Skogsdyr

Ord vi skal lære

Bjørn, grevling, piggsvin, hare, rev, mår, røyskatt, gaupe, jerv, ulv, elg, hjort, rådyr, ekorn, bever, frosk, (froskeegg, rumpetroll), firfisle, huggorm, buorm, stålorm, flaggermus

Rovdyr, planteeter, alteter

Pattedyr

Lag et tankekart

Snakk sammen i samling: Hvilke dyr i skogen kjenner dere til fra før? La elevene fortelle hva de allerede vet, og om egne opplevelser i møte med dyrene. Løft frem begreper som planteeter, kjøtteter og eventuelt alteter.

Ordliste

Øv på å lese ordene, slides til ordlistene – redigerbar versjon

Les navn på dyrene og se på bildene. Læreren leser og modellerer, elevene hermeleser. Øv på riktig uttale. Snakk om dyra underveis i gjennomgangen. Powerpointen er redigerbar, slik at du kan ta bort de dyrene du eventuelt ikke ønsker å ta med.

Ipad: Google

La elevene søke opp de ulike dyrene på google og se på bilder.

Bingo

Skriveoppgaver

Fakta

Velg et av dyrene i skogen. Skriv faktatekst og tegn dyret.

Hvem er jeg?

Skriv dyregåter. La de andre elevene i klassen få gjette hvilket dyr du forteller om.

Aktiviteter

Lag plakat

Elevene velger seg et dyr fra ordlista som de tegner, fargelegger og skriver navnet på. Etter hvert som tegningene er ferdig, limes de på en plakat. De første som er ferdige med å tegne og lime på starter med å lage en stor overskrift på plakaten, for eksempel «Dyr i skogen». Elevene kan tegner og limer på så mange dyr de klarer.

Spill

Spill: Dyrelotto

Oppgaver på internett

🦌Oppgaver – Norsk start 1-2

🦌Ordbank – Norsk start 1-2

Sportegn

Her kan du se spor og sportegn av haren.

Sanger

Haren uti gresset
Helene Harefrøken
Små rumpetroll

Serie

Dyra frå hjorteparken

Bøker

Dyra i skogen

«Dyra i skogen» er skrevet av Birgit Eriksson og er på nivå 3 i serien til Damms leseunivers.

Boka har korte setninger og god bildestøtte.

Mine første nordiske dyr

«Mine første nordiske dyr» er en faktabok skrevet av Emma Jansson.

Boka har korte tekster der dyrene introduseres en for en. Til hvert oppslag hører det med store og tydelige illustrasjoner, noe som gjør boka lettlest og barnevennlig.

Boka er en del av serien «Oppdag naturen». Andre bøker i samme serie er «Mine første fugler», «Mine første fisker», «Mine første insekter», «Mine første trær» og «Mine første bær og sopper».

Dyr i skogen

Boka «Dyr i skogen» er skrevet av Asgeir Helgestad. I denne boka får du lære å kjenne mange av dyrene som lever i skogene våre. Helgestad er både fotograf og forfatter. I 2001 ble han tildelt Kulturdepartementets debutantpris for denne boka.

Les fakta om dyrene

Rovdyrsenteret

Rovdyrsenteret (se link under) har fine sider med tekst og bilder om ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn.

Eventyr om dyr i skogen

Skinnvotten – eventyr fra Ukraina

Les eventyret på morsmål.no.

Se og lytt til eventyret på YouTube:

Videoer

Videosnutt på NRK Skole: Ekornet (ca. 2 min)

Fargelegg

Fargelegg bildet av ekornet her.
Tegninger av elgen finner du her.
Her er et bilde av haren som elevene kan fargelegge.
Fargelegg bildet av reven her.

%d bloggere liker dette: