Halloween: Vi pusler halloween-ord

I dette blogginnlegget deler jeg et puslespill med halloween-ord. Siden elevene jobber med å bli trygg på å skille mellom store og små bokstaver, brukte jeg ideen fra i fjor: Hvert ord står skrevet med de store bokstavene på venstre side og de små bokstavene på høyre side.

Slik gjør du:

* Skriv ut arkene, laminer og klipp ut alle bokstavbrikkene.

* Tenk igjennom om du ønsker å bruke alle puslespillordene eller ta bort noen – tilpass vanskegraden til din elevgruppe. 

* Legg bokstavbrikkene hulter til bulter enten i en haug på gulvet eller midt på bordet. La elevene spille sammen med læringspartner eller i små grupper.

* Om du ønsker kan oppdraget til elevene også være å skrive ordene de pusler med store og små bokstaver i skriveboka si, eller å lage en setning der de bruker ordet.

Husk å gjøre elevene oppmerksomme på at det er viktig at de leser bokstavene i ordet nøye, slik at de får med alle lydene i ordet. Ellers kan ordet bli galt satt sammen. (Det er ikke alltid man oppdager en skrivefeil bare ved å se på bildet).

Alle puslespillene ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og på nynorsk.

PS: Det kommer enda mer halloween-materiell! Skulle gjerne postet alt i dag, men slik går det når man har altfor mange ideer og altfor liten tid. Også er det jo så mye gøy å gjøre! VI ER HELDIGE!!!

Have fun! Sender halloween-hilsener i bøtter og spann! 🙂

Direktelink til læringsmateriellet

HØYTIDER OG MARKERINGERHalloween

AM_RED-2

Vil du støtte arbeide med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 kr

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

HALLOWEEN

Det nærmer seg halloween, og elevene mine har begynt å glede seg allerede.
De inspirerte meg til å lage noe nytt, og resultatet får du i dette blogginnlegget.
Grøss og gru, dette skal bli gøy!

Her får du kryssord, letekryss, domino, bingo, bokstavspill og skriveoppgaver +++

Og forresten; det kommer MER! Slik går det når kreativiteten bobler, og notatblokka stadig fylles opp av flere ideer. Det er bare å glede seg!

Alt ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og på nynorsk.

Mange halloween-hilsener fra

Anne Marte

Direktelinker til læringsmateriellet

HØYTIDER OG MARKERINGER: Halloween

AM_RED-2

Vil du støtte arbeide med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 kr

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Uteskole: Natursti – høsten

I dagens blogginnlegg deler jeg en natursti som tar for seg årstiden høst. Naturstien har en tverrfaglig tilnæming. Her kommer noen korte kommentarer:

Post 2 og 14:

På post 2 er det bilde av høstkunst av blader. Her skal elevene telle hvor mange blader de kan se på bildet. Et poeng i denne oppgaven som kan tas med i gjennomgangen i etterkant er at det ofte er lurt å tenke over hvor man starter å telle, slik at man ikke teller den samme to ganger. Snakk også om hvordan vi skriver tallet 26; det har to tiere på tierplassen og 6 enere på enerplassen.

På post 14 skal elevene igjen telle høstblader. Denne gangen er bladene gruppert i tiere og enere. I denne oppgaven oppfordres elevene til å finne en lur måte å telle på. Her har jeg valgt tallet 62, fordi tallet består av de samme sifrene som tallet 26 (i post 2). Slik kan man diskutere plassverdi/tiere og enere og hvordan tallene skrives (og ikke skrives).

Post 4:

Her skal elevene finne ut hvilken sopp som er den giftige av kantarell, røyksopp, fluesopp og steinsopp. Tanken er at de trenger ikke kjenne til de andre soppene for å finne svaret på oppgaven – de aller fleste vet om fluesoppen. På den andre siden er dette en fin anledning til å lære om noen av de vanligste matsoppene i Norge også. Kantarell og steinsopp er veldig gode å spise. Røyksoppen er også spiselig. Finn gjerne ut hva som skjer med røyksopper når den har stått en stund! Det forklarer navnet.

Post 5:

I denne oppgaven skal elevene finne ut hvilket ord som gjemmer seg i rutene ved å løse regnestykkene. Når du gjennomgår naturstien i etterkant med elevene kan dere diskutere hvordan man kan tenke for å løse disse regnestykkene på en lur måte. Kan man bruke tiervenner?

Post 6

Tallrekker! I gjennomgangen av postene er dette et godt utgangspunkt til å prøve å telle med 10 og 10 om gangen, og starte på tallene fra 1-9.

Post 3 og 12:

Hvilket ord skal ut? På post 3 står navn på delene på et tre, og derfor skal ordet blomst ut. Post 12 handler om hva man kan ha på seg eller bruke når det regner ute, og derfor er det ordet joggesko som skal ut. Men her er det rom for flere løsninger. Dersom elevene har funnet et annet svar og kan argumentere for det, så er det godkjent.

Naturstien ligger ute til gratis nedlastning både på bokmål og på nynorsk.

Direktelinker til læringsmateriellet

NATURFAG: Årstider

UTESKOLE: Naturstier- oversikt

AM_RED-2

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 kr

Posted in Naturstier, Uncategorized | Tagged , , , , , | Leave a comment

Uteskole: Halvering (og dobling), oddetall og partall

I dagens blogginnlegg deler jeg et undervisningsopplegg laget for uteskole; enten om det er en matteøkt ute i skolegården eller en dagstur. Temaet er halvering/dobling og oddetall/partall – og dermed ble det også to nye temasider (!!). Her er det mye nytt undervisningsmateriell å boltre seg i.

Siden dette undervisningsopplegget blant annet innebærer at elevene tegner med kritt, er det lurt å dra til et sted med god boltringsplass på asfalt. Det bør også være naturmaterialer tilgjengelig like ved, slik at elevene kan finne f.eks. blader/pinner/strå/kongler/gress som de kan bruke i arbeidet. Selv valgte vi å legge uteskolen denne dagen til Sofienbergparken. Der er det en stor, åpen, asfaltert plass omgitt av grønne parkområder – helt perfekt for å gjennomføre dette opplegget.

Halvering, oddetall/partall – et undervisningsopplegg

DEL 1: OPPSTART

Samling – felles gjennomgang

Før avgang startet vi opp med en felles gjennomgang av tema inne i klasserommet. Elevene mine hadde lært litt om halvering og oddetall/partall fra før (se “dagens tall”, beskrevet i forrige blogginnlegg). Dobling var et begrep de kunne.

I oppstarten hadde jeg en eske med klosser. To elever i klassen skulle få halvparten av klossene hver. Hvordan kan vi tenke for å finne ut hvor mange klosser hver av elevene skal få?

Vi måtte finne ut hva som menes med en “halv”. En elev fortalte at “halv” kunne være en halv time, og en annen elev fortalte at en halv kunne være halvparten av et eple. For å finne halvparten av klossene konkluderte derfor elevene med at da måtte de to elevene dele klossene likt mellom seg. Vi rappet rappen fra MKX:

“For å finne halvparten av no, så må du del det i to. For. finne halvparten av no, så må du del det i to. En her, en der, en her, en der… osv”.

Deretter tok vi rappen mens de to elevene fordelte klossene imellom seg. Da de var ferdig, viste det seg at de hadde delt klossene på en måte der de ikke fikk like mange. Det stemte ikke!

Da fortalte jeg om en elev jeg hadde tidligere som fant på et lurt triks for å sikre at hun delte mengden i to like store grupper. Hun tegnet opp en strek som hun kalte “delestrek” midt på arket. For å finne halvparten fordelte hun mengden likt på hver side av delestreken (to og to på linje). Jeg klistret fast en tape på gulvet for å illustrere, la 10-tallet øverst og utfordret elevene til å fordele klossene på nytt. Slik ble det tydelig for elevene at halvparten av 10 var 5, fordi det ble 5 klosser til hver elev.

“Kunne vi tenkt på en annen måte for å finne ut dette?”, spurte jeg.
En elev fortalte at hun brukte dobling for å finne halvparten:
“Jeg bare leter etter et regnestykke med dobling som blir tallet jeg skal finne halvparten av. Og siden 5+5=10, må halvparten av 10 være 5”.

Elevene fant ut at 10 måtte være et partall. “Hvorfor?”, spurte jeg.
“Partall er tall som kan deles på 2”, fortalte en elev. Vi hadde tidligere snakket om hva som menes med “par”; vi har to av noe: sokkepar, kjærestepar, osv.
“Men betyr det altså at oddetall ikke kan deles på 2?”, spurte jeg.
Skråsikkerheten ble borte, og jeg kunne se at det knaket i hodene deres.
“Jeg røper ingenting. Det må vi prøve å finne ut av på uteskole i dag!”

Dersom vi tegner opp en “delestrek” blir det lettere å dele mengden i to like deler, fordi det blir lett å følge med på at man tar like mange på hver side. I klasserommet kan elevene markere delestreken med tape på pulten. Foto: Anne Marte N. Sandnes

DEL 2: ARBEIDSARK MED OPPGAVER
Elevene jobber med læringspartner

På hvert arbeidsark er det to oppgaver: Elevene skriver tallsymbolet i sirkelen, tegner hvordan de fordelte mengden for å finne halvparten, fyller inn svaret og setter ring rundt begrepet som passer. Hvert læringspar fikk et hefte med 6 sider. I tillegg hadde vi kopiert opp noen ekstra ark dersom noen skulle ha behov for det.

Etter litt frilek og matpause fortsatte vi å jobbe med temaet i Sofienbergparken. Jeg hadde tallkort med tallene fra 0-20 på hånda, og nå i starten brukte jeg bare partallene.

Elevene jobbet sammen med læringspartner, og hvert par fikk utdelt et oppgavehefte, en blyant og et stort kritt. Deretter spredte elevene seg utover asfalten, og hvert læringspar tegnet opp en “delelinje” med kritt. Etterpå kom de til meg og fikk et tallkort som de tok med seg tilbake. Slik kunne jeg differensiere ved å gi kort med ekstra høye tall til elever som vokser på ekstra utfordringer, og lavere tall til elever som med fordel kan fortsette å jobbe i et lavere tallområde.

Deretter var oppdraget å lete etter naturmaterialer som kunne brukes til å finne halvparten. Elevene samlet sammen riktig mengde, og fant halvparten ved å fordele like mange på hver side av delestreken. På arbeidsarket fylte elevene inn tallsymbolet, og tegnet for å vise hvordan de fordelte mengden. Deretter fylte de inn nederst på arbeidsarket:
“Halvparten av tallet ___ er ____. Tallet er et partall/oddetall”.
Her måtte elevene sette ring rundt begrepet som passet. Deretter løp de tilbake til meg med tallkortet for å få et nytt. Jeg gikk rundt imellom gruppene underveis og sjekket om de hadde forstått oppgaven riktig.

Hvert læringsparr får utdelt kritt til å lage en “delestrek” og et hefte med arbeidsark og blyant. Deretter løper de til læreren for å hente et tallkort som forteller hvilket tall de skal jobbe med. Foto: Anne Marte N. Sandnes

Etter hvert så jeg at stadig flere hadde gjort så mange oppgaver at de hadde forstått prinsippet med hvordan vi finner halvparten. Disse læringspartnerne fikk en ny utfordring; de fikk utdelt et tallkort med oddetalluten at de visste det!

“Nå skal dere få en ekstra utfordring: For å finne halvparten av dette tallet kan det hende dere må finne en lur måte å tenke på. Jeg sier ikke mer, men er veldig spent på hvordan dere velger å løse oppgaven. LYKKE TIL!”

For noen ivrige elever! De fordelte blader, steiner og pinner på hver side av delestreken, og diskuterte ivrig hva de skulle gjøre med den siste. En gruppe fant ut at de kunne dele bladet på midten i to halve, og legge en halv på hver side. En annen gruppe fant ut at de kunne legge den siste “brikken” midt på delestreken, slik at vi ser at det er en halv på hver side. Dette var en morsom oppdagelse!

Men hvordan skulle elevene klare å skrive en halv? Elevene var hverken kjent med brøk eller å bruke komma. Dette løste de ved å tegne den siste halve. Halvparten av 15 var 7 og en tegning av et halvt blad, noe de leste som “7 og en halv”. Og slik oppdaget de at også oddetall kan deles på to, men da må vi dele den siste i to halve.

Til slutt la jeg alle tallkortene på bakken slik at elevene kunne velge tallkort selv. De fikk velge selv hvor mange oppgaver de ville gjøre. De ivrigste jobbet sammen i 1,5 time og ville fremdeles ikke gi seg. Imponerende! Foto: Anne Marte N. Sandnes

DEL 3: OPPSUMMERING

Dagen etter startet vi første time med å oppsummere hva vi lærte på uteskolen. Jeg viste bilder fra arbeidet til læringspartnerne, og elevene rakk opp hånda for å fortelle hvordan elevene på bildet hadde tenkt for å løse oppgaven.

Elevene hadde tydeligvis lært, og det gjorde jeg også. Halvparten/dobbelt og oddetall/partall er begreper jeg har undervist i flere ganger, men etter å ha lagt undervisningen ut så jeg hvor mye bedre begrepene satt i forhold til undervisning i samme tema inne i klasserommet. Plutselig kunne elevene finne svaret ved å bruke konkreter, de kunne finne svaret ved å bruke tegning, og ikke minst hadde de forstått innholdet i begrepene. Og dette er læring som sitter. De kan fremdeles finne halvparten av både partall og oddetall, og bruker begrepene aktivt i sitt eget språk. Når vi snakker om halvering, dobling, partall og oddetall i undervisningen husker vi tilbake til hvordan vi jobbet i Sofienbergparken.

Og vipps…
SÅ BLE DET 2 NYE TEMASIDER! 🙂

Både arbeidsarkene og tallkortene som er brukt i dette undervisningsopplegget er lagt ut til gratis nedlastning på to nye temasider: “Tallkort og tallplakater” og “Dobling og halvering”. Her finner du mye forskjellig, blant annet uteskoleopplegget med halvering, tallkortene, stafett, regnestrategi-plakater, rebusoppgave og looper til å øve på dobling og halvering. Anbefaler spesielt loopene på det varmeste! De er supre å bruke som utgangspunkt for samarbeidslæring – og ikke minst så er de populære blant elevene.

Kos dere, lær MYE & HA DET KNAKENDE GØY!

Direktelinker til læringsmateriellet

MATEMATIKK: Tallkort og tallplakater

MATEMATIKK: Dobling/halvering, oddetall og partall

Vil du støtte arbeidet med Undervisningsmetoder?

Det er mange utgifter knyttet til dette prosjektet, og disse må jeg prøve å få dekket. TUSEN TAKK til alle som bidrar!

35.00 Kr

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Dagens tall – grunnleggende begreper, tallvenner/gruppering og regnestrategier

Etter sommerferien laget vi en plan for hvordan vi skulle jobb med å repetere det vi lærte i fjor. Vi satte av ukene frem til høstferien, og laget en oversikt over alt vi ville ha med. Det var ikke lite! Så hvordan skulle vi rekke å gjennomgå alt dette, og samtidig gjøre det interessant, spennende og jobbe variert?

Løsningen ble en time i uka med dagens tall. I denne timen legger vi vekt på ord og begreper, og grunnleggende tall-og mengdeforståelse. Deretter har vi en dag med uteskole hvor elevene får jobbe praktisk og bruke naturen til å lære om ukas tema. Den tredje økta jobber vi med problemløsningsoppgaver knyttet til ukas tema, der vi legger vekt på regnestrategier. Også musikk og kroppsøving har vært fine fag å jobbe med tema på. Ved å jobbe slik har vi kommet igjennom mye på få uker.

I dette blogginnlegget deler jeg undervisningsopplegget knyttet til dagens tall. Dette opplegget kan brukes flere ganger, og krever lite forberedelse – noe som er fint i en hektisk lærerhverdag. Elevene mine elsker denne måten å jobbe på, og de har uten tvil lært mye. Jeg har også lært. En interessant erfaring har vært å se hvor effektivt det er når rollene snus om, og det ikke er læreren, men elevene selv som lærer bort til resten av elevene i klassen.

God fornøyelse! 🙂

Dagens tall – undervisningsopplegg

DEL 1: OPPSTART
Samling – felles gjennomgang

I oppstarten har jeg valgt å alltid starte med telling. Tallinja ligger på gulvet, og den brukes flittig. Når vi teller noe vi ser bruker vi alltid tellefinger, slik at elevene lærer. telle nøye – akkurat som de lærer å bruke lesefinger når vi leser. Vi teller med 1 og 1, med 2 og 2, med 3 og 3, osv. Vi teller i stigende rekkefølge og i synkende rekkefølge. Vi synger tellesanger, har forskjellige tellestafetter, gjetter hvor mange, teller med dyrestemmer, og teller mens i gjør rare bevegelser. Vi har fremme klokka og bruker langeviseren til å lære å telle med 5 og 5. Men jeg har alltid ett fokus som jeg har satt meg ut, og som vi jobber med daglig. F.eks. i uka som gikk skulle elevene lære å telle med 2 og 2 (partall), og i den kommende uka vil fokuset være på å telle med 2 og 2 fra 1 (oddetall).

Etter tellingen tar jeg en gjennomgang av tema. Hvis elevene ikke er vant med denne måten å jobbe på, kan man bruke denne delen til å idemyldre rundt dagens tall. Nå har elevene mine jobbet så mye med dette at de er selvgående. Derfor tar jeg tak i noe som jeg ser flere trenger å bli sikrere på, noe som jeg ser at elevene trenger å jobbe med. Forrige uke var dette partall og oddetall. Nå sitter dette. Men jeg ser at noen blir forvirret og blander mellom tierplass/tiere og enerplass/enere, så derfor vil dette være tema i uka som kommer.

DEL 2: OPPGAVE
Arbeidsark med oppgaver til dagens tall

Elevene får utdelt arbeidsark til dagens tall. For enkelhetens skyld kopierer jeg tosidig i A4-format, men om du ønsker alt på en side kan du også velge å kopiere arkene i A3 (under hverandre). Elevene jobber sammen med læringspartner, og hvert parr får telle opp riktig antall konkreter (f.eks. 12 klosser/legobiter/geometriske klosser/lekebiler, osv) som de tar med seg til plassen sin. Alle elevene skal ha sine egne arbeidsark.

På side 1 skal elevene skrive dagens tall i stjerna, og deretter fargelegge like mange ruter. Videre må elevene finne nabotall (en mindre/minus 1 og en mer/pluss 1). Elevene tegner deretter mengden med penger. Her er det to ruter med tierplass og enerplass, og elevene må finne ut hvor mange tiere og hvor mange enere tallet er satt sammen av. Jeg tok med begge begrepsparrene (tierplass og tiere, enerplass og enere) fordi dette er begreper som kan være forvirrende, og som derfor er fint å øve på. Elevene må også finne ut hvor mange siffer tallet består av. For å finne ut om tallet er et oddetall eller partall oppfordrer jeg elevene til å tegne for å vise hvordan de tenker. Deretter lager de mengden med tellestreker.

På side 2 skal elevene plassere tallet på tallinja. Her har jeg markert 0 og 20, og i tillegg er det en markering midt på tallinja (10). Det er flere grunner til at jeg har tatt med denne.
– Elevene må finne ut hvilket tall markeringen midt på representerer (10). Deretter må de tenke om tallet er større eller mindre, noe som er viktige begreper i regning.
– Tallinja er et utmerket regneverktøy dersom elevene blir godt kjent med den, og vant til å bruke den. Vi tar den med oss, slik at elevene kan mye fra før når de skal lære mer om hvordan vi kan bruke tallinja seinere.
NB! Dersom du ønsker det kan du selv sette inn flere markeringer på tallinja før du kopierer, f.eks. 5 og 15.

Etter at elevene har plassert dagens tall på talllinja, må de også markere tallet i hundrernettet. Denne oppgaven har jeg oss vagt å ta med av flere grunner:
– Vi jobber fremdeles i tallområdet 0-20, men elevene er veldig nysgjerrige på høyere tall. Her kan de bli kjent med tallene som vi snart skal begynne å lære om.
– På den siste oppgaven – lage regnestykker til dagens tall, kan hundrernettet være til god hjelp. Noen elever kan bruke hundrernettet til støtte for se at 13-1=12, mens andre kan finne ut at 12=100-88.

På “lag regnestykker”-oppgaven tar jeg elevene velge hvor mange regnestykker de vil lage, men de trenger ikke lage mange. Dette er bare ment som en liten oppvarming til neste utfordring. Men noen elever gjør oppdagelser underveis, og klarer nærmest ikke stoppe. Denne eleven brukte hundrernettet til støtte. Se så flotte regnestykker det ble!

DEL 3: OPPGAVE
Arbeidsark med gruppering/tallvenner

Etter hvert som elevene er ferdig med arbeidsarket til “Dagens tall”, kommer de frem og henter neste utfordring: Arbeidsark med gruppering. Dette arbeidsarket har jeg laget i A3-format (husk at det må skrives ut i A3!), fordi det skal være god plass til å skrive, tegne og lage regnestykker.

På fremsiden skal elevene bruke klossene til å gruppere. De skal finne tallvenner til dagens tall, og lage passende regnestykker. I første klasse ville jeg kanskje kopiert denne siden også på baksiden av arket, slik at utfordringen beste i å finne ut på hvor mange ulike måter man kan bruke tallvennene til dagens tall for å lage regnestykker med pluss. Men nå i andre klasse vil elevene gjerne ha litt større utfordringer. Derfor har jeg laget en annen variant som gjør at alle elever får utfordret seg:

På baksiden av arket er det en tom side. Her utfordrer jeg elevene til å bruke klossene de har fått tildelt til å lage “RARE REGNESTYKKER“. Her kan de velge å dele klossene opp i like grupper (multiplikasjon), og de kan selv velge hvor mange ledd regnestykkene skal bestå av. De kan bruke alle regnearter, også tegning som regneverktøy om de ønsker.

Ved hjelp av klossene lager elevene “rare regnestykker”. Dette er populært blant elevene! “Jeg laget et regnestykke der jeg delte klossene opp i to og to. Da fikk jeg en igjen. Det er fordi dagens tall er et oddetall”. Foto: Anne Marte N. Sandnes
Denne eleven oppdaget at tallvennene 6+6 også kunne skrives som f.eks. 3+3+3+3 eller 2+2+2+2+2+2. Her er det bare å løfte frem de oppdagelsene elevene gjør – for de kommer på løpende bånd! Foto: Anne Marte N. Sandnes
På baksiden av grupperingsarket får elevene fritt spillerom til å lage regnestykker der svaret blir dagens tall. Foto: Anne Marte N. Sandnes

DEL 4: PLAKAT
Lag en felles plakat med post it-lapper

Oppdrag til alle:
Velg tre favorittregnestykker blant alle regnestykkene du har skrevet, og skriv disse ned på en post it-lapp. Skriv gjerne navnet ditt under. Lim post it-lappene på en felles plakat.

Oppdrag til de som blir tidlig ferdig:
Lag en plakat sammen med læringspartneren din der dere skriver alt dere har funnet ut om dagens tall.

Det er gøy å lage sine egne plakater, spesielt når man får bruke whiteboardtusj! “Se alt vi har laget, da!”. Elevene er stolte nr de viser frem hva de har funnet ut.
Denne plakaten er laget av to elever som ble tidlig ferdig. Plakatene henger vi opp godt synlig i klasserommet, og viser til regnestykkene og oppdagelsene de har gjort flere ganger i løpet av den kommende uka. Det motiverer til å finne flere rare regnestykker neste time med dagens tall. Foto: Anne Marte N. Sandnes

DEL 5: OPPSUMMERING

Avslutt med en felles samling der elevene frem vise frem plakatene de har laget.
Hva har vi funnet ut om dagens tall?
Hva bør vi øve mer på?

Og i dagene etter:
Vis til plakatene og løft frem alle oppdagelser og sammenhenger elevene gjorde!

EKSEMPEL:
Da vi hadde 11 som dagens tall var det en elev i klassen min som oppdaget at man kan bruke tiervenner for å finne svar på regnestykker som blir 11:
“Siden vi vet at 8+2 er tiervenner; de blir 10, så må jo 8+3 være 1 mer!
Det er bare å bruke tiervenner, så blir det lett!”.


Etter å ha løftet frem denne oppdagelsen hver dag på ulike måter, så gikk det opp et lys for de andre elevene i klassen. Det var eleven selv som stolt fikk vise på tavla og forklare for resten; på sin måte, på sitt barnespråk.

Både oppgavearket til dagens tall og oppgavearkene med gruppering ligger ute til gratis nedlastning på både bokmål og nynorsk.

Direktelink til arbeidsarkene:

MATEMATIKK: Tall og mengdeforståelse

Vil du gi en støtte til Undervisningsmetoder?

VIPPS 40450207 

TUSEN TAKK for alle bidrag!

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 5 Comments

Natursti: Dyra på gården

Denne uka har vi jobbet med “Dyra på gården” som tverrfaglig tema. I dette blogginnlegget deler jeg naturstien som vi gjorde stor suksess med. Naturstien har en tverrfaglig tilnærming til temaet, og passer for elever på 1.-3. trinn.

La elevene jobb sammen i små grupper, gjerne to og to. Hvert parr trenger blyant og et svarar (tosidig), gjerne på et skriveunderlag. Gjennomgå postene kjapt under oppstarten. I etterkant av naturstien anbefaler jeg å ha en grundig gjennomgang av postene der elevene får fortelle hvordan de har tenkt.

Noen korte kommentarer:

Post 1, 4, 11 og 15: Telleoppgaver
Hvor mange dyr er det på gården?/Hvor mange bein har disse dyra til sammen?/Tell nedover fra 20 til 0 med sauestemme!

Post 1 tar for seg telling med 1 og 1, eller eventuell enkel addisjon (1+2+2+4+3+1).
Post 4 er fin å diskutere sammen med elevene under gjennomgangen dagen etter. Hvordan tenkte dere for å finne svaret? Her vil noen kanskje telle med firere (4+4+4+4), andre bruke dobling (4+4, og deretter 8+8), og noen vil trolig telle alle beina til kuene, en for en.
På post 11 skal elevene telle hvor mange egg hønsene har lagt. Her kan elevene telle med en og en, eller kanskje noen klarer å telle med 3 og 3?
På post 15 blir elevene utfordret til å telle nedover fra 20 til 0 med sauestemme. Denne posten bidro til mye latter og moro blant våre elever… 😁
– Post 2, 10 og 12: Hvem er jeg?
Oppgaver i leseforståelse og bruke bilder som støtte i egen lesing.
– Post 3 og 8: Hvilket ord gjemmer seg her?
For å finne det hemmelige ordet må elevene regne seg frem til riktig svar på regnestykkene og finne bokstaven som passer til. Når dere år igjennom postene dagen etter er dette fine oppgaver å diskutere. Hvordan tenkte dere? Hvilken regnestrategi kan lønne seg å bruke? På post 3 er alle oppgavene laget for å repetere subtraksjon med tiervenner. På post 8 er alle oppgavene laget for å repetere regnestrategie “telle videre fra det høyeste tallet” i addisjon.
– Post 5: Rotta har rota. Hvilken setning har rotta skrevet?
I denne oppgaven får elevene repetere kjennetegn ved setninger. I tillegg får de repetert hvordan vi skriver ordet “stort”. Under gjennomgangen kan dere også repetere lignende ord som vi må være obs på, som kart, kort, lort, osv.
– Post 6 og 11: Hvilket ord skal ut?
Post 6 tar for seg navn på baby-dyra på gården: kalv, føll og lam. Her er det sau som skal ut, men selvfølgelig får elevene rett selv om de finner et annet svar, så lenge de har en logisk argumentasjon for hvilket ord som skal ut.
Post 11 tar for seg husdyr versus ikke-husdyr: hund, katt, kanin, ekorn. Her er det ekorn som skal ut, men det er også andre svar som er mulig. For eksempel: “Hund skal ut fordi det er det eneste dyret som har hengende ører”.
– Post 7: Hvilke ord rimer?
Vi repeterer rim! Språklig bevissthet er fremdeles like viktig.
– Post 9: Syng en sang som handler om dyra på gården. Må godkjennes av lærer.
Her har elevene flere valgmuligheter. Det finnes mange sanger som handler om dyra på gården, blant annet: Old Mac Donald, Bæ, bæ lille lam, Pål sine høner, Kua mi, Grisevisa, Gøy på lanne`, Fola, fola Blakken, Å jeg vet en seter, Hanen stend på stabburshella og Per Olsen hadde en bondegård.

Direktelinker:

Naturstien ligger ute til gratis nedlastning på den nye temasiden under naturfag – GÅRDSDYR (Denne siden fylles stadig på med mer stoff.) Naturstien vil også bli lagt ut på nynorsk i løpet av uka.


UTESKOLE-siden finner du en samlet oversikt over de ulike naturstiene som ligger ute til gratis nedlastning her på Undervisningsmetoder.

Følg Undervisningsmetoder på Instagram! Der vil jeg legge ut bilder og filmer fra opplegget.

NATURFAG – Temasiden “gårdsdyr”


UTESKOLE – “Naturstier”

Vil du gi en støtte til Undervisningsmetoder? VIPPS 40450207
TUSEN TAKK for alle bidrag!

Posted in Naturstier | Tagged , | Leave a comment

Nytt år, nye muligheter!

Skoleåret 2020/2021 er i gang. Herlighet så spennende det blir!

Etter en fantastisk fin sommerferie (den beste jeg kan huske!) er hverdagen tilbake. Og godt er det, for dette skoleåret kommer til å bli et spennende år. Med ny læreplan kommer vi til å høste mange erfaringer, og jeg er sikker på at disse endringene vil føre Skole-Norge i riktig retning. En av endringene er at økt fokus på dybdelæring gjør at undervisningen i enda større grad vil bli temabasert. Her på Undervisningsmetoder er alt samlet tematisk – og enda flere temasider kommer. Det passer altså veldig godt til hvordan nettstedet er bygd opp.

I løpet av sommerferien bestemte jeg meg for å satse og ta steget videre. Undervisningsmetoder har nå blitt et enkeltmannsforetak (hurra!). I samme slengen investerte jeg i å kjøpe nytt utstyr. Noen ganger må man bare tørre å satse på det man brenner for – og det er nettopp det gjør jeg nå. Jeg elsker å være lærer, og jeg kjenner det bobler i meg når jeg får utfolde meg kreativt. Det er så innmari, innmari gøy, og nye ideer popper stadig frem. Blogging – med alt det innebærer, har blitt en del av meg.

Fordelen med å ikke være bundet til et forlag er at jeg har en fri penn. I tillegg kan jeg lage det jeg vil, når jeg vil. Ulempen er derimot at jeg må stå for alle utgiftene selv. Og siden jeg ikke ønsker å ta betalt, må jeg også finne måter å finansiere utgiftene på. Litt kommer inn via annonser, men ikke nok til å dekke alle kostnadene. Derfor har jeg landet på at jeg legger ut VIPPS, slik at de som ønsker å gi en støtte til prosjektet kan gjøre det. All hjelp settes umåtelig stor pris på. Nettstedet skal fortsette å være åpent for alle, og alt læringsmateriell skal fortsette å være gratis.

