FN-dagen

Hvert år feires FN-dagen den 24. oktober verden over. FN-dagen skal rette oppmerksomheten mot FN sine mål og hva FN har oppnådd. Helt siden 1948 har dagen blitt feiret. Dagen markerer at FN-pakten trådte i kraft 24. oktober 1945.

«Sammen for en bedre verden» er grunntanken bak FN.

Verdenskart og/eller globus er fint å ha fremme i klasserommet når denne dagen skal markeres.

Vi-sangen

Intro: Hva er FN?

FN er en klubb for verdens land. FN har 193 medlemsland. Det er nesten alle land i hele verden. 

FN er en forkortelse. F står for forente. N står for nasjoner. Nasjoner er et annet ord for land. Til sammen betyr bokstavene omtrent «Alle land sammen». På engelsk heter FN UN. UN står for United Nations.

🇺🇳 Video Nok Skole: FN har bursdag

🇺🇳 Video NRK Skole: NRK: FN på 3 minutter

FN-sambandet: Hva er FN?

Her er en animasjon som viser hvorfor FN ble til, hvilke roller FN har og det viktigste arbeidet FN gjør. FN jobber for å bevare fred og sikkerhet, beskytte menneskerettighetene og gjennomføre FNs bærekraftsmål

Les mer:

🇺🇳 FN-filuren: Om FN

🇺🇳 FN-sambandet: Hva er FN?

1945 – FN blir til

FN ble laget i 1945. I 1945 var andre verdenskrig nettopp slutt. Alle var redde for at det skulle bli en ny stor krig. Da tenkte man at det er lurt å ha en klubb hvor landene kan snakke sammen om ting de er uenige om. Hvis man samarbeider og snakker sammen, så er det lettere å finne løsninger. FN skulle jobbe for at det aldri mer skulle bli verdenskrig. Det er fortsatt krig noen steder i verden. Men FN arbeider hele tiden for at det skal være mer fred.» (FN-Filuren)

I 1945 var det 51 land som var medlem av FN. I dag er det 192 land! 

Den første generalsekretæren (lederen) for FN var norsk og het Trygve Lie.

24. oktober er FN-dagen. Det er «bursdagen» til FN. 

For å bli medlem av FN må landet følge de lovene som FN har laget.
Disse lovene blir kalt FN-pakten. FN-pakten sier hvilke rettigheter og plikter FN-landene har. En av disse lovene er Barnekonvensjonen. Den sier hvilke rettigheter alle barn i verden har. 

FN-bygningen ligger i New York i USA. Utenfor bygget kan du se flaggene til alle FN-landene! 

FNs historie

FN-flagget

FN-flagget

I oktober 1947, to år etter at FN ble til, fikk FN sitt eget flagg.

Flagget viser et verdenskart med olivengrener rundt. Verdenskartet viser til alle menneskene i verden. Olivengrenene betyr fred.

Print ut og fargelegg FN-flagget her: FN-dagen i skolen – barneskolen. Hør gjerne på relevante sanger (se under «sanger» nedenfor) i bakgrunnen for å sette stemningen når elevene fargelegger.

FNs sikkerhetsråd

🇺🇳 Video NRK Skole: FNs sikkerhetsråd

FN sine oppgaver

Barns rettigheter

Se undervisningsopplegg under «Barnas rettigheter (se nedover på siden)

Fred

🇺🇳 FN-filuren: Fred

Natur og miljø

🇺🇳 FN-filuren: Natur og miljø

Bærekraftsmålene

🇺🇳 FN-filuren: Bærekraftsmålene

🇺🇳 FN-sambandet: FNs bærekraftsmål

Fattigdom

🇺🇳 FN-filuren: Fattigdom

Generelt

🇺🇳 FN-sambandet: Tema – oversikt

Barns rettigheter

Alle land i verden, med unntak av USA, har sluttet seg til Barnekonvensjonen. Alle landene som har sluttet seg til Barnekonvensjonen må følge det som står i den. Barnekonvensjonen gjelder alle som er under 18 år.
Barnekonvensjonen bygger på at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse.
Landene i FN er opptatt av at alle barn skal ha det bra. Derfor skrev FN Barnekonvensjonen, som er egne regler og rettigheter for barn, og hva barn trenger for å ha det bra. Disse reglene kaller vi barnerettighetene. 

FNs barnekomité (CRC) passer på at alle landene følger Barnekonvensjonen. De kan også komme med råd om hva hvert land kan gjøre for å bedre barnas rettigheter.

Eksempler på rettigheter som står i FNs barnekonvensjon:

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til beskyttelse.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene.

