Fugler

Hei! Så heldige dere er som skal lære om fugler! Det er et veldig spennende tema.

Mye av læringsmateriellet du finner på denne siden har jeg laget to versjoner av.

Versjon 1 tar utgangspunkt i 9 trekkfugler og 9 standfugler (se ordliste 1 nedenfor).

Versjon 2 tar utgangspunkt i de samme fuglene, men i denne versjonen har jeg lagt til en ekstra kategori: fugler som kan både trekke og overvintre (se ordliste 2 nedenfor). Denne versjonen passer altså best for de som vil lære litt mer.

Naturstien og generelt alt det læringsmateriellet som ikke er laget i to versjoner, passer uansett hvilken versjon du velger.

Visste du at …

Norges nasjonalfugl heter fossekall.

Den minste fuglen i Norge er fuglekongen.

Spørsmål å undre seg over

Hvordan ville verden vært hvis alle fuglene forsvant?

Hvorfor er det noen fugler som flyr til varmere land, mens andre fugler blir her, når det er vinter i Norge?

Hvis du var en fugl, hvordan ville en typisk dag vært?

Ordliste

Versjon 1

Versjon 2

La oss skrive, silhuetter

Kommentar: Legg merke til at jeg har skrevet navnene på fuglene på side to. Slik kan de elevene som vil prøve å skrive fuglenavnene uten hjelp få prøve på det, samtidig kan de elevene som ønsker støtte få det. Disse oppgavene er laget slik at de fint kan brukes uansett hvilken ordliste du tar utgangspunkt i.

Letekryss

Fra ord til bilde

I denne oppgaven anbefaler jeg å la elevene få bruke ordlista som støtte. Du kan gjerne oppforedre elevene til å starte med de fuglene de husker, for så å bruke ordlista til å finne navnene på de andre fuglene.

Hentediktat: Lær å skrive fuglenavn!

Denne hentediktaten får du i to ulike versjoner. 

Den ene versjonen har 18 fuglenavn, den andre har 27 fuglenavn. Slik kan du velge den versjonen som passer din elevgruppe best.

Denne hentediktaten er laget slik at den passer til «LOTTO: Lær navn på fugler, 2 versjoner» og «DOMINO – Lær navn på fugler, 2 versjoner».
Både denne hentediktaten, fugle-lottoen og dominoen er laget i to ulike versjoner, og det er de samme fuglenavnene som går igjen i versjon 1 og versjon 2.

Denne hentediktaten ligger ute HER i nettbutikken!

Fugle-bingo

1. Fyll ut bingobrettet
La elevene velge 9 av ordene på lista og skrive ordene i vilkårlig rekkefølge. Det er bare lov å bruke hvert ord en gang. 
Siden noen av elevene vil bli fort ferdig, og andre vil bruke noe mer tid, er det lurt å planlegge noe som kan være ventearbeid (f.eks. andre oppgaver eller tegne på baksiden).

2. Spill bingo!
Når spillet starter, velger læreren ett ord fra lista. Dette kan du gjøre på ulike måter:

Forklar ordet uten å bruke selve ordet – akkurat som i alias.
Eks: «En meis som er blå på hodet».
Elevene skal på egen hånd koble forklaringen til riktig ord, for så å krysse det ut dersom de har skrevet det på spillbrettet sitt. Du kan fortelle om hvilken type fugl det er, hvilke farger fuglen har, lyden til fuglen og hvilke kjennetegn den har.

Læreren skriver ned ordet på et ark for seg selv, for slik å ha oversikten. Deretter velger læreren et nytt ord fra lista.

3. Kår en vinner (eller flere)
Vinneren er den som er førstemann til å få 3 på rad, enten vannrett, loddrett eller diagonalt. Man kan velge å kåre en 1.plass, en 2. plass og en 3. plass, eventuelt kan man også ta førstemann til å få fullt brett.

Lotto-spill: Lær navn på noen av de vanligste fuglene i naturen

 I dette lotto-spillet får elevene lære navn på de vanligste fuglene.

Spillet er laget i to versjoner, slik at du selv kan velge den som passer deg og elevene dine best.

Versjon 1
Denne versjonen har to spillbrett med tilhørende brikker. Det ene brettet har tittelen «standfugler», det andre spillbrettet har tittelen «trekkfugler».

Versjon 2
Denne versjonen passer for de som ønsker å lære litt mer. Her er det tre spillbrett med tilhørende brikker. Det ene brettet har tittelen «standfugler», det andre spillbrettet har tittelen «trekkfugler», det tredje brettet har tittelen «kan overvintre og trekke».

Å dele fugler inn i trekkfugler og standfugler er egentlig en forenkling, og gjennom dette spillet får elevene ikke bare lære navnet på flere fugler, men også lære at noen fugler kan være begge deler.

Dette lotto-spillet passer til hentediktaten og dominoen om fugler. De er laget i to versjoner, akkurat som dette lotto-spillet.

Lotto-spillet får du på bokmål og nynorsk.

Dette lotto-spillet ligger ute HER i nettbutikken!

Domino

Lær navn på fuglene ved å spille domino!

Denne dominoen får du i to ulike versjoner, akkurat som lottoen ovenfor. Disse er laget slik at de passer sammen.

Versjon 1 er lettest, og passer for de som har få forkunnskaper og ikke kan så mange fuglenavn fra før. Denne dominoen passer til versjon 1 av lottoen ovenfor, og har med akkurat de samme fuglene.

Versjon 2 er hakket mer krevende. Her er det enda flere fugler å lære å gjenkjenne og kunne navnet på. Denne dominoen passer til versjon 2 av lottoen ovenfor, og har med akkurat de samme fuglene.

Merk at på lotto-spillet blir disse fuglene kategorisert i standfugler, trekkfugler og fugler som kan overvintre og trekke. I denne dominoen er det kun fokus på fuglenavn.

Disse dominoene ligger ute HER i nettbutikken!

Fakta om fugler

Nettsider

Miljølære.no: Fugleartene

Fuglevennen.no: Fugler ved foringsplassen

Bioforsk: Hvilke arter kommer til fôringsplassen?

Powerpoint om fugler

Identifisering av voksne måker

Videoer

Trekkfugler og standfugler

PS: Generelt gjelder det at fugler som er lever av insekter trekker mot varmre strøk. Fugler som hamstrer og som spiser frø, kongler og mat fra mennesker, kan overvintre.

Wikipedia: liste over Norges trekkfugler

Ugler i mosen: trekkfugler og standfugler (episode 15)

Uteskole: Hvilke fugler finner dere i nærområdet?

Gå på tur og utforsk nærområdet

Hvordan er naturen i nærområdet til skolen? Ligger skolen nær ei elv? Hvilke fugler kan dere finne der? Ligger skolen i nærheten av en skog? Hvilke fugler kan dere finne der? Og hvilke fugler kan dere se ute i skolegården?

Husk at dere kan bruke appen og nettsiden Artsorakelet for å finne ut hvilken fugl dere ser.

Ta med oppslagsverk i form av enkle faktabøker skrevet for barn.

Det er også gøy å ta med kikkert, slik at man lettere kan studere fuglene på avstand.

Lag din egen fuglebok på ipad!

La elevene lage sin egen fuglebok i BookCreator på ipad. Lag fremside, og lag deretter en side per fugl. Hver side i fugleboka kan inneholde navn på fuglen og et bilde av fuglen. Hvis man vil gi elevene ekstra utfordringer kan de også lage en faktaside om fuglen der de bruker internett til å søke etter informasjon, eventuelt faktabøker og lignende.

Start med å finne ut hvilke fugler dere kjenner til fra før. Deretter kan dere fortsette å jobbe med boka etter hvert som dere lærer om flere fugler.

Uteskole: Natursti om fugler, 15 poster med svarark

Denne naturstien passer for 2.-4. klasse.

Målet med oppgavene i denne naturstien er at elevene skal lære navn på noen av de mest kjente fuglene i naturen vår.

Postene i naturstien handler om hva fuglene spiser, finn rimord (svane og skjære), hvem skal ut-oppgaver, setninger, lesegåter, «hvilket ord gjemmer seg her» (finn ordet ved hjelp av regnestykker), si navnet på så mange fuglenavn du kan, staving (navn på fuglens kroppsdeler), sangen «Jeg gikk en tur på stien».

Oppgavene er laget slik at de skal passe både elever som kan en del fra før, og elever som ikke har så mange forkunnskaper.
Oppgavene er også laget med tanke på at de skal legge til rette for god læring når dere gjennomgår postene felles i klasserommet etter at dere har gjennomført naturstien.

Naturstien inneholder mange fargerike fotografier som skal vekke elevenes fascinasjon, nysgjerrighet og interesse.

PS: På post 11 skal elevene «fly som en fugl» tilbake til læreren sin og si navnet på alle fugler de kjenner til. På denne oppgaven teller læreren hvor mange fuglenavn de klarer tilsammen, og skriver antallet på svararket. Kanskje blir dere enige om at gruppene skal få 1 poeng pr fuglenavn?

Du får produktet på bokmål og nynorsk.

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Fuglesang

Lær deg å kjenne igjen sangen til fuglene!
På nettsiden til Naturvernforbundet kan du finne ut hvordan fuglesangen til de forskjellige fuglene høres ut.

Fuglelyder.net: Lytt til 265 forskjellige fuglearter

Musikk

Sanger om fugler

Jeg gikk en tur på stien

Alle fugler, små de er

Lille måltrost

Angry bird

Dans om fugler

Forming

Fargelegg fugler

På siden til Stavanger museum kan du skrive ut fargeleggingsark. De har laget et ferdig eksempel til hver fugl, slik at det blir lettere for elevene å se hvordan de kan fargelegge. Fugletegningene finner du her!

Lag fuglekasse: oppdragfuglekasse.no

Uteskole: 50-leken, «Ut i naturen!«

«Ut i naturen» er et oppgavesett med fasit som er laget til 50-leken. Her får elevene lære om livet i naturen. Oppgavesettet har jeg derfor delt inn i de 5 kategoriene insekter og småkryp, blomster, dyr i skogen, fugler og trær.

Husk at 50-leken kan også lekes som 30-leken og 40-leken. Om du vil ha 30-leken bruker du kun de 30 første oppgavene, eventuelt de to siste arkene som du kan bruke til å lage selv. Om du vil ha 40-leken bruker du de 40 første oppgavene, og om du vil ha 50-leken bruker du alle oppgavene. Jeg har laget oppgavesettet slik at vanskegraden øker etter oppgave 30.

Oppgavesett

Fasit, 2 sider (til læreren)

Reglene til 50-leken detaljert forklart finner du på siden «50-LEKEN», som ligger under «UTESKOLE» oppe på hovedmenyen. Direktelink finner du her.

Denne 50-leken finner du HER i nettbutikken!

Andre videoer

Ugler i mosen: hvordan kan fugler fly?(8. episode, sesong 1)

Sofias morsomme fakta om fugler: