Norge

Ord og begreper

Eksempler på ord og begreper:

Nasjonaldag: barnetog, korps

Språk: norsk, bokmål, nynorsk, dialekter

Styresett: demokrati, storting, regjering, konge, dronning, valg

Geografi: land, hovedstad, by, fylke, kommune, sted, bygd, kyst

Landskap: fjell, fjord, hav, isbre, is, elv, bekk, sjø, foss, jettegryte

Mangfold: religioner, familier, samene (urfolk), innvandrer, flerkulturell

Økonomi: olje, gass, fiske, skipsfart, turisme

Historie: andre verdenskrig

Tankekart

Hva vet elevene om påske fra før? Løft frem elevenes forkunnskaper og lag et felles tankekart.

Fakta

Nasjonaldag: 17. mai
Konge: Kong Harald V
Statsminister: Erna Solberg
Innbyggere: 5 367 580
Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, med sine hele 2469 meter over havet.
Naboland: Sverige, Danmark, Russland, Finland

Lær om demokratiet i Norge på barnasvalg.no: https://barnasvalg.reddbarna.no

Kart til utskrift. http://web2.gyldendal.no/undervisning/felles/pixdir20/?archive=geo&menuitem=menu_99&resultsource=menu_99&detailsource=image_236

Kartverket: Fakta om Noreg

https://www.kartverket.no/til-lands/fakta-om-norge

Størrelse sammenlignet med andre land

https://thetruesize.com/#/aboutModal

Kart over Norge

https://norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=3&lat=7197864.00&lon=396722.00

Fylker

Sangen om de nye fylkene

https://www.youtube.com/watch?v=sbb_XuUDzZ0

Test deg selv

Gruble.net: Norges nye fylker

Norge og verden

Google Earth: https://earth.google.com/web/

Musikk

Folkedans

Mangfold i Norge

Tekst på elevkanalen: https://www.elevkanalen.no/Ebok/28528/1

Skriveoppgaver

Dette vet jeg om Norge

Hvordan skulle vi hatt det i Norge dersom du fikk bestemme?

Formingsoppgaver

Lag et Norges-kart med naturmaterialer. Bruk gjerne et kart som støtte.