Klasserommet

Ord vi skal lære

pult, stol, blyant, fargeblyant, alfabet, spill, bøker, avis, gardin, vindu, iPad, smartboard, benk, kritt, innesko, kart, dør, tusj, teip, terning, limstift, saks, feiekost, klut, hullemaskin, viskelær, meterstokk, linjal, perm, plastmappe, lampe, post-it, restavfall, papirsøppel, vask, såpedispenser, tørkepapir, bamse, tavle, skuffe, pensel, malerskrin, pc, plante, pennal, sekk, matboks, binders, drikkeflaske, dørhåndtak, gulv, penn, stift, stiftemaskin, tak vegg, tegning lærer, elev

Letekryss

58 ord- og bildekort, tosidige

I denne fila finner du ord-og bildekort som har med klasserommet å gjøre. Fila inneholder mange ord-og bildekort, slik at du skal kunne velge de kortene som er aktuelle for din elevgruppe. Start med å velge et passende antall kort og enkle ord, deretter kan du utvide med flere ord etter hvert som elevene har lært de.

Skriv ut kortene tosidig, og laminer. Elevene kan jobbe sammen med læringspartner eller i små grupper. En viser bildet, den/de andre skal gjette ordet på norsk. 

Øv også på å lage setninger med ordet om mulig. Det kan man øve på både muntlig og skriftlig (for eksempel to og to trekker en lapp fra en boks, ser på bildet, gjetter ordet og samarbeider om å skrive en setning med ordet).

Spill: Lotto med klasseroms-ord, 4 spillbrett

Dette lotto-spillet ligger ute HER i nettbutikken!

Lek: Henteleken

Elevene deles opp i to lag. Hvert lag stiller seg opp på rekker fremst eller bakerst i klasserommet. Midt i klasserommet er det en pult eller en stol der elevene skal legge det de henter. På tavla må du skrive en poengoversikt, for eksempel to kolonner (Lag 1 og Lag 2). En elev må derfor være poengtager og ha ansvar for poengutdelingen.

Læreren står med arket med oversikten over klasseromsordene og velger et ord som leses opp, for eksempel: «Et viskelær!». Sett kryss i ruta ved ordet på lista, slik a du hele tiden har oversikt.

Da løper den fremste på hvert av lagene for å hente nærmeste viskelær. De andre på laget har lov til å hjelpe sin spiller ved å peke eller si hvor det ligger. Den som først kommer frem med tingen og får den godkjent, får poeng. Vis så frem viskelæret på nytt og gjenta: «Et viskelær!», slik at de lærer ordet.

Deretter velger læreren et nytt ord fra lista. Fortsett så lenge som elevene engasjerer seg, og avslutt når det passer. Du trenger ikke ta alle ordene.

Denne leken kan man ha flere ganger. Elevene lærer klasseroms-ord, samtidig som vi gjennom leken bygger klassemiljø. Første gangen jeg gjennomførte leken sammen med elevene leste jeg ordene. Neste gang skal en av elevene få lese ordene.