TUSEN TAKK til alle følgere! Det er så koselig med alle hyggelige meldinger jeg får fra dere. Skriv gjerne en melding på Facebook -siden om du har spørsmål, eller om det er noe spesielt du ønsker deg.

Nå er det mye flunkende nytt læringsmateriell som tripper spent rundt hjørnet, og venter utålmodig på å bli publisert. Du og kollegaene dine er mer enn velkommen til å bli med på moroa! La oss gjøre undervisningen gøy og engasjerende – sammen!

Følg gjerne Undervisningsmetoder både her på nettsiden, på Facebook og på Instagram.

Godt Nytt Skoleår!

Tenk at jeg får drive med akkurat det jeg liker best! Takknemlig!
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Med ønske om en riktig god sommer

Det er sommerferie, og nesten 2 måneder med deilige fridager ligger foran oss. Så utrolig velfortjent! For dette har vært et skoleår utenom det vanlige.

Hvem hadde vel sett for seg ved skoleårets spede start at en verdensomspennende pandemi skulle føre til lockdown og flere uker med fjernundervisning? Skoleåret 2019/2020 har skrevet seg inn i historiebøkene som et år vi aldri kommer til å glemme.

Heldigvis har denne samfunnskrisen også ført til positive endringer. Først og fremst fikk skole-Norge et digitalt løft på rekordtid. Men jeg er også stolt og glad for at vi lærere står sterkere samlet enn noen gang før. Denne krisen taklet vi – sammen!

Aldri før har vi delt mer oss imellom enn vi gjør nå. Deling av erfaringer og læringsmateriell er noe jeg brenner for. Det er så mange som gjør så mye bra, og disse erfaringene og ideene må løftes opp og fram! Så et varmt TUSEN TAKK til alle som har vært med å dele her på bloggen, og alle som har vært med å dele på andre plattformer.

Jeg håper vi fortsetter å dele også i årene som kommer. Som dere vet er et viktig prinsipp for meg er at ingen lærere skal betale for å gjøre jobben sin. Lærere skal FÅ BETALT for å gjøre jobben sin. Derfor har jeg lagt ut alt jeg lager gratis her på Undervisningsmetoder – og slik vil det fortsette.

Helt til slutt vil jeg takke alle følgere – både her på nettsiden, på Facebook og på Instagram. Dere inspirerer meg, og dette eventyret hadde ikke vært det samme uten dere. Jeg gleder meg til skolestart i august, da venter nye utfordringer.
Men først: avspasering og sommerferie.

Sommerferien skal nytes, selv om det ikke blir utenlandsreiser i år. Her fra Botanisk hage på Tøyen, Oslo. Foto: Lars Marthin Tofteberg Holer

RIKTIG GOD SOMMER!

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Godt & blandet!

Denne gangen er det en hel del forskjellig som jeg skal dele med dere her på Undervisningsmetoder. Dermed stjal jeg liksågodt overskrifen på godteposen jeg spiste i helga, min favoritt: Godt & blandet. Kanskje finner du en favoritt også?

I løpet av uka som gikk kom det til to nye temasider: “Førskoledag og første skoledag” og “Skoleslutt”. Da vi gjennomførte førskoledagen og første skoledag tidligere dette skoleåret tok jeg vare på notatene, for å slippe å gjøre det samme planleggingsarbeidet på nytt et annet år. Selv om man kanskje ikke skal gjennomføre nøyaktig det samme opplegget, så er det ofte greit å ha et håndfast utgangspunkt istedenfor å finne opp kruttet helt på nytt. I innledningen skrev jeg også litt om hva som kan fint å jobbe med i tiden etter skolestart.

Temasiden “skoleslutt” er også aktuell nå når det går mot sommerferie. Her kan du blant annet laste ned arbeidsark til klassens minnebok, slik at elevene får med seg et minne fra alle elevene i klassen. En perfekt gave å gi elevene siste skoledag før sommerferien!

Også: Ladies & Gentlemen! Let me introduce …. Anne Hægdahl, som jobber som lærer i Svolvær! Hun har funnet på et spill som er morsomt, lærerikt og så enkelt at det nesten er på grensa til genialt. Spillet er hennes idè, jeg har bare laget layout sammen med henne. Vi valgte å kalle spillet: “Hvor langt kommer dere?”. Det går slik:

En av spillerne kaster terningen. Skriv tallet som representerer antall prikker terningen viser i den første ruta (f.eks: 5). Deretter er det neste spiller sin tur å kaste terningen. Nå må dette tallet plusses på tallet som allerede står i den forrige ruta. La oss si at terningen nå viser 4. Siden 5+4=9 må tallet 9 skrives i den neste ruta. Tallet som skrives i ruta blir altså stadig høyere etter hvert som terningen kastes og man teller videre. Dersom man ikke klarer lenger, setter man X i ruta og starter på nytt. Hvor langt kommer du/dere?

Siden elevene får øve på “telle videre”-strategien, ligger spillet inne på temasiden “Telle videre/telle nedover”. Når elevene skjønner spillreglene, er de så ivrige at jeg tror vi trygt kan love at det blir både gøy og lærerikt. Jeg testet det ut på mine elever også. Det ble en suksess! Siden de regna og regna og ikke ville stoppe, laget vi spillet tosidig. Hendene er med for å minne elevene på at fingrene er et nyttig regneverktøy når vi bruker denne regnestrategien.

I denne sammenhengen har jeg også delt en morsom telleøvelse som jeg fant på sammen med elevene mine.

Start med å definere tallområdet dere skal jobbe med, f.eks: Tallene fra 0-20. Deretter kommer en elev frem, trekker et tallkort (eller evt. velger et tall) og en aktivitet. Eleven sier til klassen: “Nå skal vi hoppe! Hopp videre fra tallet 14”. Dermed hopper alle i klassen sammen mens man teller videre fra 14. Når man kommer til 20 er det stopp, og eleven fremme velger en annen elev som får komme frem. Slik fortsetter det. 

Telling er supert å kombinere med fysisk aktivitet! Denne telleøvelsen passer fint som oppvarming i starten av timen, og som avbrekk i en arbeidsøkt. Siden den er super bruke når man skal jobbe med regnestrategiene “telle videre/telle nedover”, så er den lagt ut på denne temasiden. Slik skal det bli lett å planlegge mattetimen.

Og når vi er inne på matematikk: Jeg må være så ærlig å innrømme at regnefortellinger er et av de mes krevende temaene å undervise i på 1. trinn! Noen tar det fort, men for mange er det utfordrende å klare å sette ord på matematikk i dagliglivet. De minste elevene har ikke nødvendigvis tall-og mengdeforståelse på plass. I tillegg er gjerne tegnene for addisjon og subtraksjon abstrakt. For minoritetsspråklige elever kan også bare det å formulere en regnefortelling på norsk være vanskelig.

Jeg vet ikke hvordan det skjedde, men plutselig kom idèen om å bruke bingo til å lære regnefortellinger. Definer et tallområde. Skriv deretter ei liste med regnestykker på tavla, la elevene komme med forslag. Deretter velger elevene regnestykker fra lista som de skriver på sitt brett. Når spillet starter lager læreren en regnefortelling som passer til regnestykket. Elevene må selv finne ut hvilket regnestykke som passer, og krysse ut på brettet sitt dersom de har det. Lag enkle regnefortellinger med repetitativ fortellerstruktur i starten. Det kan gjerne være regnefortellinger som tar utgangspunkt i en tur dere har vært på sammen, og der du bruker navn fra elevene i klassen. For eksempel: “Mona finner 12 larver. Så finner hun 3 larver til.”
“Vi spiller bingo med regnefortellinger” ligger ute på “tall-og mengdeforståelse”.

Alt lgger nå ute på bokmål og nynorsk til gratis nedlastning!

ENJOY, og ha det knallgøy!! Snart er det ferie 🙂

Skoleslutt: Klassens minnebok

Telle videre/Telle nedover: Hvor langt kommer dere?

Tall-og mengdeforståelse: Vi spiller bingo med regnefortellinger

Direktelinker:

SKOLESLUTT: Klassens minnebok

FØRSKOLEDAG, FØRSTE SKOLEDAG

MATEMATIKK: Tall og mengdeforståelse

MATEMATIKK: Telle videre/telle nedover

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Småkryp (med mer!)

Heisann smeisann! Håper dere har kost dere i sola og hatt noen nydelige pinsedager. Her på Undervisningsmetoder feires sol og deilige varmegrader med deling av læringsmateriell til nok et spennende tema. Denne gangen skal det handle om småkryp (med mer!).

På den splitter nye temasiden “småkryp” finner dere mange forslag til hva dere kan gjøre. Her er det musikkvideoer, fra ord til bilde-oppgave, kryssord, serier, forslag til ulike aktiviteter, arbeid med ord og begreper, videoer, skriveoppgaver, formingsoppgaver, dikt og regler, samt aktuelle sanger, bøker og linker knyttet til temaet.

Jeg prøvde også å lage en småkryp-bingo (ligger nå ute i to variasjoner), og det var så gøy at det ballet på seg. Da jeg først hadde laget den, tenkte jeg: “Hvorfor ikke lage en bingo der man kan jobbe med ord og begreper fra turen?” Slik ble naturbingoen til. Og da jeg først var så godt i gang: “Hva med å lage en bingo til regnestrategiene som visualiserte strategien elevene skulle lære?”. Vipps, så hadde jeg laget en bingo til regnestrategiene “telle videre” og “telle nedover”. Og det verste er at de ble kjempefine!!! 🙂

Deler også 4 på rad (addisjons-og subtraksjonsspill), en oppgave som er laget for å øve på tallrekker der elevene må telle med en og en, og en oppgave med tallrekker der elevene får øve på å telle med to og to (også med småkryp!).

Alt ligger nå ute til gratis nedlastning både på bokmål og på nynorsk.

Kos dere!

ET LITE GLIMT FRA NATURFAG – SMÅKRYP:

ET LITE GLIMT FRA MATEMATIKK –
TALL-OG MENGDEFORSTÅELSE:

ET LITE GLIMT FRA MATEMATIKK –
TELLE VIDERE/TELLE NEDOVER”

ET LITE GLIMT FRA NYTT PÅ UTESKOLE – BINGOER:

Direktelinker:

NATURFAG: Småkryp

MATEMATIKK: Tall og mengdeforståelse

MATEMATIKK: Telle videre/telle nedover

UTESKOLE: Bingoer

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment