Jeg leser nøyaktig

LesestrategiJeg leser nøyaktig.

 


Oppgavehefte

Lesestrategier_Vi leser nøye


Legg inn feil i opplest tekst

Les en tekst høyt for klassen og legg inn feil med vilje når du leser. Den første eleven som oppdager når du ikke leser teksten nøyaktig roper: «Stopp!».


Snakk om betydning

Synliggjør at når en bokstav er forskjellig i to ord, medfører det at ordene har ulik betydning, slik at eleven forstår viktigheten av å lese nøyaktig.
F.eks:
«Her er min bil» og «Her er din bil».