Nettsteder KRLE

Gode nettressurser

Læreplan i KRLE


Du og jeg – læreverk i RLE

Fagbokforlaget KRLE

FN-sambandet

Himmeljord

NRK Skole

Salaby

Samling av RLE-gjenstander

Samlingen inneholder typiske rituelle og symbolske gjenstander fra de store verdensreligionene. Samlingen er resultatet av et samarbeid mellom HiVE-biblioteket og Institutt for humanistiske fag og samfunnsdidaktikk ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap (tidligere avdeling for lærerutdanning).
Basen inneholder i dag 68 gjenstander, fordelt slik:

Gjenstandene er registrert i Bibsys og kan lånes.

SMART Exchange Norge

Vi i Verden 1-4

Vi i Verden 5-7

Vivo 1-7


Filmer og serier

Islam

Hafsas hemmelighet

Hinduisme

En skoletime med Vartika

Buddhisme

Elis våkne natt

Historien om Siddharta Gautama

Jødedom

Charlottes dagbok

Kristendom

Jesus blir født i Betlehem
Jesus og påsken – Youtube
Jesu mirakler
David og Goliat
Korsfestelsen

Josef redder israelsfolket – youtube

Noah – Youtube

Etikk og filosofi

Modig

Være venner – NRK Super

Fride på skipet

Diverse

På tro og Are – NRK

%d bloggere liker dette: