Skogsdyr

Ord vi skal lære

Bjørn, grevling, piggsvin, hare, rev, mår, røyskatt, gaupe, jerv, ulv, elg, hjort, rådyr, ekorn, bever, frosk, (froskeegg, rumpetroll), firfisle, huggorm, buorm, stålorm, flaggermus

Rovdyr, planteeter, alteter

Pattedyr, byttedyr

Lag et tankekart

Snakk sammen i samling: Hvilke dyr i skogen kjenner dere til fra før? La elevene fortelle hva de allerede vet, og om egne opplevelser i møte med dyrene. Løft frem begreper som planteeter, kjøtteter og eventuelt alteter.

Ordliste

Øv på å lese ordene, slides til ordlistene – redigerbar versjon

Les navn på dyrene og se på bildene. Læreren leser og modellerer, elevene hermeleser. Øv på riktig uttale. Snakk om dyra underveis i gjennomgangen. Powerpointen er redigerbar, slik at du kan ta bort de dyrene du eventuelt ikke ønsker å ta med.

Ord- og bildekort

Her er bildekort i større format som kan brukes til samtale om dyrene, alias, velg et bildekort og skriv «Hvem er jeg?»-tekst, osv. Under hvert bilde er ordet, slik at du selv kan velge om du ønsker kun bildekort eller bildekort med ord.

Ipad: Google

La elevene søke opp de ulike dyrene på google og se på bilder.

Skriv ordene i silhuetter

La oss skrive 1

La oss skrive 2

Fra ord til bilde

Letekryss

Kryssord

Bingo

Hentediktat, 27 oppgaver

Domino

Spill: Lotto med skogsdyr,
3 spillbrett med brikker

Denne lottospillet ligger ute HER i nettbutikken!

Aktiviteter

Lag plakat

Elevene velger seg et dyr fra ordlista som de tegner, fargelegger og skriver navnet på. Etter hvert som tegningene er ferdig, limes de på en plakat. De første som er ferdige med å tegne og lime på starter med å lage en stor overskrift på plakaten, for eksempel «Dyr i skogen». Elevene kan tegner og limer på så mange dyr de klarer.

Skriveoppgaver

Fakta

Velg et av dyrene i skogen. Skriv faktatekst og tegn dyret.

Boksskjema

Velg et dyr. Finn informasjon om dyret og fyll ut boksene i boksskjemaet. Skriv så en faktatekst om dyret med utgangspunkt i skjemaet. Skriveramme til faktateksten finner du på NORSK – skriverammer.

Hvem er jeg?

Skriv dyregåter. La de andre elevene i klassen få gjette hvilket dyr du forteller om.

Oppgaver på internett

🦌Oppgaver – Norsk start 1-2

🦌Ordbank – Norsk start 1-2

Sportegn

Her kan du se spor og sportegn av haren.

Sanger

Haren uti gresset
Helene Harefrøken
Små rumpetroll
M-Æ sa en liten frosk
Nøtteliten
Grevling i taket
Bjørnen sover
Mikkel rev
Reven rasker over isen

Serie

Dyra frå hjorteparken

Besøk Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo har to læringstilbud som er aktuelle til temaet: «Norske dyr» og «Dyra om vinteren». Dette er læringstilbud for småtrinnet. Alle skole- og barnehagergrupper kommer gratis inn på museet og har mulighet til å utforske utstillingene på egenhånd, men det kreves da forhåndsbooking av besøket

Bøker

Dyra i skogen

«Dyra i skogen» er skrevet av Birgit Eriksson og er på nivå 3 i serien til Damms leseunivers.

Boka har korte setninger og god bildestøtte.

Mine første nordiske dyr

«Mine første nordiske dyr» er en faktabok skrevet av Emma Jansson.

Boka har korte tekster der dyrene introduseres en for en. Til hvert oppslag hører det med store og tydelige illustrasjoner, noe som gjør boka lettlest og barnevennlig.

Boka er en del av serien «Oppdag naturen». Andre bøker i samme serie er «Mine første fugler», «Mine første fisker», «Mine første insekter», «Mine første trær» og «Mine første bær og sopper».

Dyr i skogen

Boka «Dyr i skogen» er skrevet av Asgeir Helgestad. I denne boka får du lære å kjenne mange av dyrene som lever i skogene våre. Helgestad er både fotograf og forfatter. I 2001 ble han tildelt Kulturdepartementets debutantpris for denne boka.

Les fakta om dyrene

Rovdyrsenteret

Rovdyrsenteret (se link under) har fine sider med tekst og bilder om ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn.

Eventyr om dyr i skogen

Skinnvotten – eventyr fra Ukraina

Les eventyret på morsmål.no.

Se og lytt til eventyret på YouTube:

Videoer

Videosnutt på NRK Skole: Ekornet (ca. 2 min)

Kråkeklubben: Hvordan bor dyrene i skogen?

Ugler i mosen: Finn Arve vil treffe dyrene som bor i skogen og inviterer alle på lunsj. Og kanskje kommer «Skogens konge».

Ugler i mosen: Finn Arve vil finne ut hva dyra som bor ute i skogen gjør når det er vinter og kveld. Hvordan holder de varmen?

Fargelegg

Fargelegg myldrebilde på Infobilder.
Fargelegg bildet av ekornet her.
Tegninger av elgen finner du her.
Her er et bilde av haren som elevene kan fargelegge.
Fargelegg bildet av reven her.

Test: Hvilke dyr kan du navnet på nå?

Hvilke dyr kan elevene navnet på etter at temaperioden er ferdig?

Her kan du sjekke hvilke dyrenavn elevene har lært. Be elevene skrive navn øverst til høyre.