Verdensrommet

Ord og begreper

Eksempler:

Solsystemet: Jorda, Sola, månen

Planetene: Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun

Diverse: astronaut, romferd, romskip, romsonde, rakett, romvesen, tyngekraft, temperatur, energi, sollys, tid, avstand, krater

Intro

Aktiver forkunnskaper

Løft frem elevenes forkunnskaper ved å lage et felles tankekart. Hva vet dere om verdensrommet fra før? Fortell!

Lag en modell av sola, jorda og månen

La en elev være sola, som står i ro. La en annen elev være jorda, som går i bane rundt sola. La en tredje elev være månen, som går rundt jorda. Denne modellen er et fint utgangspunkt for samtale.

Skriveoppgave: Dette vet jeg om verdensrommet

Øv på å skrive setninger! Noen elever kan dra fordel av en fast setningsstruktur, for eksempel «Jeg vet at …»-setninger. Elever som har kommet litt lenger i skriveutviklingen sin kan skrive faktasetninger om verdensrommet. Oppgaven kan også løses ved å skrive en liste med ord som har med verdensrommet å gjøre.

Lag nye ord

Jobb sammen med læringspartner. Hvilke ord kan dere lage av bokstavene som dagens ord består av? Finner dere ord i ordet? Skriv en liste med ordene dere finner. Passer fint som oppgave på stasjoner.

Sola

Temperaturen på sola er 15 millioner grader.

Videoer

NRK Skole: Den glødende sola (ca. 2 min)

Youtube: Astro for kids episode 3 (ca. 4 min)

Linker

Naturfagsenteret: Jorda, månen og sola

På denne siden skriver naturfagsenteret om aktiviteter til 1. og 2. trinn for å utforske jorda, månen og sola:
– hvor er sola til ulike tider på dagen?
– observer månefaser
– se på månen med kikkert
– størrelsesforhold mellom månen og jorda
– de første menneskene på månen
– modell av sola, jorda og månen

Aktiviteter for 3.-7. trinn finner dere her.

NASAs Solar Dynamics Observatory (SDO) tar ett bilde av solen hvert sekund – hele døgnet. I denne videoen har NASA satt sammen noen av de mest spektakulære bildene: gigantiske skyer som slynges ut i rommet, enorme dansende magnetiske løkker og store solflekker på solens overflate.

Månen

Bilder og video fra den første månelandingen: ddd

Planetene og solsystemet

Musikk: Sangen om planetene

Lær sangen «Rekkefølgen på planetene» (se videoen nederst på siden). Syng sangen og jobb felles, deretter be elevene bruke sangen til å huske rekkefølgen på planetene. Skriv rekkefølgen på tavla. Når elevene får oppgaven kan de som trenger hjelp få sitte fremme ved tavla. PS: Selv om det står i oppgaveteksten at elevene skal fargelegge alle navn på planetene, funker det også bra å sette ring rundt.

Lag morsomme huskeregler

Må Vi Jobbe Mye? Ja, Sikkert Ut Neste Påske.

Mange Ville Jenter Må Jakte på Stjerner Ute i Naturen.

Les, klipp og lim 1: «Verdensrommet»

Denne teksten skrev jeg fordi vi lærer om å lese med innholdsforståelse. Elevene må lese teksten nøye, deretter finner de riktig bilde og de klipper ut og limer på ruta som tilhører teksten. Når elevene har gjort ferdig teksten, kan de ha den i leselekse. Elevene mine fikk krysse av ved de bildene de ville lese og lære mer om, slik at det ble passelig mye. I lekse får de i oppdrag å øve på å bruke bildet som støtte for å forstå det de leser. Ved å svare på spørsmålene til teksten får elevene vise at de har forstått det de har lest. Vær obs på spørsmål 7, der de skal finne «ord i ordet». Forklar slik at alle forstår hva oppgaven innebærer.

Bokmål:

Nynorsk:

Les, klipp og lim 2: «Planetene»

 • Syng planetsangen (se youtube-video under) og se på sangen «Solsystemet på norsk» (se youtube-video under) og planetsangen (se tekst under).
 • Fargelegg: På google.no finner du mange tegninger av planetene som elevene kan fargelegge.
 • Oppgave: Hvilken planet er jeg? La elevene få velge seg (minst) en planet som de skal skrive om. Elevene kan gjerne ta utgangspunkt i en naturfagstekst i læreboka. Når alle elevene har skrevet en tekst hver, må alle lærebøker og skrivebøker lukkes. Det er bare eleven som leser opp gåten sin som får ha boka åpen.
 • OppgaveInnholdsforståelse_steinplaneter
 • Nrk: Planeter og avstander

Formingsaktiviteter

Utstilling: Ting vi tror lever i verdensrommet. Foto: Anne Marte N. Sandnes
Print ut en mal på rakett fra google. La elevene klippe ut, for så å tegne over på hviit elelr svart kartong. Mal strekene. Foto: Anne Marte N. Sandnes
Dette er resultatet av et tverrfaglig prosjekt på 2. trinn i naturfag, KH, matte og norsk. To og to elever fikk en planet som de skulle skrive og tegne til. Foto: Lene Kristine Gåsemyr
Stasjonsarbeid på 1. trinn: Hver gruppe fikk i oppdrag å tegne solsystemet med farget kritt på svart bakgrunn. På forhånd hadde elevene lært sangen «Rekkefølgen på planetene», i tillegg hadde vi bilde av solsystemet stort slått opp på smartboarden i bakgrunnen. En populær oppgave som også ga mye øving i samarbeid. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Romvesen

Skriveoppgave:
Finnes det andre levende romvesen i universet?

Forestill deg at du er et romvesen. Hvem er du? Hvor bor du? Hvordan ser du ut?

Denne oppgaven skapte stort engasjement blant elevene på 1. trinn. Vi startet med å diskutere, og deretter skrev vi en liste med setningsstartere på smartboarden som alle elevene skulle ta med i teksten sin. Den første setningen skulle være: “Jeg er et romvesen”. Andre setning: “Jeg heter …”, tredje setning: “Jeg kommer fra planeten …” og 4. setning skulle beskrive hvordan romvesenet så ut: “Jeg er …” eller “Jeg har …”. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Astronauter

Dag og natt

Lag en modell av sola, jorda og månen. La en elev være sola, som står i ro. La en annen elev være jorda, som går i bane rundt sola. La en tredje elev være månen, som går rundt jorda. Slukk lyset og la eleven som imiterer sola lyse med en lommelykt mot jorda. Denne modellen er et fint utgangspunkt for samtale om hvorfor det er dag og natt.

Ressurser på nett til tema

Høytlesningsbøker til tema

 • «Man on the moon»
 • «Borte vekk i verdensrommet» av Hartberg Flu.
 • «Oppdrag: verdensrommet» av Christoph Englert.
 • «Det første barnet på månen» av Bjørn Arild Hansen Ersland.
 • «Førstemann som pissa på månen» av Endre Lund Eriksen.
 • «Den lille prinsen!» av Antoine de Saint-Exupery.
 • «Garmanns hemmelighet».
 • «Zita i verdensrommet»

Musikk: Aktuelle sanger

Rekkefølgen på planetene i solsystemet

Sangen om planetene – melodi: Alle fugler

Merkur, Venus, Tellus og Mars, Jupiter og Saturn.
Uranus, Neptun og Pluto er ut
Og alle går i bane
Rundt vår sol som skinner så klart
Ser vi den på himmelen svart
Stor og mektig, vakker og sterk
Den gir lys til alle.

Fin barnesang som presenterer de ulike planetene på en søt, enkel og lettfattelig måte. Populær blant de yngste elevene.