TEMA TID, forts: Kalender og klokka – morsomme oppgaver og aktiviteter

Jeg har fått et nytt FAVORITT (!)-tema å undervise i. For “hutte-tei” og “tjokkkedori-sei” så mye morsomt vi har gjort, og så mye elevene har lært på denne korte tida! I dette blogginnlegget deler jeg flere morsomme aktiviteter vi har gjort, i håp om at det kan være til nytte og inspirasjon for flere.

Temaet vi har jobbet med i denne toukersperioden er tid. I naturfag har vi jobbet med dag, måned, år og årstider. I matematikk har vi lært om klokka, både den analoge og den digitale. I løpet av temaperioden fikk alle elevene lage sin egen klokke og sin egen kalender. Skal tro elevene var stolte da de fikk ta med seg øveklokka og kalenderen sin hjem nå til helga!

Mye fra dette temaet har jeg allerede delt i forrige blogginnlegg, men her kommer noen smakebiter til fra det vi gjorde:

Kalender for 2021

Vi startet temaet med å lage et felles tankekart: Hva tenker vi når vi hører ordet “TID”? Mange ord og begreper knyttet til tid kom opp på tavla. Elevene fikk utdelt kalender for 2021 som de skulle få jobb med hver dag så lenge temaet varte. Kalenderen er laget med store ruter, slik at det skal være god plass til å skrive og notere. For at elevene skulle bli kjent med kalenderen fikk de oppgaver som de skulle finne svaret på sammen med læringspartner, som f.eks:

Hvilken måned har færrest dager?
Hvor mange uker er det i et år?
Hvilken dag er 17.mai?
Hvilken måned kommer før juli?
Hvilken måned kommer etter mars?

Deretter fikk elevene begynne å fargelegge fremsiden. Hver dag vi jobbet med kalenderen var det et nytt fokus, f.eks:

Lære om ordenstall og måneder
Lære om rekkefølgen på månedene
Lære begrepene “før” og “etter” for å beskrive tid
Lære om måneder og årstider
Lære ord og begreper knyttet til hver årstid

Lage et bilde til musikk (“De fire årstidene” av Vivaldi)
Lære bursdagsdatoen sin
Lære å bruke knokene for å finne ut hvor mange dager det er i hver måned

Lære om helligdager og ferier

Rekkefølgen på månedene (NN, BM, ENG)

Jeg hadde nesten helt glemt fra da jeg selv var liten hvor vanskelig det er å lære rekkefølgen på månedene. Selv om månedene og tid er noe vi snakker om i oppstarten hver skoledag, var dette noe som tok tid å lære. Derfor laget jeg en aktivitet som vi gjentok hver dag; – min egen lille vri av “Still opp i riktig rekkefølge”.

Ideen kom da jeg satt og tenkte på hva jeg kunne gjøre for at elevene skulle lære både rekkefølgen på månedene, og hvilke måneder som hørte til hvilken årstid. Jeg laget 12 store lapper med navn på månedene. Hver lapp merket jeg med hvilken årstid måneden hører til øverst, og disse fargekodet jeg.

Vintermånedene desember, januar og februar merket jeg med “VINTER” og BLÅ farge.
Vårmånedene mars, april og mai merket jeg med “VÅR” og GRØNN farge.
Sommermånedene juni, juli og august merket jeg med SOMMER” og GUL farge.
Høstmånedene september, oktober og november merket jeg med HØST og ORANSJE farge.

Slik gjorde vi:

Alle elevene satt seg ned med lukkede øyne. Jeg delte ut lappene med årstid på, og da jeg var ferdig fikk alle sammen åpne øynene sine igjen. For at alle elevene skulle bli aktivisert, fikk de elevene som var uten lapp være “tipsere” eller “hjelper”.
Hjelperne satte seg på en rad forrest. Siden vi lærte om klokka i matematikk fikk en av hjelpene stå fremme med stoppeklokka på smartboarden og ta tida. De andre hjelpene skulle gi råd til klassevennene sine som skulle stille seg i riktig rekkefølge. Hvis noen var usikre på hvor de skulle stille seg, kunne de gå bort til en hjelper for å få tips.

Når alle hadde stilt seg opp på rekke, fikk hjelperne lese opp månedene, måned for måned. De to første hjelperne fikk lese opp vintermånedene, de to neste hjelpene leste opp vårmånedene, de to neste leste sommermånedene og deretter høstmånedene.

“Er det godkjent, eller er det noen som må bytte plass?”, spurte jeg. Hjelperne måtte be noen bytte plass før det ble godkjent. Vi skrev ned tida vi brukte på tavla. Første gangen var dette vanskelig, og vi gjennomførte aktiviteten to ganger. Siste dag tok vi ny rekord! Alle “månedene” fant riktig plass i rekka raskt, og ingen trengte hjelp fra de snille hjelperne våre! Her må jeg også nevne at neste dag fikk hjelpene fra i går rekke opp hånda, slik at de var blant de første til å få lapp. Slik ble det hver sin tur.

Eter at vi hadde lært om bursdagsdato, tok vi med dette i denne aktiviteten. Vi startet som vanlig med at elevene stilte seg opp slik at månedene var i riktig rekkefølge. Etter at det var godkjent av hjelperne, skulle alle elevene stille seg opp bak den måneden de har bursdag. Jeg stod like ved med bursdagsoversikten for klassen, slik at de elevene som var usikre kunne komme til meg for å få hjelp til å huske. Vi fant ut hvilken måned det var færrest bursdagsbarn, og hvilken måned det var flest bursdagsbarn.

I starten var dette vanskelig, men etter at elevene hadde lært seg bursdagsmåneden kunne jeg gå lenger. Oppdraget ble da å stille seg bak riktig måned, og kunne fortelle bursdagsdatoen sin i den felles oppsummeringen. Den sistedagen i temaperioden var utfordringen å stille seg bak riktig måned etter hvilken dato i måneden de hadde bursdag.

Denne aktiviteten gjorde vi både inne og på uteskole.

Lær bursdagsdatoen din, aktivitet

Siden det for mange var vanskelig å huske bursdagsdatoen sin i starten, fikk de gjøre en øvelse for å lære seg bursdagsdatoen sin utenat. Alle elevene fikk utdelt hvert sitt ark med overskriften “Bursdagsoversikt”, og et skrivebrett.

Oppdraget var å vandre rundt i klasserommet og spørre klassevennene sine: “Når har du bursdag?”. Klassevennene svarer med full setning: “Jeg har bursdag 23. mars”, for så å stille spørsmålet tilbake: “Når har du bursdag?”. Da jeg så at elevene begynte å bli ferdige, stoppet jeg tiden.

Deretter var det felles oppsummering i samling. Alle elevene tok med seg bursdagsoversikten sin. Jeg spurte: “Hvilke bursdagsbarn har vi i januar?”, og elevene fikk rekke opp hånda og svare. Slik gikk vi gjennom året måned for måned. Hvilken måned er det flest bursdagsbarn? Hvilken måned er det færrest bursdagsbarn? Hvem er den neste eleven i klassen som har bursdag?

Til slutt fant vi ut hvor mange elever i klassen som har bursdag om våren, om vinteren, om sommeren og om høsten. Denne aktiviteten kan gjørs både inne og ute. Kanskje kan det henge en bursdagsoversikt på veggen i klasserommet? Eller på døra inn til klasserommet, slik at elevene kan lese på den når de ønsker?

Etter aktiviteten fikk elevene delt ut en side fra skolekatalogen med bilde av alle elevene i klassen. Elevene fikk i oppdrag å klippe ut bildene og lime de inn i kalenderen sin på måneden (eventuelt datoen) eleven hadde bursdag. Dette var gøy!

Kategorisering av ord, aktivitet

Ideen til denne aktiviteten fikk jeg da vi jobbet med temaet “jul” i desember. Den var så vellykket at jeg måtte prøve den igjen. Slik gjorde vi:

Elevene ble delt opp i grupper på 3-4 elever. Hver gruppe fikk et A3-ark med årstidene på. På en benk som jeg plasserte midt i klasserommet la jeg mange laminerte lapper. Hver lapp hadde et ord på seg som hadde med årstidene å gjøre (se under).

På signal fra meg gikk en elev fra hver gruppe frem til benken og hentet en lapp med et ord tilbake til gruppa si. Eleven skulle lese ordet høyt, og deretter diskuterte elevene på gruppa i hvilken kategori ordet hørte hjemme. Dersom de ønsket kunne de velge å plassere et ord i flere ulike kategorier. Etter at de hadde plassert ordet, fikk en annen elev på gruppa gå frem til benken, legge lappen på plass, for så å ta med en ny lapp tilbake.

Etter ca. 10 minutter stoppet jeg aktiviteten, og hver gruppe fikk ta med seg svararket sitt frem i samling. I samlingen hadde vi oppsummering der jeg ba hver av gruppene om å lese ordene de hadde plassert i en av årstidene. Første gruppa fikk lese vinterord, andre gruppa vårord, tredje gruppa sommerord og fjerde gruppa høstord. Etter hver presentasjon spurte jeg om det var noen som hadde flere ord å tilføye, eller eventuelt om det var noen som hadde valgt å plassere ordene annerledes. Slik fikk vi også ryddet opp i tydelige misforståelser, som f.eks. at “trekkfugler” ikke hører til vinteren – hvorfor det, egentlig? Vi kom også inn på homonymer: Hvorfor var det en gruppe som valgte å plassere ordet “smelter” på årstiden sommer, mens en annen gruppe plasserte ordet på vår? Og hva betydde egentlig ordet “parasoll”? Vi fikk mange spennende diskusjoner!

Lappene med ord hadde jeg laminert. Dagen etter brukte vi lappene til å lage setninger. Slik fikk elevene også bruke ordet i en kontekst. På slutten av temaperioden brukte vi lappene til alias: En elev fikk komme frem og fortelle om ordet, uten å bruke selve ordet, og resten av klassen fikk gjette hvilket ord elevene beskrev. Jeg må også nevne at det var veldig fristende å bruke svararkene til å skrive en faktatekst til årstidene der elevene fikk bruke ordene de hadde funnet. For eksempel skriv en tekst om din favoritt-årstid, eller lignende.

20 unike øveklokker med markerte minutter

I matematikk laget vi øreklokkene som jeg delte i forrige blogginnlegg. Øveklokkene brukte vi hver dag, både til muntlige og skriftlige oppgaver. Da vi lærte den digitale klokka gjennomgikk vi timene fra 12:00 om formiddagen til 24:00 om kvelden, og disse klokkeslettene fikk elevene skrive på øreklokka si ved siden av tallene på klokkeskiva. Jeg har valgt å ikke ta med det digitale klokkeslettet på selve øreklokka, fordi jeg tenker det beste er om elevene får skrive det på selv. Det handler om å få “eierskap” til klokka si. Jeg laget et sett til med øveklokker som har markerte minutter. Disse rakk jeg rett og slett ikke bli ferdig med til forrige blogginnlegg. Dermed kan du velge om du ønsker å bruke den forenklede versjonen eller denne versjonen.

Øveoppgaver, digital klokke

I forrige blogginnlegg delte jeg arbeidsark som jeg laget til den digitale og den analoge klokka, for å lære hele og halve timer. Det er to serier: en som heter “Les og forstå” og en som heter “Hva er klokka?”. I dag deler jeg de resterende oppgavene som handler om den digitale klokka. Dermed er disse to seriene komplett.

På temasiden “Klokka” la jeg også inn en fellesaktivitet jeg fant på som vi har brukt for å prøve å lære de digitale klokkeslettene utenat.

Arbeidsark: Digital klokke – hele timer

Arbeidsark: Digital klokke – halve timer

Arbeidsark: Digital klokke – hele og halve timer

Håper dette vil være nyttig for MANGE flotte lærerkollegaer rundt omkring i landet. 

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det!

Direktelinker:

NATURFAG: Årstider og måneder

MATEMATIKK: Klokka

ENGELSK: Time

Legger også ved en direktelink til “Samefolkets dag” siden denne er aktuell nå:

HØYTIDER OG MARKERINGER: Samefolkets dag

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. Du kan gi et bidrag her eller via VIPPS 40 45 02 07. SUPERDUPER-1000 TAKK til alle som bidrar! <3

NOK 35.00

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

1,3 MILLIONER TAKK!!! 20 unike øveklokker, dominoer/memoryer og klokkeoppgaver

Hei på deg – og godt nyttår!

Nå er den første skoleuka i det nye året allerede unnagjort. Det var veldig koselig å se elevene og kollegaene mine igjen, og selvfølgelig er det innmari kjekt å fortsette med Undervisningsmetoder. 2020 var på mange måter et krevende og tøft år, men heldigvis var det også mye positivt som skjedde.

I løpet av 2020 var det mer enn 1 300 000 visninger her på Undervisningsmetoder. Det er helt utrolig! Så FANTASTISK hyggelig og gøy at det er så mange som engasjerer seg i og brenner for god undervisning – og ikke minst; hvordan vi kan undervise på en morsom og spennende måte!

TUSEN TAKK for alle hyggelige meldinger jeg har fått. Jeg blir oppriktig glad, og noen ganger også rørt.

I 2021 skal jeg gjøre alt jeg kan for å fortsette å dele – helt gratis! I fjor hadde jeg utgifter på 50 000 kroner knyttet til dette prosjektet, så økonomi er og blir en utfordring. Jeg skulle selvfølgelig brukt mye mer tid på å jobbe med økonomien, men det er undervisning jeg brenner for – så tiden går med til å lage læringsmateriell. Jeg er født positiv, og satser på at det kommer til å ordne seg på en eller annen måte.

I dette blogginnlegget er det klokka som er tema. Klokka er et veldig morsomt og engasjerende tema å jobbe med – og det er så mye gøy å gjøre! Derfor har jeg laget en splitter ny temaside under faget matematikk som heter “Klokka”.

I juleferien laget jeg 20 unike øveklokker. Etter utallige runder med redigering og finpussing, så ble de kjempefine! Alle øveklokkene er i forskjellige farger og har to sett med visere, slik at dere kan velge selv.

I tillegg har jeg også laget en serie med arbeidsark til temaet. “Les og forstå” og “Fyll inn riktig klokkeslett” gir elevene god trening. Her vil det komme flere arbeidsark etter hvert, både for analog og digital klokke.

For at elevene skulle lære seg hele timer, laget jeg en domino ved å ta utgangspunkt i diktet “Klokka”. For at de også skulle få øve på både hele og halve timer, laget jeg en domino med Big Ben, der elevene skal vise hvordan viserne står på klokketårnet. Begge disse dominoene kan enkelt klippes opp rute for rute, slik at det kan spilles som memory dersom man ønsker det.

Håper dette vil være nyttig for MANGE flotte lærerkollegaer rundt omkring i landet.

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det!

20 unike øveklokker

Les og forstå

Arbeidsark: Hele timer

Arbeidsark: Halve timer

Arbeidsark: Hele og halve timer

Tegn inn riktig klokkeslett – arbeidsark

Arbeidsark: Analog klokke – hele timer

Arbeidsark: Analog klokke – halve timer

Arbeidsark: Analog klokke – hele og halve timer

Domino, hel: Diktet “Klokka”

Domino, hel og halv: Big Ben

Tegn inn riktig klokkeslett – arbeidsark

Arbeidsark: Digital klokke – hele timer

Arbeidsark: Digital klokke – halve timer

Arbeidsark: Digital klokke – hele og halve timer

Direktelink til læringsmateriellet

Matematikk: Klokka

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar! Jeg kan garantere at hver eneste krone vil komme til nytte.

NOK 35.00

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

EN LITEN JULEHILSEN

Hei, hå, nå er det jul igjen!

Hvor har tiden blitt av? Nå er det allerede nærmere et halvt år siden skolestart i august. Det er rart å tenke tilbake – på dager og måneder fulle av opplevelser og mange gode minner. Hele den spesielle situasjonen vi har vært i har satt et tydelig preg på skolehverdagen, men heldigvis har vi klart å gjøre det beste ut av det. Selv om både elevene og jeg skulle ønske at alt var som normalt, så har vi tonnevis av gode opplevelser sammen!

Nå kjenner jeg at det skal bli godt å senke skuldrene. Foran oss venter nesten to deilige uker med ferie og fri. Så godt! Og så velfortjent! Herlighet så stolt jeg er av av alt det gode arbeidet vi har gjort, til tross for alle utfordringer vi har møtt på veien. Disse fridagene fortjener vi, og de skal nytes.

TUSEN TAKK til alle dere som er med på det eventyret Undervisningsmetoder er! Takk for alle fine kommentarer, hyggelige hilsener og et herlig engasjement for undervisning – og ikke minst for elevene våre! Vi er så heldige som har verdens beste jobb, og når vi deler og heier på hverandre, så når vi langt. Jeg må også si tusen takk til dere som gir en økonomisk støtte, for det er ikke til å legge skjul på at dette er et prosjekt som koster.

Så er det noen som jeg må rette en spesiell takk til. Tusen hjertelig takk til pappa, Atle, som alltid stiller villig opp som korrekturleser når noe skal oversettes fra bokmål til nynorsk. Det har vært og er en veldig god hjelp. Takket være deg har jeg kunnet publisere alt læringsmateriell både på bokmål og nynorsk, og det vet jeg det er mange som er glad for!

Jeg må også takke mine fantastiske kollegaer på Lakkegata som jeg er så heldig å få jobbe på team sammen med. Heidi, Torunn og Kjartan; Jeg setter så utrolig stor pris på dere!

