Volum

Volum kan være vanskelig å forstå for de aller minste. De må lære seg tilhørende begrep som lengde, bredde og høyde – langt, bredt, høyt.

Start med det helt enkle:

Hvor mange klosser består denne figuren av?

 • Bygg et prisme med centikuber. Start med et prisme som har en høyde på en centikube, f.eks. tre klossser langt og to klosser bredt.
  Hvor mange klosser består figuren av?
  Her kan elevene bruke kunnskap de har fra før. Noen vil telle alle klossene, noen vil bruke gjentatt addisjon (3 + 3 eller 2 + 2 + 2) og noen vil bruke multiplikasjon (2×3). Få frem hvorfor det lønner seg å bruke multiplikasjon.
 • Bygg videre på prismet. Gjør slik at figuren blir «en etasje» høyere. Hvordan kan vi tenke for å finne ut hvor mange klosser figuren består av nå?
 • Tenk:
  Hvor mange klosser består figuren av dersom høyden var 5?
  Hvor mange klosser består figuren av dersom høyden var 10?
 • Forklar til læringspartneren din hvordan vi kan tenke for å finne ut hvor mange klosser figuren består av.
 • Sett ord på det elevene tenker:
  Volum = lengde x bredde x høyde

NB!
En typisk feil i begynnelsen er at elevene teller den samme klossen to ganger. Når de tegner figurer selv, tegner de gjerne todimensjonale figurer. Det er nytt at en figur har en «bakside» og at vi ikke nødvendigvis ser alle klossene som figuren består av på bildet.


Måleenheter

Liter og desiliter

1 liter = 10 desiliter 

10 desiliter = 1 liter

Ordet «desi» betyr «en tidel». En desimeter er altså det samme som en tidels meter, ordet desiliter er det samme som en tidels liter.

https://www.mattemestern.no/lessons/liter-og-desiliter-l-og-dl–596

Legg igjen en kommentar