Intro

-Se videoen: «Alle barn har rett»

-Snakk sammen: Hva betyr ordet «rettighet»? Hvorfor tror dere FN har laget Barnas rettigheter? Hvilke rettigheter har barn?

-Se videoen: «Barns rettigheter». Les teksten som med eksempler på barnas rettigheter (hentet fra denne siden: Barns rettigheter: Eksempler fra barnekonvensjonen). Snakk om hver rettighet: Hva betyr rettigheten? Hvorfor er den viktig? Har det alltid vært en rettighet for barn i Norge? Diskuter!

Hoveddel

-Oppgave: Les arket med teksten om barnas rettigheter. Velg en rettighet. Skriv rettigheten på et ark og lag en tegning til. Heng tegningene opp på veggen og lag en utstilling i klasserommet eller i garderoben.

-Ekstra: Spill spill om barnas rettigheter på FN-filuren

Avslutning

Se videoen «Barnas rettigheter».

Andre aktuelle linker om barnas rettigheter:

🇺🇳 FN-filuren: Barns rettigheter

🇺🇳 Redd barna: Rettighetsslottet

🇺🇳 UNICEF: barnerettighetene

Aktivitet:
Sant eller usant?

Dette er en morsom aktivitet som jeg brukte for å sjekke om elevene hadde fått med seg det vi gjennomgikk. Noen spørsmål er spørsmål de måtte gjette svaret på.

La elevene stå i midten av klasserommet. Veggen på den ene siden av klasserommet er «SANT» og veggen på den andre siden av klasserommet er «USANT». Gå tilbake til midten for hver påstand.

Læreren sier en og en påstand, og for hver påstand blir elevene bedt om å gå til den siden av klasserommet de mener er riktig. Diskuter underveis, og be elevene begrunne hvorfor de valgte å stille seg på den siden de gjorde.

Påstander

Bursdagen til FN er 24. november. USANT

FN har 193 medlemsland. SANT

Nordmannen Trygve Lie var den første generalsekretæren/lederen i FN. SANT

Norge er ikke med i FN. USANT

FN er en forkortelse for Forente Nasjoner. SANT

FN jobber hele tiden for fred i verden. SANT

Ca. 43 000 mennesker jobber i FN. SANT

Barnekonvensjonen sier hvilke rettigheter alle barn i verden har. SANT

Bygningen til FN ligger på Mont Everest. USANT.

Disse påstandene er laget til 2. klasse, så lag påstander som passer til din elevgruppe. Humor er gøy, og kan bidra til godt humør og læring!

Interaktive spill

🇺🇳 FN-filuren: Nye spill – oversikt

Disse spillene kan elevene jobbe med individuelt, men de er også fine å gjennomgå felles.

🇺🇳 FN: Test deg selv

Sanger

Vi-sangen (video på YouTube)
Nations of the world (Ylvis-brødrene, se video på youtube)
Barn av regnbuen
Barna i verden synger om fred (Kor Arti)
Fader Jacob (syng den på flere språk)
Fly lille engel (Bjarte Leithaug, video på youtube)
Fred over alle på jorden (Musikkisum)
Fred på jord (Per-Kai Prytz)
Imagine
Lille fugl (instrumentalversjon på KorArti, video på youtube)
Morgendagens søsken
På flukt (Olav Stedje)
Sommerfuggel i vinterland (Halvdan Sivertsen)
Tenk om verda var ein ballong (Mai Britt Andersen)

Kunst og håndverk

Fredsdue

Tips til markering

Tenn lys og la elevene få lese opp barnas rettigheter.
Sanger, rim og regler fra forskjellige land.
Pynt med fredsduer.

Aktuelle nettsider

🇺🇳 FN-sambandet

Om FN-dagen i skolen, undervisningsopplegg for barneskole, ungdomsskole og videregående skole, om skolekonferansen, muligheter til å bestille besøk til skolen, med mer!

🇺🇳 FN-filuren

Dette er FN-sambandets egen interaktive side for 1.-4. trinn.
FN-filuren er et digitalt læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden. FN-filuren kan brukes både i barnehagen, på skolen og hjemme. Sidene er tilpasset pc og nettbrett. På FN-filuren finner du spill, temasider og gallerimedarbeider barnetegninger.

🇺🇳 FN-sambandet: Undervisningsopplegg

Her er en samleside over undervisningsoppleggene til FN-sambandet. Du kan enkelt søke på tema, klassetrinn og fag.

🇺🇳 Regjeringen.no: Spørsmål og svar om FN generelt

Her får du svar på det meste du lurer på om FN og om Norges rolle i FN.