KROPPEN: Ordliste, kryssord, letekryss, domino, bingo, «jeg har-hvem har», uteskole, med mer!

Denne høsten har kroppen vært et tema vi har jobbet grundig med. Når man er ny i Norge og skal lære å snakke norsk er navn på kroppsdeler fint å lære. Kroppen er derfor tema i dagens blogginnlegg.

Jeg må starte med å konstatere at dette temaet har bydd på nye erfaringer. For kroppen, med vekt på ytre kroppsdeler, er et tema jeg har undervist i flere ganger før, men da gjerne i første klasse.

Denne gangen skulle jeg undervise i temaet i en Velkomst-klasse med elever fra 5.-7. klasse. Elevene hadde begrepet inne på sitt eget morsmål, så utfordringen bestod i å koble på ordet på norsk.

I første klasse vil noen elever kunne ordet, noen vil kunne begrepet og noen vil kunne både ordet og begrepet. De aller fleste vil ha riktig uttale, siden undervisningen er på elevens eget morsmål (om eleven ikke er minoritetsspråklig).

For å gi elevene en oversikt over de viktigste ordene vi skulle lære knyttet til temaet laget jeg en ordliste. Bildestøtte er spesielt viktig når man underviser elever som skal lære seg norsk. Derfor er bildestøtte lagt vekt på i ordlista og generelt i læringsmateriellet til temaet.

Visste du at ordlister nesten kan sies å være magiske? Tenk deg at du får en ny elev i klassen, som kommer fra andre siden av jordkloden. Og allerede fra første time sitter eleven og jobber med oppgaver på norsk, akkurat som de andre elevene! Jeg fikk meg en skikkelig WOW-opplevelse. Det var nesten rein magi – tenk at ei ordliste kan være så viktig!

På Velkomst er det elever med mange ulike språk. Det blir fort engasjement når man drar elevenes morsmål inn i temaet. Hvor mange ulike språk kan vi si «kroppen» på? Vi ser på ordene og finner likheter og ulikheter. Hvorfor kan ordene være ganske like på flere ulike språk? Vi lar oss fascinere, og blir enige om at språk er spennende.

Slike erfaringer har fått meg til å tenke at dette skulle jeg gjort før! For i de årene jeg har undervist i ordinære klasser kunne jeg vært bedre på å dra elevenes morsmål inn i undervisningen. Denne høsten har det gått opp for meg hvor lite jeg hører om det å undervise i mottaksklasser, nå kalt Velkomst-klasser. Jeg visste ikke engang hvordan Velkomst-klassene ble organisert og drevet på min egen skole! Det er synd at det er slik. Jeg tror vi alle har mye å lære når det kommer til hvordan vi kan løfte fram flerspråklighet som ressurs i klasserommet, og samtidig fremme den metaspråklig bevisstheten hos alle elevene.

Så – tilbake til kroppen! Mye jobbing med oppgaver gjorde at jeg laget kroppen-bingo for å få et avbrekk. Den var populær!

«Jeg har – hvem har» laget jeg av samme grunn. Det er viktig med variasjon i undervisningen. Jeg laget en mal der bildene står i fokus, og der viktige ord blir fremhevet i fet skrift.

Domino synes jeg veldig fint å bruke som avbrekk for de elevene som trenger det, og som ekstraarbeid. Dette er også en fin læringsaktivitet fordi det er en aktivitet som elevene fint kan samarbeide om. elevene på velkomst får også øve på uttale.

Når jeg underviser elever på 5., 6. og 7. trinn tar jeg meg i å tenke hvor mye jeg rekker å gjøre i løpet av en økt. Det er nesten så jeg føler at jeg må vri hodet mer for å finne på stadig flere aktiviteter!

Inne på den nye temasiden: «Kroppen, ytre kroppsdeler» finner du derfor også en hel del læringsaktiviteter. I tillegg får du kryssord, letekryss og skriveoppgaver.

Nederst på siden har jeg enkel til siden «The body» som er den tilsvarende siden på engelsk. Her finner du en del av læringsmateriellet som er oversatt til engelsk.

Jeg har fundert en del på hvor læringsmateriellet som jeg lager til «Norsk som 2.språk» skal plasseres. For eksempel kunne temasiden «Kroppen, ytre kroppsdeler» liksågodt lagt under naturfag. Kom gjerne med innspill rundt dette.

Legger ved link til temasiden «Jul» også, siden den vil være aktuell for mange av dere nå.

Nå må jeg avslutte, for jeg skal på treningssenteret for å ta vare på kroppen (som for tiden ikke er helt på toppen). Ha en fin uke alle sammen!

Alt læringsmateriell ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan få bruk for det! ❤️

Direktelinker:

🥰 NORSK SOM 2.SPRÅK:
Kroppen, ytre kroppsdeler

🥰 ENGELSK: Body parts

🥰 HØYTIDER OG MARKERINGER: Jul

Legg igjen en kommentar