Brøk

Hva er en brøk?

 • Læringsstøtte til vegg: Brøk_læringsstøtte til vegg
  La en av elevene få fargelegge 3/4 av sirkelen rød før plakaten lamineres.
 • En brøk er forholdet mellom del og helhet. En brøk er altså en del av noe.

  brøk.png
  Læringsstøtte til vegg
 • Tallet over streken i en brøk kaller vi for teller. Telleren forteller hvor mange like deler vi har.
 • Streken heter brøkstrek. Brøkstreken er det samme som et deletegn. Vi deler altså tallet over brøkstreken med tallet under brøkstreken.
 • Tallet under brøkstreken i en brøk kaller vi for nevner. Nevneren forteller hvor mange like deler som fins i alt.
 • Huskeregel: telleren står på topp, nevneren finner vi nede.
 • Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form. Når vi skriver 2:3 på brøkform setter vi 2 over brøkstreken og 3 under brøkstreken.
  Se video som illustrerer dette på Mattemestern.no.
 • På http://matte.hiof.no finner du en video som på en enkel måte viser eksempel på brøk som en del av et areal og brøk som del av en mengde.


Modellering

Brøk_modellering 2
1/4 av et tall er 3.

Brøk som areal

 • Oppgave: 
  Nivå 1_Vi deler en geometrisk figur i like deler 
  Nivå 2_Vi deler en geometrisk figur i like deler 
 • Samtale: 
  Hvordan kan vi dele en figur opp i like store deler?
  Sirkelen er fin å starte med, fordi den er lett å dele opp dersom man tegner et midtpunkt.
  – Hvordan kan vi dele en sirkel opp i to like deler?
  – Hvordan kan vi dele en sirkel opp i 4 like deler?
  – Hva med 8 deler? 16 deler?
  – Gi ikke-eksempler, altså eksempler der sirkelen er delt opp i deler som ikke er like store. La elevene forklare hvorfor dette ikke er den riktige måten å dele opp sirkelen på.
  – Tegn en sirkel og del den opp i f.eks. 4 like deler. Fargelegg 2 deler. Uttrykk dette med brøk.
  – Tegn en sirkel og del den opp i f.eks. 8 like deler. Gi elevene i oppgave å fargelegge 2/8 rød, 3/8 blå, 1/8 oransje og la resten være hvit.
  Hvor stor del av sirkelen er hvit?
  Hvilken brøk er minst?
  Hvilken brøk er størst?
 • Klipp og lim: 
  Klipp ut alle delene, fargelegg og lim de på  et nytt ark. Skriv brøkdelen på hver del.
  En brøk er en del av en helhet
 • Oppgaveark på internett: www.worksheetfun.com
 • Thinking blocks

Brøk som mengde

 • Bruk elevene: Ta frem tre elever. Hvor stor brøkdel av elevene har grønn på seg? Hvor stor brøkdel har rød på seg?
  Ta frem to elever til og still de samme spørsmålene. Hva skjer med nevneren?
 • Spørreundersøkelse: Lag en spørreundersøkelse!
 • Konkreter og arbeidsark:
  En brøk er en del av en helhet
  Jobb med konkreter (for eksempel klosser) sammen med dette arket. Start med f.eks. mengden 16, som utgjør helheten. Den neste raden på arket deles i 2. Hvordan finner vi 1/2 av mengden 16? Skriv brøken og mengden på arket. Fortsett med 1/4 og 1/8.

Likeverdige brøker

Konkretiseringsmateriell

Centikuber: 
Bruk to ulike farger, for eksempel blå og gul.
Legg en gul og 3 blå på en rekke. Hvor stor del av figuren er gul? Skriv brøken ved siden av.
Lag en ny figur lik den forrige, bare at denne figuren skal ha to rader, altså til sammen 2 gule og 6 blå. Hvor stor del av denne figuren er gul? Kan du uttrykke det på flere måter?


Spill og aktiviteter:

 • Spill: BrøkbingoBrøkbingo_redigert
  Brøkbingo_spillbrett (Jeanita Mari Edholm)
  – Elevene fargelegger brøkene på spillbrettet sitt.
  – Læreren leser opp brøker.
  – Spilleren som først får fire på rad vinner.
  Dersom du skal bruke spillet på en stasjon kan du fargelegge brøkene på brettene, for deretter å laminere dem. Slik sparer elevene tid, og spillbrettene kan brukes mange ganger!
  På spillstasjonen kan elevene kaste to terninger, for eksempel en svart og en grønn, for å finne hvilken brøk som skal krysses av på spillbrettet.
 • Spill: Memory
  På http://gratisskole.dk kan du printe ut maler på memory til introduksjon av brøk.
 • Geometriske klosser: Lek med geometriske klosser.
 • Lakrissnører: Du trenger en pakke med lakrissnører. Fortell elevene at de kan få enten 1/2, 1/4 eller 1/8. Be elevene skrive brøkdelen de ønsker på en lapp. Del ut den delen de har skrevet på lappen sin.
  Hvem fikk mest? Hvem fikk minst? Hvorfor? Diskuter!
 • Stafett – gym: Legg ut et tau på gulvet til hvert lag. Før stafetten starter kan du legge en lapp like ved tauet for å markere 0, 0,5 og 1.
  Lag et sett med brøk-lapper til hvert lag.
  Hvem klarer å plassere alle lappene på tallinja aller først?
  La elevene få snakke sammen etterpå og forklare hvorfor brøkene skal ligge der de har plassert dem på tallinja. Det kan være lurt å lage noen like store brøker med forskjellig tall, slik at noen brøker må ligge på samme sted.
 • Viklespill: På siden www.gratisskole.dk kan du laste ned viklekort og spillbrett.

Internett:

Serier:
NRK Super MK-X Brøk_episode 4:12
NRK Super TV MK-X_episode 11:12

Spill:
Brøkreser på matematikk.org

Legg igjen en kommentar