NumbersWhat number is this?”
Bruk tallkort. Vis ett og ett, og la elevene få rekke opp hånda og fortelle hva tallet heter på engelsk. Du kan også spørre: “Which number is two less/two more then ….?”.

For å skape variasjon kan elevene få nærmest styre leken selv. En elev kommer frem, trekker et tallkort og spørr klassen hvilket tall det er. Den som svarer får komme frem og trekke neste tall.The numbers from 1-10

Youtube: Ten little airplanesThe numbers up to 20

Youtube: Let`s count

Youtube: The singing walrusThe numbers up to 100

Youtube: The big numbers song