Nettsteder norsk

Kunnskapsløftet

Udir.no

På siden til Utdanningsdirektoratet finner du kompetansemålene til de ulike årstrinnene i faget norsk.

Nasjonale sentre

Lesesenteret

Lesesenteret er både en del av Universitetet i Stavanger (UiS) og nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
“Vår oppgave er å sette leseopplæring og leselyst på dagsorden, og bidra til å styrke språkstimulering, leseopplæring og leseutvikling i skole og barnehage på et nasjonalt plan. Senteret har også et utvidet mandat for PP-tjenesten.”

Skrivesenteret

Skrivesenteret er nettstedet til Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrke skriveopplæringa til barn, unge og voksne. Her finner du blant annet mange forslag til undervisningsopplegg og andre ressurser til bruk i skriveopplæringen.
“Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter i arbeidet med å styrke kompetansen i den grunnleggende ferdigheten skriving. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til skrivestimulering og skriveglede i barnehagen og grunnopplæringen.”

Læreverk i norsk

Salto

Salto er Gyldendals nye norskverk for barnetrinnet. Salto har blitt kåret til Europas beste læreverk i kategorien «læremidler rettet mot barnetrinnet» under BELMA Awards 2018.

Ordriket

Serier og videoklipp

Lesekorpset

Lesekorpset inspirerer barn til å utforske alfabetet. Med Lesekorpset finner barna lyden som hører til bokstaven. Hvilket ord lager stavemaskinen i dag?
Lesekorpset er en norsk serie. Hver video varer ca. 12 min.

Bokstavkongen

På Bokstavkongen får du høre eventyrene om da bokstavene fikk lyder. Bokstavkongen er fint å bruke i forbindelse med bokstavopplæringen. Det er lagt vekt på å skille mellom lyd og bokstav, noe som gjør at opplegget kan være en god hjelp til å bevisstgjøre barna på lydsiden av ord.

NRK Skole

NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt kanalen sine egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

Læringsressurser for minoritetsspråklige

Bildetema

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildeordbok med tekst og lyd på norsk og ulike morsmål. Bildetema er spesielt laget for flerspråklige barn og unge. Bildeordboken er delt inn i hovedtemaer som for eks. klær, natur og landskap, idrett og sport, pattedyr og insekter. Hvert hovedtema er igjen delt inn i ulike undertemaer.

Tema morsmål

Tema Morsmål er et nettsted som driftes av NAFO. Nettstedet har egne sider for både barnehage og grunnskole. Her finnes læringsressurser for skolens ulike fag, forankret i Kunnskapsløftet. Læringsressursene består av aktuelt stoff til bruk i morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring på skolen og flerspråklig arbeid i barnehagen. I tillegg formidles aktuelle nyheter og forskning om morsmål og flerspråklighet nasjonalt og internasjonalt.

Skolekassa

Skolekassa er en lenkeportal som samler læremidler og læringsressurser tilpasset elever med kort botid i Norge. Læringsressursene presenteres på sju ulike språk. Oppgavene er sortert i kategoriene lytte og tale, lese og skrive, språk og kultur, lese og skriveopplæring på morsmål. Skolekassa ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2016 for å være en støtte i opplæringstilbudet til asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven. Sidene krever Feideinnlogging for full tilgang. 

Glimt fra et flerspråklig klasserom

Bøker på internett

Deichmanske bibliotek

Deichman overdrive

Her kan du låne bøker, lese bøker og lytte på nett.

Libby (app)

Med appen Libby kan du enkelt låne, lese og lytte til e-bøker og e-lydbøker på engelsk. Last ned appen på telefonen eller nettbrettet ditt. (iOS og Android). For å bruke tjenesten må du ha bibliotekkort i Deichman. Last ned appen her

Ebokbib (app)

Med appen BokBib kan du enkelt låne og lese e-bøker på telefon eller nettbrett. Last ned appen og logg på med bibliotekkortnummer og PIN-kode, så kan du velge blant over 10.000 titler. 
Last ned eBokBib til iPhone/iPad
Last ned eBokBib til Android

Nasjonalbiblioteket

Søk etter blant annet aviser, foto, plakater, bøker, film, musikk, radio, lydopptak, kart, noter og tidsskrift på Nasjonalbiblioteket.

Billedbokhylla

Les bøker på nett! På denne nettsiden er alle de elektronise billedbøkene fra Nasjonalbiblioteket samlet.

Saltos bokhylle 1 – 4

Bokbussen – GAN Aschehoug

Bokbussen er GAN Aschehoug sitt digitale lettlest-bibliotek.

Bokbussen RØD (1.–2. trinn): 48 lettleste bøker til 1 og 2 trinn. Variert innhold. Oversatt til 12 språk.

Bokbussen FAKTA (3.–4. trinn): 20 lettleste faktabøker for de litt erfarne leserne. Variert innhold. Oversatt til 6 språk.

Barnas eget univers

Aftenposten Junior

Interaktive oppgaver

Sandefjordskolen – talende tastatur

På portalen til Sandefjordskolen kan en skrive på talende tastatur, det vil si at elevene hører bokstavlydene etter hvert som de skriver. Dette er et nyttig verktøy i begynneroplæringen. 

Eks: Skriv minst tre setninger fra boka du leser denne uka på talende tastatur. Husk stor bokstav, mellomrom og punktum.

Salaby

Gruble

På Gruble.net finner du øvelser knyttet til lesehastighet, ordklasser og rettskriving.

Norsk nettskole

På norsknettskole.no finner du mange interaktive øvelser knyttet til f.eks: diftonger, dobbeltkonsonant, da eller når, og eller å, osv.

Ordtrener

På Ordtrener finner du oppgaver om diftonger, lydstridige ord, lang og kort vokal, j-lyden, kj-ord og skj/sj/sk-lyden. Hver øvelse er laget som en quiz hvor du skal lytte til ordene og finne riktig ord. Under fanen “Materiell” kan du laste ned eller skrive ut flere øvingsoppgaver.

Askiraski

“Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.”


Aski Raski benytter Feide eller e-post til pålogging slik at alle kan jobbe med programmet hjemme. 

Samlesider med linker og undervisningsmateriell

Netteleven

Sandefjordskolen.no – lesetrim

IKT-ansvarlig i Sandefjordskolen, Frode Rustøy, har laget en portal som er ment som hjelp i læringsarbeidet. Her er det lagt ut flere verktøy og eksterne lenker.

Lesetrim er et program som kan brukes til å øve på høyfrekvente ord. Du kan selv stille inn hvor mange ord dere vil øve på, hvor lenge hvert av ordene skal være synlig på skjermen, pause mellom ordene og om du vil ha på tale.

Fredagskilden

Fredagskilden er et nettsted drevet av et pensjonert ektepar som har bakgrunn fra spesialundervisning i skolen. Her legger de ut sitt egetproduserte materiale, i tillegg til at de deler sine tanker og erfaringer rundt ulike tema.

Kittys norskoppgaver

På Kittys norskoppgaver finner du oppgaver som dekker det aller meste.

Moava

Worksheetworks

Her kan du lage arbeidsark med stavskrift – enkelt og gratis.

Klyve skole

Klyve skole har lagt ut flere powerpointpresentasjoner over høyfrekvente ord. Alle powerpointene kan enkelt lastes ned fra nettsiden.

Ordbøker

Bokmålsordboka – Nynorskordboka

Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivings-ordbøker for nynorsk og bokmål. Den er utarbeidet av Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet.

Rimord

Rimord.com er en nødrimordbok der du kan skrive inn ordet du ønsker å finne rimord til.

Grammatikk, oppslag

Språkrådet

Korrekturavdelingen

Skriveregler

Fremmedord

Eventyr

Norske folkeeventyr

Sider der du kan lage oppgaver selv

Tools for educators

På toolsforeducators finner du mange verktøy du kan bruke til å lage oppgaver. Noen nyttige verktøy er brettspill, kryssord, bingo, domino, sporeoppgaver, osv.

Crossword puzzle maker

Her kan du lage dine egne kryssord til tema dere jobber med i undervisningen.

Tagul

Tagul er et verktøy du kan bruke for å lage ordsky. Krever innlogging.

Bildebaser

Openclipart

Pixabay

Wikipedia commmons

Pics4learning

Pics4Learning er en bildebase ment til bruk i utdanning. Bildene kan fritt brukes av lærere og studenter i klasserom, multimediaprosjekter, websider, videoer og andre prosjekt.

%d bloggere liker dette: