Vårblomster

Om våren er det mye spennende å observere ute i naturen; blant annet vårblomstene. Det er flere ulike blomster som hører med under denne kategorien. De fleste av vårblomstene er vanlige over hele landet, og noen finnes bare i deler av landet.

Blant de viltvoksende vårblomstene har vi blant annet hestehov, hvitveis, løvetann og blåveis (på Østlandet og i Trøndelag).

Blant hageblomstene er det fint å kjenne til snøklokker, krokus, påskelilje og tulipan.

Hvis du trenger en oversikt over et større utvalg vårblomster, kan du se på miljølære.no.

På denne siden finner du tips til hvordan man kan jobbe med vårblomster.

Andre temasider her på Undervisningsmetoder som også er knyttet til temaet vår, er:

Årstider og måneder
Småkryp
Fugler
17.mai

Foto: Anne Marte N. Sandnes

Intro vårblomster

Plantens deler

Før vi ser nærmere på de ulike vårblomstene, må vi vite litt om hva vi kaller de ulike delene på planten. Tegn en blomst med rot på tavla, og sett på ordene en blomst, et kronblad, en stengel/en stilk, et blad, ei rot (flere røtter). Ordet «rot» er et homonym. Hvilken annen betydning kan ordet ha? Elevene tegner og skriver i skriveboka si underveis i gjennomgangen. Oppsummer ved å lese ordene sammen.

En kort introduksjon av vårblomstene

Denne powerpointen tar for seg en presentasjon av noen av de mest vanlige vårblomstene; både viltvoksende blomster og hageblomster.

Til hver blomst er det et foto som tydelig får frem viktige kjennetegn ved blomsten.

Målet er at elevene skal lese for å lære, og at de skal bruke bildene til å huske det de leser. Her må det nevnes at powerpointen er redigerbar, så målene kan du naturligvis skrive inn selv om du ønsker det.

Den første sliden i powerpointen viser overskriften «Fakta om vårblomster» med foto til. Snakk om at vårblomster er et sammensatt ord. I sammensatte ord er det det siste ordet som forteller oss om hva ordet betyr. Vårblomster er altså blomster som vokser om våren. Noen av vårblomstene er viltvoksende. De vokser i skogen, i grøftekanten og andre plasser ute i naturen. Andre vårblomster er hageblomster. De vokser i hagen.

Deretter starter presentasjonen av hver enkelt vårblomst. Hver blomst har to slides. På den første sliden skal elevene studere bildet av den aktuelle blomsten og være detektiv: Hva ser dere? Her jobber dere muntlig sammen i plenum med å beskrive blomsten. På neste slide kommer fagteksten. Les teksten sammen. Kanskje er det også elever som ønsker å lese høyt for resten av klassen? Diskuter deretter: Gjorde bildet at det ble lettere å huske innholdet i teksten? På hvilken måte?

Powerpointen om vårblomster ligger ute HER i nettbutikken.

Lag nye ord

La elevene bruke bokstavbrikker til å lage nye ord av bokstavene i ordet.
Hvor mange ord klarer dere å finne? En fin oppgave som passer godt til stasjonsarbeid.

Leseforståelse

Hvitveis

Oppgaven er laget til denne video-snutten på NRK Skole. Videoen viser blant annet hvordan hvitveisen vokser på jordstengler. Dette gjør at vi kan se store, vakre tepper med hvitveis i skogen.

Løvetann

Les, klipp og lim

Trekk ut fakta

Skriveoppgave

Formingsoppgaver

Hestehov av papirhender

Foto: Anne Marte N. Sandnes

 

En morsom oppgave i kunst-og håndverk er å lage en hestehov av papirhender!

Dekorer døra inn til klasserommet, en vegg eller et vindu.

Lag vårblomster på filt

En morsom formingsoppgave til temaet er å lage våblomster av stoff, for så å lime på filt. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Bygg vårblomster med klosser

En elev i en førsteklasse jeg hadde kom på denne gode idèen: Hvorfor ikke bygge vårblomster med klosser? Foto: Anne Marte N. Sandnes

Tegn

Vårblomster tegnet av en førsteklassing. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Videosnutter

NRK Skole

🌸NRK Skole – Hvitveisen

🌸NRK Skole – En tøffing av en krokus

🌸NRK Skole – Vårblomster med pels

Youtube:
Jeanette og Penny på eventyr: Hestehov

Nyttige linker

🌸Miljølære – Vårblomster

🌸UIO, Institutt for biovitenskap – Vårblomster

Sanger

☘️Youtube: Den første løvetann

☘️Youtube: Midt blant tusen hvitveis

☘️Youtube: Den lille hestehov

I like the flowers

Blomster små

Jeg er våren

Mel: Jeg er havren

Alle:
Jeg er våren, kom så skal du se,
varme, sol og lys jeg bringer med.
Blomster, trær og planter, allting gror.
Håp og glede følger i mitt spor.

Hestehov:
Gul og fin som sola, det er jeg,
Hestehoven, alle kjenner meg.
I hver liten grøftekant jeg står,
minner barna om at det er vår.

Blåveis:
Ser du meg, en liten blåveisknopp,
stikker så forsiktig hodet opp.
Him’len selv har lånt meg fargen sin,
og nå står jeg her så blå og fin.

Hvitveis:
Jeg er hvitveis, jeg er lett å se,
Blomsten min er hvit og ren som sne.
Vakre grønne blader har jeg fått,
derfor kan du kjenne meg så godt.

Alle:
Vårens blomster har du nå fått se,
grønt og fint står hvert et blad og tre.
Fuglesang fra tidlig morgengry,
nå er våren kommet hit på ny.

Blåveisen

Mel: Smil og vær glad

Blåveisen borte i bakken står
nikker og sier at nå er det vår.
Barna de plukker så mange de ser,
springer så hjem mens de leker og ler.

Mor, sier barna, nå er det vår
blåveisen ute i bakken står,
barbent og liten og lubben og blå,
vi kan vel også gå barbeinte nå.

Blåveisen får ikke snue som vi,
går dere barbent så får dere svi.
Ingen må ta av seg strømper og sko,
før gjøken i grantoppen sier ko-ko.

Fakta om noen vårblomster

Snøklokke

 • Latin: Galanthus nivalis, tilhører nasissfamilien.
 • Blomstringstid: januar – mars
 • Utseende: oftest 2 blad, grågrønne, linjeformede, 2,5-7 mm brede, står sammenklemt inne i knoppen og er bare delvist utvokst under blomstringen. Blomster hvite, enkeltvis, nikkende, 12-25 mm lange.
 • Habitat: vokser på fuktig skogbunn, kratt, eng, av og til elvebanker, til 1600 m.
 • Utbredelse: I Norge er planten forvillet fra hager.

Hestehov

Foto: Anne Marte N. Sandnes
 • Latin: Tussilago farfara, tilhører kurvplantefamilien. Kalles også leirfivel, leirfiol, leirgull, leirkall, blekke, tælablom, maiblomst.
 • Blomstringstid: februar – mai
 • Utseende: 10-30 cm, dunet, krypende, flerårig. Stengelen har om våren rødbrune skjellblad og en kurv med gullgule blomster i toppen, forlenget og nikkende etter blomstring. De håndnervede, langstilkede, nyre- eller hjerteformede bladene sitter i rosett. De er grønne på oversiden og hvitfiltede under, og har buktet og tannet kant. 
 • Habitat: vokser på fuktige steder, spesielt på kalkrik leirjord, veikanter, skråninger, dyrkingsjord, sanddyner, grus, sidlendte lier og skogkanter, til 2600 m.
 • Utbredelse: vanlig i hele landet.
 • Annet: Før ble bladene brukt medisinsk, tørket og røykt mot hoste og astma. Unngås nå pga. en viss kreftfremkallende virkning

Blåveis

 • Latin: Hepatica nobilis, tilhører soleiefamilien.
 • Blomstringstid: mars – april
 • Utseende: Blad grunnstilte, dypt 3-delte med hjerteformet grunn, dypgrønne eller marmorerte, purpurfargete under. Blomster enkeltvis, blåfiolette eller purpur, av og til rosa eller hvite, 15-25 mm, med 6-10 svakt ovale blomsterdekkblad og 3 begerlignende høyblad like under; hvitaktige pollenknapper.
 • Habitat: skog, kratt, stein- og gressbunn, sørover også til fjellet, til 2 200 m.
 • Utbredelse: Østlandet og langs kysten til Hordaland, Trøndelag, sjelden i Nordland.

Hvitveis

Foto: Anne Marte N. Sandnes
 • Latin: Anemone nemorosa,tilhører soleiefamilien.
 • Blomstringstid: mars-mai
 • Utseende: Lav, glatt flerårig urt med jordstengel. Blad delt i tannete fiker, løvbladet fra jordstengelen kommer gjerne etter blomstringen. Blomstene er hvite, ofte rødaktige eller fiolette under, 20-40 mm, halvt nikkende til opprette; 6-12 blomsterdekkblad.
 • Habitat: skog, skogstier og lysninger, kratt, åkerkanter, sjeldnere åpne enger.
 • Utbredelse: vanlig nord til Nordland, sjeldnere videre nordover.

Skogsfiol

Foto: Anne Marte N. Sandnes
 • Latin: Viola riviniana
 • Blomstringstid: mai – juni
 • Utseende: Skogfiol er 5-15 cm høy og har blekt mellomblå til lilla blomster som blomstrer allerede i april.mai i Sør-Norge. Sporen er hvit eller lilla og ikke kløyvet, bladene er lett hjerteformede.
 • Habitat: Løv- og blandingsskog, kulturmark, eng og beitemark
 • Utbredelse: Sør-Norge og nord til Tromsø.

En samling vårblomst-bilder

Kilder

Faarlund, Thorbjørn og Per Sunding (2000): Teknologisk Forlags store illustrerte flora for Norge og Nord-Europa.