Numbers

Samling

What number is this?”
Bruk tallkort. Vis ett og ett, og la elevene få rekke opp hånda og fortelle hva tallet heter på engelsk. Du kan også spørre: “Which number is two less/two more then ….?”.


For å skape variasjon kan elevene få nærmest styre leken selv. En elev kommer frem, trekker et tallkort og spørr klassen hvilket tall det er. Den som svarer får komme frem og trekke neste tall.


The numbers from 1-10

Ten little airplanes


The numbers up to 20

Let`s count

The singing walrus


The numbers up to 100

The big numbers song