Enkle skriveoppgaver

Lag en bok om deg selv

Jeg heter …
Jeg bor …
Jeg liker …
Jeg liker ikke …
Jeg har …
Jeg har ikke …

Skriv lister

Hva du skal huske å ta med på uteskole-turen i morgen.
Ting du må ha med på skolen hver dag.
Ting du ser i klasserommet.
Hva som gjør deg glad!

Tenk og skriv!

 «Tenk og skriv» er en oppgave jeg laget til skrivekvart, hvor jeg har tatt utgangspunkt i analysebegrepene størrelse og overflate. Elevene satt sammen med læringspartner og skrev alle ordene de kunne komme på som hørte til de ulike kategoriene. Deretter gjennomgikk vi oppgaven felles. Med veiledning fant elevene ut at ordparene lite/stort og mykt/hardt var antonymer, ord med motsatt betydning, og slik kom vi inn på andre ordpar elevene kunne som også var antonymer. 

«Tenk og skriv!» er en enkel skriveoppgave, som nesten til tross for sin enkelhet, førte til en veldig interessant klassesamtale om språket vårt. «Tenk og skriv» er også en oppgave som kan tas med ut i skogen når det blir litt mer vårlig ute. Med arbeidsarket festet til et skrivebrett kan elevene gå rundt ute i naturen på leting etter noe de ser som passer inn i de ulike kategoriene.

Skriv med utgangspunkt i et bilde

Vis et bilde hentet fra et tema dere jobber med. La elevene få støtte i form av setningsstartere:

På bildet ser jeg …
Jeg ser også ….
Foran på bildet er det …

Skriv med utgangspunkt i et myldrebilde

Google – praatplat finner du mange forskjellige myldrebilder du kan bruke.

Skriv en felles tekst

Skriv om en felles opplevelse (uteskole, museumsbesøk, konsert/forestilling, høytlesning, osv)
Beskriv en gjenstand.
Skriv til et bilde.

Beskriv en gjenstand

Elevene får støtte i form av stikkord:
Utseende som form og farge.
Ny eller gammel?
Stygg eller pen?
Kan den lage lyd?
Har den lukt?