Mer grammatikk

Å-LYDEN

Regel:

Lang å-lyd skriver vi oftest med å.

Kort å-lyd skriver vi til vanlig med med o.

 • Til felles gjennomgang:
  Gjennomgå oppgavene i SALTO øvingsrom på storskjerm.
 • Oppgave i arbeidsboka:
  Jobb sammen med læringspartner.
  Lag to kolonner: Kort å-lyd og lang å-lyd.
  Hvor mange ord klarer dere å finne på hver?
 • Oppgave i Zeppelin:
  Gjør oppgaver i Zeppelin språkbok 3 side
 • Aktivitet til oppsummering:
  Læreren sier ett og ett ord, noen ord med lang å-lyd, noen ord med kort å-lyd. Hvis ordet har o for å, skal elevene stå på stolen sin. Hvis ordet har lang å-lyd skal elevene stå på gulvet.