lukket. Læreren går rundt og prikker elevene på ryggen.

En prikk betyr vanlig.

To prikker betyr detektiv.

Tre prikker betyr morder.

Deretter går alle elevene, unntatt detektiven, rundt i klasserommet og håndhilser. Det er bare morderen som vet hvem morderen er.

Morderen «dreper» ofrene sine ved å trykke litt hardt når han håndhilser. Den som blir «drept» venter i 3 sekunder før han/hun faller om.

Detektiven står på sidelinjen og følger med. Leken fortsetter helt til detektiven har klart å avsløre hvem som er morderen. Deretter er det detektiven sin tur å være den som går rundt og prikker alle på ryggen.

Navnelek

Utstyr: ingen
Alle elevene står i en ring. En person starter med å si navnet sitt og gjør en bevegelse.
F.eks: «Jeg heter Anne Marte og jeg gjør slik!», for deretter å hinke. De andre svarer:
«Hei Anne Marte – du gjør sånn!» – og hinker. Slik fortsetter det hele veien rundt.
Istedenfor bevegelser kan dere bruke dyrelyder.

Omvendt stollek

Utstyr: stoler
Sett fram like mange stoler som det er antall deltakere med i leken – akkurat som i «vanlig» stollek. Deretter starter du musikken, og alle går rundt. Når musikken stopper, skal ikke alle sette seg på hver sin stol, men de skal gå opp på stolene ved å samarbeide og hjelpe hverandre. For hver runde tas det bort en stol, og det blir mer og mer vanskelig for alle å komme seg opp. De som ikke kommer seg opp er ute av leken.

Hvor mange elever og hvor mange stoler er igjen til slutt?

Papptallerkener

Utstyr: papptallerkener, skrivesaker
Fest en papptallerken på ryggen til hver elev. Bruk gjerne tråd, slik at du henger papptallerkene rundt halsen.

Det kan være lurt å starte med at alle elevene står i ring. Be elevene snu seg mot høyre og skrive på ryggen til den som står foran seg. Deretter snur de seg mot venstre og skriver en hilsen på ryggen til den som står til venstre for seg.

Deretter får elevene gå rundt i klasserommet og skrive hyggelige ting til hverandre. Sett gjerne på musikk som gir god stemning!

Rive papirfigurer

Utstyr: skjerf, papir
Velg 3-4 elever som får komme frem foran klassen. Knytt et skjerf foran øynene deres. Gi hver av elevene et stort papir. Oppgaven går ut på at elevene får oppgitt en figur som de skal rive ut av papiret på angitt tid. Vinneren av leken er den som klarer å rive den fineste figuren.

Send et klapp

Utstyr: ingen
Alle elevene stiller seg i en ring. Velg en elev som skal begynne å klappe. Eleven klapper en gang, deretter klapper eleven ved siden av en gang, og slik fortsetter det.

Når en plutselig velger å klappe to ganger, sendes klappet tilbake igjen. Dette gjør at leken også er en øvelse i konsentrasjon.

Sette halen på grisen

Utstyr: et stort ark og tusj eller kritt.
Tegn en gris uten hale på et stort ark eller bruk kritt for å tegne på bakken. Har du tegnet på et ark kan du henge det på veggen, eller du kan legge det på bakken ute. Ett og ett barn får bind for øynene. Snurr barnet rundt og be barnet om å tegne en hale på grisen der han eller hun tror det er riktig. Stort sett kommer ikke halen der den skal være!

Seven up

Utstyr: ingen
Velg tre elever som skal stå framme ved tavlen.

Læreren sier: «Alle hoder ned, ikke lov å se!». Elevene bøyer seg ned med hodet mot pulten.

De tre elevene fremme ved tavla går så rundt i klasserommet og prikker hver sin elev i ryggen, for deretter å stille seg tilbake på plass fremme ved tavla.
(Det er fint om læreren ser til at flest mulig av elevene blir prikket i løpet av leken.)

Læreren sier: «Nå kan alle se igjen!».

De tre elevene i klassen som ble prikket på ryggen, skal etter tur gjette hvem som prikket dem. og stille seg foran vedkommende. Dersom det er riktig, bytter de plass, slik at den som ble prikket får stå. Dersom det ikke er riktig, får eleven som prikket stå en gang til.

Spaghetti and marshmallow tower challenge

Stolleken

Utstyr: stoler til alle deltakerne bortsett fra én og musikk
Barna løper rundt stolene til musikk. Når musikken blir skrudd av er det om å gjøre å sette seg på en ledig stol. Den som ikke finner en stol å sette seg på er ute og fortsetter som dommer i leken. En stol tas vekk for hver runde. Slik fortsetter leken til det kun er en stol igjen. Barnet som klarer å sette seg på denne er vinneren! Tips: hvis du ikke har musikk, fungerer leken også uten. Da løper barna rundt stolene og skal sette seg når du klapper.

Tegnemesteren

Utstyr: kritt, tavle, svamp
En elev går ut på gangen, og får ikke se hva som foregår inne i klasserommet.

Når eleven har gått ut på gangen, får seks tegnere komme frem til tavla og tegne en tegning hver. Det kan være lurt å gi de en tidsramme, f.eks. 3 min.

Deretter får eleven ute på gangen komme inn i klasserommet igjen. Han/hun skal hviske bort en og en tegning på tavla, til det bare er en av tegningene som står igjen.
Hvem tilhører den siste tegningen?
Dersom eleven klarer å gjette det, blir vedkommende tegnemester.

Tegnestafett

Utstyr: tegnesaker, tegneoppgaver
Del elevene inn i grupper på 4-5 elever. Hver gruppe sitter rundt et bord, og det er viktig at det er god avstand mellom gruppene. På forhånd må man laget en del tegneoppgaver.

Førstemann på hvert av lagene kommer frem og får den første tegneoppgaven. Deretter går elev tilbake igjen til laget sitt og begynner å tegne oppgaven. De andre på laget skal gjette hva tegningen skal forestille. Eleven som tegner kan bare svare ved å riste på hodet når svarene er gale. Den eleven som klarer å gjette det riktige svaret, løper frem til læreren og får en ny oppgave. Det laget som først blir ferdig med alle oppgavene har vunnet.

Tjue spørsmål

Utstyr: ingen
Velg en kjent person som alle elevene vet hvem er. Elevene skal prøve å gjette hvem du har valgt ved å stille ja/nei-spørsmål. De har 20 forsøk. Den som klarer å gjette riktig får være den neste til å velge en ny kjent person.

Troll og stein

Utstyr: ingen
Lederen, den som leder leken, står med deltakerne foran seg.

Når lederen sier «troll», holder han hendene høyt over hodet og vifter med dem. Når lederen sier «stein», etter han seg ned på huk, vender hodet ned mot knærne og holder armene rundt beina.

Plutselig sier lederen «stein», selv om han gjør bevegelsene til trollet – bare for å forvirre deltakerne. Andre ganger kan lederen si «troll», selv om han gjør bevegelsene til steinen.

Denne leken er en morsom aktivitet som passer godt å ha som avbrekk i undervisningen.

Underskriftskampanje

Utstyr: oppgaveark, blyanter
Forberedelser:
– ferdig laget underskriftsark (beregnet for minst 20 underskrifter)
– blyant til alle deltagerne

Del ut et underskriftsark til hver elev. La elevene få gå rundt i klasserommet med ark og blyant for å få noen til å skrive under det som passer.
En elev kan skrive under på flere plasser, men kan ikke skrive under på sitt eget ark!

Det er om å gjøre å bli den første til å fylle ut arket.

På arket kan det stå:
1. Har vært på sirkus……………………………………………..
2. Liker lukta av kumøkk……………………………………………..
3. Har mindre enn tre søsken…………………………………………….
osv.

Beskrives best med eksempel: 1. Badet før 1.mai i år ………………………………………………………. 2. Liker lutefisk ………………………………………………………………… 3. Har grønn bokser ……………………………………………………… 4. Er mer enn 4 søsken …………………………………………………… 5. Har ikke vært i syden ……………………………………………….. … Her kan bare fantasien sette grenser! ☺ Lag gjerne ark som trenger ca 20 underskrifter. Det er lov at samme person skriver under flere ganger på samme ark, men de kan ikke skrive under på sitt eget!

En kommentar om “Leker inne”

Legg igjen en kommentar