Og sist, men ikke minst; Tusen takk til elevene på Lakkegata skole. Dere inspirerer meg hver eneste dag, og gjør at jeg med hånda på hjertet kan si at jeg har verdens beste jobb. Inspirasjonen fra dere gjør at det titt og stadig popper opp gode ideer, som jeg er så heldig å kunne dele videre. Dere har fått en stor plass i hjertet mitt.

Riktig God Jul til alle sammen!

Jeg GLEDER meg til å dele mye mer med dere i året som kommer!!!

Anne-Marte_RED

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar! Jeg kan garantere at hver eneste krone vil komme til nytte.

NOK 35.00

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Santa Lucia

Nå er det bare fem skoledager igjen – så er det juleferie!

I morgen er det Lucia-markering, og i den anledning har jeg oppdatert temasiden. Et letekryss og et arbeidsark med spørsmål, svar og tegning ble det også.

Det er noe vakkert over Lucia, synes jeg. Lucia var snill og omsorgsfull. Hun lyste av godhet, både overfor mennesker og Gud.

La oss være litt som henne, og bruke den siste skoleuka på å vise godhet, omsorg og være rause mot hverandre. Selv skal jeg gjøre alt for å gi elevene fine dager. Jeg tror jammen santen at de også skal få være med på å lage en ordentlig fin overraskelse til en jeg kjenner som kan trenge en oppmuntring i jula.

Som Ragnhild Iversen så fint leser i “Fortellingen om Lucia”:

“Vi kan også prøve å dele med andre. Men alle må få tro på det de vil”.

Ønsker alle en fantastisk uke!

Direktelink til læringsmateriellet:

Høytider og markeringer: Santa Lucia

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar! Jeg kan garantere at hver eneste krone vil komme til nytte.

NOK 35.00

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Regnestrategi: Å ta bort nesten alt, forts

I det siste har vi jobbet med regnestrategien “Å ta bort nesten alt”.
I dette blogginnlegget (23.nov 2020) fortalte jeg hvordan vi startet, og i dag deler jeg resten. Øverst på temasiden har jeg skrevet en lærerveiledning, og der finner du alt du trenger å vite.

Men først noen kommentarer til det nye læringsmateriellet:

For å bevisstgjøre elevene på når vi bruker regnestrategien “ta bort nesten alt” har jeg laget en hentediktat og en monsteroppgave (3 versjoner). 

Hentediktaten fikk navnet “Abrakadabra Simsalabim” fordi denne regnestrategien gjør at du kan regne ut tilsynelatende vanskelige regnestykker på magisk vis – nesten som trylling! Hentediktaten kan du ha inne i klasserommet eller på uteskole. Heng opp oppgavene hulter til bulter på veggen inne, eller på trær osv. utendørs. Elevene jobber sammen med læringspartner, og hvert læringspar har et ark på deling (kopier tosidig). De springer rundt med oppgavearket på jakt etter oppgaver. For hver oppgave elevene finner, skriver de inn regnestykket på svararket, regner ut svaret og setter ring rundt hvilket regnetriks de brukte. 
Avslutt med en felles oppsummering. Lag to kolonner på tavla der du skriver regnestykkene, slik at elevene må argumentere for hvilken regnestrategi regnestykket skal stå under (“telle nedover” eller “ta bort nesten alt”). Når regnestykkene stilles under hverandre blir det også tydelig hva som kjennetegner hver av regnestrategiene.

Oppgaven “Differansemonsteret” laget jeg også for å lære elevene å se på regnestykkene før de regner. Siden vi har jobbet med “Monsterleksikon” er monster noe som fascinerer elevene. For at elevene skulle lære seg ordet “differanse”, fant jeg derfor opp “Differansemonsteret”. I versjon 1 spiser differansemonsteret bare regnestykker med toerdifferanse, i versjon 2 bare regnestykker med treerdifferanse, osv. Regnestykkene i oppgaven er ikke tilfeldig valgt. Se etter mulige sammenhenger, og ha fokus på regnestrategier!

Må også nevne i faktaboksen du finner i versjon 1 har jeg hentet alle fakta fra “ord i ord”: “biff” fordi det rimer på “diff”, og “ran”“se”“Mons”og “rett” er ord du finner i ordet “Differansemonsteret”. 

Siden jeg vet at det for mange elever er krevende å løse oppgaver på formen (et tall) – 3 = 2, valgte jeg å også ta med subtraksjon med en ukjent
Denne regnestrategien var et supert utgangspunkt for å lære det bort! 
Jeg kom frem til fire steg for å lære elevene hvordan de kan tenke – og denne måten å lære det bort på viste seg å være en kjempesuksess! Fremgangsmåten er slik:

1) Lære å finne DIFFERANSEN mellom to tall på TALLINJE

2) Lære subtraksjon på TALLINJE med en ukjent


3) Lære subtraksjon på TOM TALLINJE med en ukjent


4) Regn oppgaver sammen med læringspartne
r. Oppsummering.

Disse oppgavene har jeg brukt på lærerstyrt stasjon. 
Jeg anbefaler å forstørre opp arbeidsarkene med tallinjer fra A4 til A3.
På temasiden “Å ta bort nesten alt” er det en kommentar til hvert steg om hva man skal legge vekt på i oppgaven og i gjennomgangen. 
Og igjen: Bruk gjerne arbeidsarkene for “Vi regner minus på tallinje” og “Vi regner minus på tom tallinje” for å lage regnestykker som passer dine elever.

PS: Har også laget letekryss om tallord for at elevene skulle lære seg å skrive tallordene. Disse finner du under MATEMATIKK – Tall- og mengdeforståese 0-20. Direktelinker finner du nederst i blogginnlegget.

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det!

Når bruker vi regnestrategien?

Differansemonsteret

Versjon 1

Versjon 2

Versjon 3

Uteskole/Hentediktat:
Abrakadabra Simsalabim!

Vi regner med en ukjent

Steg 1:
Vi lærer å finne forskjellen mellom to tall på tallinje

Steg 2:
Vi lærer å regne med en ukjent på tallinje

Steg 3:
Vi lærer å regne med en ukjent på tom tallinje

Steg 4:
Oppsummering. Regn sammen med læringspartner.

Tallord

Direktelinker til læringsmateriellet

MATEMATIKK Å ta bort nesten alt

MATEMATIKK Tall- og mengdeforståelse 0-20

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar! Jeg kan garantere at hver eneste krone vil komme til nytte.

NOK 35.00

Posted in Matematikk | Leave a comment

JULESPESIAL 2020

Nå er det snart jul – IGJEN!

Deler derfor en hel masse dere kan bruke i undervisningen.
På temasiden “Jul” finner du blant annet:

  • Ordliste med juleord
  • Letekryss, 2 nivå
  • Julekryssord
  • 21 julepuslespill
  • Julebingo, 2 nivå
  • La oss skrive! Skriv i silhuetter og bokstavhus, flere versjoner
  • Min ønskeliste til julenissen
  • Juleevangeliet, åpen oppgave
  • Hjelp nissen! Tallvenner
  • Juleyatzy

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det!

Ordliste (A3-format)

Letekryss, 2 nivå

Kryssord

21 julepuslespill

Julebingo, 2 nivå

La oss skrive! Silhuetter og bokstavhus, flere utgaver

Ønskeliste til nissen, 2 nivå

Juleevangeliet, åpen oppgave

Hjelp nissen! Tallvenner

Yatzy

Direktelink til læringsmateriellet

HØYTIDER OG MARKERINGER

Jul

Anne-Marte_RED

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar! Jeg kan garantere at hver eneste krone vil komme til nytte.

NOK 35.00

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Regnestrategi: Å ta bort nesten alt

DET ER SÅ HERLIG GØY Å VÆRE LÆRER! De siste ukene har jeg brukt mye tid på å finne gode måter å lære bort regnestrategien “å ta bort nesten alt” i subtraksjon. Denne gangen har jeg gått helt bort fra alt som heter lærebøker, og gjort det på en måte jeg aldri har prøvd før. Og hjelpe meg så artig!

Kort fortalt startet vi med å oppdage at regnestrategien “telle nedover” ble veldig tungvint når vi skulle ta bort “nesten alt”. Vi måtte finne en annen måte, et annet triks, som funket bedre. Slik kom vi frem til “finne forskjellen”. Det vil si: Elevene kom frem til den, jeg veiledet. Vi fant ut at tallinja var et nyttig regneverktøy, fordi dersom vi regnet 16-14 kunne vi finne forskjellen ved å hoppe nedover fra 16: 15, 14. Vi kunne også tenke motsatt og telle videre fra 14: 15, 16. To hopp, dermed var forskjellen 2.
Slik startet vi.

Deretter jobbet vi med å lære å finne forskjellen mellom to tall på tallinja. Vi fortsatte med å løse tekstoppgaver på tallinje. Her laget jeg tekstoppgaver der jeg bevisst brukt begreper som flere/færre, billigere/dyrere, yngre/eldre, osv, slik at elevene skulle bli kjent med når vi har bruk for å finne forskjellen. Tallinja var til god hjelp.

En utfordring jeg hadde underveis var å få med tall-og mengdeforståelse i tallområdet 0-100 (som vi nettopp hadde begynt på), samtidig som jeg gjorde et dypdykk i rentestrategien “ta bort nesten alt”. “Å ta. bort nesten alt” er ingen enkel regnestrategi å undervise i, fordi det er flere ulike måter å tenke på, og mange ord og begreper som må læres på veien. Som om det ikke er nok må man også hele veien ta med “telle nedover”-strategien for å bevisstgjøre elevene på hva som kjennetegner regnestykker der man bruker de ulike strategiene.

Det var slik jeg kom på å introdusere elevene for tom tallinje. Vi startet med å lære “telle nedover”-strategien på tom tallinje. Vi hoppet “froskehopp” på tallinja på gulvet, og gjorde det sammen på tallinja på tavla. Det var kjempepopulært, og elevene kastet seg over oppgaven med glans i øynene.

Timen etter fikk elevene lære å “finne forskjellen” på tom tallinje. Tanken var at for det første er tom tallinje et nyttig regneverktøy å beherske, men hovedgrunnen til at jeg valgte å introdusere den nå var at det var en metode som “tvang” elevene til å tenke på tallrekkefølgen. For mange er det mer krevende å telle nedover enn å telle oppover, og dermed kan det være god hjelp å visualisere hvordan man tenker på papiret.

Det gikk over all forventning! Deretter fikk elevene løse tekstoppgaver på tom tallinje. Som dere ser har jeg satt inn bokser for å strukturere regnestykket, slik at det blir lettere å stille det opp riktig. Denne gangen var det ikke det jeg ville at elevene skulle bruke energi og tid på. Tekstoppgavene har vært helt supre å jobbe med på lærerstyrt stasjon. Hvilket regnetriks vil du bruke? Hvorfor? Vi har tegnet, diskutert og argumentert.

Underveis fant elevene ut at vi kan finne forskjellen ved å telle nedover fra det høyeste tallet og ved å telle videre fra det laveste tallet. Etter denne oppdagelsen, samt at elevene mestret å finne forskjellen både på numerisk tallinje og på tom tallinje, fikk de tekstoppgaven som heter “legotårn”. Den er laget på tre ulike nivåer. Denne oppgaven hadde vi på lærerstyrt stasjon for å oppsummere det vi hadde lært. Den fungerte også veldig bra! Elevene fant ut at vi kunne finne forskjellen mellom tårnene ved å telle klossene, ved å telle videre fra det laveste tallet på tom tallinje, ved å telle nedover fra det høyeste tallet, og i tillegg kunne vi tegne sirkler og krysse ut. Da erfarte vi at den siste var en lite egnet strategi for å finne forskjellen, spesielt når det var høye tall.

For å også jobbe med regnestrategien “telle nedover”, laget jeg et nytt spill som jeg har kalt “Førstemann til 0”. Her har hver spiller hvert sitt spillebrett (ark) med 20 spøkelser. Vinneren er den som er førstemann til å jage bort alle spøkelsene. Kast terningen, og kryss ut alle spøkelsene du jager bort. Deretter skriver du et regnestykke som viser hvor mange spøkelser du har igjen, for så å sjekke om svaret er riktig ved å hoppe på tallinja. Jobb sammen med læringspartner, og kast terningen annenhver gang.

Her må jeg også fortelle at vi spilte dette spillet sammen med hele klassen siste time før helga. Det var barna mot de voksne (jeg og assistenten). Stemningen – og spenningen – var til å ta og føle på, vi hadde det såååå GØY! Det ble til og med popcorn-premie på vinnerlaget!

Må også nevne at malene til tallinje, både numerisk tallinje og tom tallinje, laget jeg både en pluss- og en minus-versjon av. Jeg forstørrer de fra A4-til A3, skriver på regnestykker og kopierer. Slik er det også superenkelt og raskt å nivådifferensiere. Siden den nummererte tallinja har tallene fra 0-20 la jeg malen til dette arbeidsarket på siden som heter “tall-og mengdeforståelse 0-20”. Og siden tom tallinje i utgangspunktet er uendelig, la jeg denne på siden som heter “tall-og mengdeforståelse 0-100”.

På den nye temasiden under matematikk: “Ta bort nesten alt” er det bilder av alt læringsmateriellet jeg har skrevet om i dette blogginnlegget, med direktelinker til hvor du laster det ned. Håper dette kan være nyttig for mange!

Og jeg kan love dere med en gang: Det kommer mer! 🙂

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det 😍✌️ Da blir jeg glad=)

Håper dere har det bra <3

Spill: Førstemann til 0

Tallinje, arbeidsark (minus og pluss)

Løs tekstoppgaver på tallinje

Tom tallinje, arbeidsark (minus og pluss)

Løs tekstoppgaver på tom tallinje

Flere ulike måter å tenke på (3 nivå)

Direktelinker til læringsmateriellet

MATEMATIKK: 

Ta bort nesten alt
Telle videre/nedover
Tall- og mengdeforståelse 0-20
Tall og mengdeforståelse 0-100

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

NOK 35.00

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Tallplakater og tallinjer/pultstriper, 0-20

ENDELG er tallplakatene og tallinjene/pultstripene klare!

Noen ganger kan jeg lage noe på 1-2-3, andre ganger kan det ta utallige timer.
Dette er den typen læringsmateriell det ligger mye kjærlighet og arbeid bak.
Stadig små justeringer, finpuss etter finpuss – men så ble det kjempefint!
Jeg er sikker på at dette vil være til glede for mange, både elever og lærere rundt omkring i landet, og da er det verdt det. Og i disse tider er det ekstra hyggelig å gjøre fine ting for andre.

Men først noen kommentarer om læringsmateriellet:

TALLINJER/PULTSTRIPER:

Tallinjene valgte jeg å lage så store som overhodet mulig. Derfor har jeg brukt langsiden av et A4-ark. Elevene som jobber i tallområdet 0-20 er gjerne så små enda at de drar fordel av at det er god plass til å boltre seg på tallinja, både med blyanten og med fingertuppene.

Tallene 0, 10 og 20 er tydelig markert. Dette fordi vi ønsker at elevene etter hvert skal lage seg en mental tallinje der de bruker tierne aktivt når de regner. Tierne kan også brukes til å orientere seg på tallinja.

Tallinjene er laget i mange flotte farger, og med illustrasjoner som elevene vil like. Bamsen er trygg og god, fotball noe som er gøy, bursdager noe elevene ser frem til, edderkopper og meitemark er dyr/insekt som de fascineres av, og spøkelser, babyer i bleie (mange har småsøsken) og den smilende pæra håper jeg vil få elevene til å trekke på smilebåndet.

Hvis du har eldre elever, eller av en eller annen grunn foretrekker de “vanlige” hvite tallinjene, så laget jeg disse med det samme.
Velg det alternativet som passer deg og elevene dine best! 💕

TALLPLAKATER

NÅ ER ALLE TALLPLAKATENE FRA 1-20 FERDIGE!

Disse tallplakatene laget jeg fordi jeg trengte plansjer med tall til klassrommet, men ikke kunne finne noen plakater som viste akkurat det elevene trengte; tallplakater som viste flere ulike representasjoner av tallene vi lærte om.
Slik ble denne serien til.

Tallplakatene skulle også passe til sorteringskortene jeg laget til tall-og mengdeforståelse i tallområdet 1-20. (Hvis du jobber med de yngste elevene anbefaler jeg disse kortene på det varmeste!)

PS: Det forrige blogginnlegget om tallplakatene kan du lese HER!
Et viktig moment å trekke frem er at de ulike representasjonene viser mengden tallsymbolet representerer i tiere og enere, bortsett fra den siste illustrasjonen, som visualiserer om mengden kan deles på to like store deler.
Slik kan vi også se av plakaten om tallet er et partall eller et oddetall.

Alt læringsmateriellet ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

Tips gjerne en kollega du tror kan ha nytte av det 😊✌️

18 unike tallinjer / pultstriper (0-20)

Tallplakater (0-20)

Direktelink til læringsmateriellet

MATEMATIKK:
Tall- og mengdeforståelse 0-20

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 kr

Posted in Matematikk, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Monsterleksikon. Skriveglede og fantasi, hånd i hånd

FREDAG: Jeg lander i kontorstolen med et dunk. Musklene over hele kroppen dirrer. Av lykke, av utmattelse, av noe jeg ikke helt vet hva er. Det går med ett opp for meg at denne uka har jeg gitt 120%. Ikke bare jeg, men elevene også. Uka ble ikke som planlagt, langt derifra. Men vi har hatt det fantastisk gøy ilag, skrevet mer enn noensinne før, og latt fantasien og kreativiteten få fritt spillerom. Ikke aner jeg hvordan jeg skal skrive dette innlegget, det er så mye å fortelle! Men jeg skal gjøre et forsøk. La oss skru tiden tilbake:

MANDAG: Idet jeg skal starte opp timen, oppdager jeg at boka vi skal jobbe med er borte vekk. Plutselig står jeg foran elevene, og innser at vi har en 1,5 timers-økt foran oss uten noe opplegg. Jeg må lage en plan B, og det fort.

I samme øyeblikk tenkte jeg tilbake på da skolen måtte stenge på grunn av corona tidligere i år. I løpet av ukene skolen var stengt, fikk jeg mange fine e-mailer fra elevene. En mail var fra en elev som hadde skrevet ei bok på eget initiativ. Foreldrene tok bilder og sendte til meg slik at jeg fikk se. Boka hadde tittelen “Monsterleksikon” og var en slags faktabok om monstre. Så falt det meg inn: “Siden det snart var halloween – kanskje kunne vi skrevet monster-bøker og brukt oppbygningen til “Monsterleksikon 1”?

Jeg spurte forfatteren av boka, det vil si eleven som hadde skrevet den, om det var greit at jeg viste den til klassen. Det var det! Vi leste boka, så på bildene og snakket om hvordan boka var bygd opp. Jeg kladdet på tavla: Fremside med bilde og navn på forfatteren, og skrivesider med navn på monsteret, en tegning av monsteret og “fakta” om monsteret. Eleven fortalte at et leksikon er noe vi bruker for å finne informasjon i. Siden monstere ikke finnes i virkeligheten, brukte eleven fantasien for å finne ut hvordan monster kunne sett ut og hvilke egenskaper de kunne hatt – dersom de hadde fantes i virkeligheten.

VIDEO: Monsterleksikon 1, skrevet av en elev i 1. klasse.

Vi snakket om hvor fantastisk det er at vi kan bruke fantasien vår når vi skriver. Siden vi nettopp hadde hatt tema om forfatteren Roald Dahl tok vi han som eksempel. Han har laget sitt eget univers, latt fantasien få fritt spillerom – og heldigvis skrev han ned historiene han diktet opp. Disse historiene har vært til glede for utallige barn og voksne. Tenk på det! Og hvor gøy er det ikke at når vi bruker fantasien kan ALT skje!

Til slutt snakket vi om hvilke monstere vi kunne skrive om og hvilke egenskaper monstrene kun ha. Nå var engasjementet allerede på topp, og 18 av 18 hender var oppe og ville komme med forslag. Fotballmonsteret! Bananmonsteret! Slangemonsteret! Bjørnemonsteret! Forslagene ville ingen ende ta.
Det var bare å dele ut ark og la skrivingen begynne.

Når målet er å skrive for å ha det gøy

For andreklassingene våre er ofte fokuset å huske stor bokstav, mellomrom, punktum og sjekke mening. (Etter denne uka gikk det opp for meg hvor mye energi enkelte elever bruker bare på å følge disse kriteriene når de skriver egne tekster.) Med dette i bakhodet bestemte jeg meg der og da for at denne gangen skulle elevene få oppleve SKRIVEGLEDE – de skulle erfare hvor gøy det er å skrive.

Siden dette var et opplegg jeg måtte lage på sparket, hadde jeg ikke tenkt igjennom på forhånd hvor de skulle skrive teksten: i en skriveramme, i skriveboka, på et ark, osv. Plutselig slo det meg inn at de gangene elevene skriver fortellinger hjemme på eget initiativ som de tar med og viser frem på skolen, så er det gjerne vanlige A4-ark som de har klistret sammen med teip. De elsker å lime, teipe og klippe. Kanskje de for en gangs skyld skulle få gjøre dette på skolen også? Og slik ble det.

En annen smart ting jeg gjorde var å starte opp hver enkelt skriveøkt med å la minst en elev få komme frem og vise frem boka si for de andre. Slik startet vi hver skriveøkt med å dele gode ideer, vise frem morsomme tegninger og gi hverandre tilbakemeldinger underveis i skriveprosessen. Dermed ble det god stemning fra første stund. Når elevene fikk beskjed om å finne plassen sin for å fortsette på arbeidet, kunne de nesten ikke vente. De skrev som aldri før. Noen spurte om å skrive mens de spiste. Og en dag skrev vi hele skoledagen, fordi vi ikke klarte å stoppe. Økta om sansene mistet vi, men denne gangen fikk det bare være.

Noen elever begynte å skrive monsterbok, men oppdaget på egen hånd at det de skrev ble til en fortelling – et halloweenmysterie. “Anne Marte, er det greit at jeg skriver et mysterie istedenfor?”, spurte de. Og svaret var selvfølgelig “JA!”. Slik skrev elevene monsterleksikon og halloweenmysterier i hopetall. Og de som ble ferdige ville begynne å skrive en ny bok. Jeg oppdaget at mange av elevene synes skrivingen ble ekstra gøy når de fikk teipe og stifte sammen sidene i bøkene selv. Men samtidig var det tydelig at noen elever ville tjene på å ha en skriveramme til hjelp. Til disse elevene laget jeg denne skriverammen:

SKRIVERAMME: Start med å kopiere arkene tosidig med sidetallboksene nederst. Brett arket på midten slik at det blir en liten bok. Elevene som trenger flere skrivesider kopierer du to av side 2 (tosidig, med sidetallboksene nederst), og legger den bakerst. Stift boka sammen boka til slutt.

Denne skriverammen har jeg laget slik at elevene enkelt kan skrive en bok som de fyller inn ark i etter hvert som de skriver.
NB! Det kan være lurt å skrive ut ensidig først, slik at du ser at det blir riktig.

Slik gjør du:
* De små firkantene nederst på arkene skal elevene skrive inn sidetallet i.
Når du har skrevet ut begge sidene legger du de slik at sidetall-boksene kommer nederst, kan du kopiere tosidig.
* Arket med den tosidige kopien bretter du på midten, slik at det blir en liten bok. Den store rammen er fremsiden. Her skal elevene skrive navn på boka og forfatter (sitt eget navn). I tillegg tegner de en tegning som viser hva boka handler om. Når du blar om ser du neste side: På den øverste linja skriver eleven navn på monsteret, og tegner så monsteret under. På neste side skriver eleven fakta om monsteret. På baksiden er det en linje øverst slik at eleven kan skrive navn på neste monster, og tegne monsteret under. NB! Her må du kopiere side 2 tosidig, brette den på midten og legge den til bakerst i boka. Slik kan elevene lage så lange bøker de bare vil. Etter hvit som de var ferdige stiftet vi arkene sammen.

Noen eksempler:

SLANGEMONSTERET: Slangemonsteret smigrer andre monstere ved å suge blod fra dem. Slangemonsteret kan skifte form til 4 forskjellige arter. Det kan også skifte form til andre monstre.
HJERTEMONSTERET: Hjertemonstrene er snille. De kan spre kjærlighet og vennskap. Advarsel: Hestemonsteret ser ut som en vanlig hest, men er et veldig farlig monster. Det gjemmer seg blant andre hester.
RUNDINGMONSTERET: Den spisse nesen til rundingmonsteret gjør at den kan stikke folk med klørne. Rundingmonsteret kan lage ting bare med øynene. Det kan også lage spindelvev lynraskt som ser sånn her ut.
BJRNEMONSTERET: Bjørnemonsteret spiser bare blåbær og honning. Bjørnemonsteret bor i skogen og det er snilt.
2A-MONSTERET: 2A-monsteret spiser barn og voksne og neshorn og pizza og eple og iskrem og apekatter.
REKTOR KRUPP-MONSTERET: Rektor Krupp-monsteret hater barn og latter. Han spiser faktisk små barn som går i klasse 2A.

BANANMONSTERET: Bananmonsteret spiser bare banan. Bananmonsteret er høyere enn et menneske.

Monsteroppgave i kunst og håndverk

Trine Lepperød Cartwright deler en PDF med fremgangsmåten på hvordan man kan lage skumle eller morsomme monstre med maling. Denne oppgaven er super å bruke når elevene jobber med å skrive monsterbøker. Fremgangsmåten finner du ved å følge linken nederst i blogginnlegget til læringsmateriellet som er omtalt i denne artikkelen.

Foto: Trine Lepperød Cartwright

Direktelink til læringsmateriellet

HØYTIDER OG MARKERINGERHalloween

Her kan du laste ned skriverammen. Du kan også laste ned PDF med fremgangsmåten til monstrene delt av Trine Lepperød Cartwright.

Det ligger ute på halloween-siden, men kan fint brukes i undervisningen både før, under og etter halloween.

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 kr

Posted in Norsk, Uncategorized | Tagged , , , , , | 2 Comments

Halloween: Tekstoppgaver og regnefortellinger

Jeg lovte å lage noen matematikk-oppgaver til halloween, så here it comes! Disse oppgavene er så morsomme å jobbe med at de fint kan brukes også i tiden etter halloween.

Noen korte kommentarer til tankene bak læringsmateriellet:

Regnefortellinger, 2 nivå:
Nå for tiden lærer elevene å lage regnefortellinger med subtraksjon og addisjon. Siden temaet denne uken er halloween, laget jeg liksågodt en mal der jeg pakket inn regnefortellinger i halloween-temaet. Og vipps! Så ble det enda morsommere å lage regnefortellinger.

Jeg har laget regnefortelling-oppgaven på to nivå; en der elevene må tegne regnefortellingen, for så å skrive regnestykket, og en der elevene må tegne regnefortellingen, skrive fortellingen, for så å skrive regnestykket.
Denne passer fint både som stasjonsaktivitet (kopier tosidig!), og som oppgave i full klasse. Kan også naturligvis brukes til dagens tall. Da lager elevene en regnefortelling der svaret skal bli dagens tall.

10 halloween-tekstoppgaver:
Her får du et hefte med ti tekstoppgaver i matematikk. Noen er så enkle at elevene kan gjøre de sammen med læringspartner, mens andre er hakket mer krevende og passer best til lærerstyrt stasjon. Oppgavene kan naturligvis også inngå i et hefte.

Alle oppgavene er laget for å øve på en spesifikk regnestrategi:

Kakemonsteret Mons: ta bort nesten alt, subtraksjon
Frankenstein sine steiner: tiere og enere, subtraksjon
Fugleskremselet som ikke kunne skremme: nær dobling, addisjon
Kari kjøper is og Frosken Frode: rekketelling, gjentatt addisjon/multiplikasjon
Knask eller knep: halvering, repetisjon av oddetall/partall
Monster Rød kjøper brød: dobling
Kjetil og Kjartan teller: telle nedover, subtraksjon
Heks Seks sitt heksebrygg: dobling, tiere og enere

I disse oppgavene har jeg tatt rim og rytme med inn i matematikken for å fremme språklig bevissthet. Slik får oppgavene også et morsomt preg, noe elevene liker.

Ved å gjøre disse tekstoppgavene skal elevene lære seg å lese nøye. Be elevene om å se på bildene før de leser teksten. Slik kan de allerede tenke seg hva oppgaveteksten handler om. Selv ber jeg elevene mine også om å sette strek under viktige ord og/eller tall når de leser. Deretter skal de bruke tegning som regneverktøy for å finne svaret. Til slutt skal de bruke tegningen til å lage et regnestykke. Her oppfordret jeg elevene til å finne flere ulike måter å regne ut på. Det er bare fint om de viser flere måter.

Eks: I tekstoppgaven “Grøss og gru med spøkelset Uhu” kan elevene bruke dobling og skrive 6+6=12, de kan bruke tiervenner og skrive 10+2, de kan telle videre fra det høyeste tallet: 6+4+2, osv.

Alle oppgavene ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og nynorsk.

ENJOY! Ha en alldeles strålende uke!

Halloween-regnefortellinger, 2 nivå

10 tekstoppgaver: les, tegn og regn ut

Direktelink til læringsmateriellet

HØYTIDER OG MARKERINGERHalloween

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 kr

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment