Nedbrytere

Nedbrytere er organismer som bryter ned døde eller råtnende organismer.

Nedbrytere lever av døde organismer. Nedbrytere kan være ulike bakterier, sopp, meitemarkinsektlarver og ulike åtselspisere. Uten nedbrytere ville døde planter og dyr hopet seg opp. 

Når et dyr dør kommer først åtseleterne (rovdyr som  rev,  bjørn og kråke, samt  virvelløse dyr som spyfluer, snegler og leddormer), og de gjør den største jobben. For dødt plantemateriale derimot er det sopp og mikroorganismer som gjør det meste av nedbrytingen.

For dødt plantemateriale derimot er det sopp og mikroorganismer som gjør det meste av nedbrytingen.

Nedbryterne har en helt nødvendig rolle her på jorda. Uten nedbrytere ville trolig de fleste næringsstoffer gå tapt. 

Ord vi skal lære:

nedbryter, organisme, råtne, kompost, jord, småkryp

Eksempler på nedbrytere: bakterier, sopp, meitemark, skolopender, skrukketroll, insektslarver og åtselspisere.

Eksempler på åtselspisere: rovdyr – rev, bjørn, kråke, spyflue, snegle, leddorm

Forsøk

Kompostering i brusflaske

Nedbrytere lever av døde organismer, og i dette forsøket kan du studere de i aksjon. Les om forsøket på: Nysgjerrigper.

Videoer

NRK: Dyr som råtner i naturen

NRK skole: Nedbrytere i naturen