Problemløsningens rolle i matematikken

“Mathematics is not about numbers, but about life. It is about the world in which we live. It is about ideas. And far from being dull and sterile, as it so often portrayed, it is full of creativity.”

Devlin, K (2000): The math gene: why everyone has it, but most people don`t use it. London: Weidenfield & Nicolson

Posted in Matematikk | Tagged , | Leave a comment

Frister som brister

Hvilke tiltak kan iverksettes på team- og ledelsesnivå for å overholde tidsfristene i en hektisk arbeidshverdag?

Tidsfrister som ikke brister

Dette kom vi frem til:

 • “Lås” kalenderen på verktøylinja i fronter slik at den alltid er synlig ved innlogging.
 • Alle på teamet fører opp fristene i lærerdagboka.
 • Ledelsen minner om frister to uker i forkant. Beskjeden gis muntlig på fellestid, i tillegg til at den skrives som nyhet på fronter. Ved oppdatering av prøveplanen må berørte team gis informasjon.
 • Hvert team lager prøveplan og henger opp på teamrommet der alle viktige frister skal føres opp kontinuerlig. (Last ned her: Prøveplan_MAL)
 • Hver uke skal viktige tidsfrister tas opp på teamtid. Teamet planlegger gjennomføringen sammen.
Posted in Diverse | Tagged , , , , , | Leave a comment

Betydningen av å bli sett

«Ved at du plasserer deg i barnehøyde,
viser omsorg for et barn og snakker med det, kan du gjøre en reell forskjell i forhold til barnets syn på verden, framtidshåp og videre valg i livet.”

Rutter, 2012

Posted in Pedagogikk | Tagged | 1 Comment

“Thinking blocks” – bruk av modeller

På fellestida i dag begynte vi på ny runde med mattekurs. Denne gangen var temaet “thinking blocks” – et organiseringsverktøy for å løse tekstoppgaver på en enkel og effektiv måte.

“Thinking blocks” kan brukes på ca 80-85 % av tekstoppgavene på nasjonale prøver.
Den egner seg ikke til å løse oppgaver innenfor geometri.

Thinking Blocks Modeling Tool kan du finne mange oppgaver der du og elevene kan øve på å bruke “thinking blocks” som verktøy i oppgaveløsning.

Posted in Matematikk | Tagged , , , , , | 1 Comment

Note to self: Å øve på øvingsord

Det er mange ulike måter man kan øve på ukas øvingsord. Forrige uke prøvde jeg noe nytt: Jeg laget store plakater med illustrasjoner til hvert av øvingsordene. Opplegget var så vellykket at jeg skriver det her, så jeg ikke glemmer det. Dette vil jeg gjøre igjen!

 • Intro: BILDE_ORD TIL VEGG
  Mål for timen: Kunne lage setninger med ukas diktatord.
  Kort om mål og plan for timen.
 • Ukeslutt-prøven:
  Gjennomgang av norskdelen på forrige Ukeslutt-prøve.
  Hva gjorde vi bra? Hva kan vi lære av feilene vi gjorde?
 • Introduksjon av ukas øvingsord:
  Snakk om ordene sammen: ordenes betydning, ord som ligner, likheter/forskjeller, om hvorfor det er viktig å lese nøyaktig, rimord, vokaler, diftonger, osv.
  Heng opp ord-plakatene på tavla etter hvert som vi snakker om ordene.
 • Lekediktat:
  Alle elevene blir bedt om å legge seg ned på pulten med øynene lukket.
  Lag en setning med hvert av ukas øvingsord og avslutt med: “Skriv ordet …”.
  De elevene som vil fortelle hvordan de ville skrevet ordet, rekker opp hånda og staver øvingsordet høyt for klassen.
 • Arbeid i par:
  Elevene jobber sammen med læringspartneren sin og lager setninger med ukas ord. Setningene skriver de i skriveboka.
 • Måloppsummering og avslutning:
  Elevene tar med seg skrivebøkene sine og setter seg i samling rundt smartboarden.
  Ukas øvingsord er allerede skrevet opp i word.
  Elevene rekker opp hånda og leser en setning de har skrevet. Setningene skrives opp på smartboarden. Les setningene sammen.
  La elevene få vise om de synes det var lett, sånn passe, eller vanskelig, ved å bruke tommelfingeren.Etter timen hang jeg opp plakatene godt synlig like ved inngangspartiet til klasserommet vårt. Slik ville elevene se plakatene hver gang de gikk ut av klasserommet. En annen fordel ved å henge opp ukas øvingsord er at elevene ble veldig observante på øvingsordene når de leste selv også. Vi repeterte ordene hver dag.

  Denne uka skal jeg henge opp ord-plakatene fra forrige uke på en vegg bakerst i klasserommet. Nå venter nye øvingsord, og nye plakater må lages.

  Alle ord-plakatene jeg lager legger jeg ut her:
  https://undervisningsmetoder.wordpress.com/norsk-2/grunnleggende-lese-og-skriveopplaering/skriveopplaering/

Posted in Norsk | Tagged , , , , , | Leave a comment

Make a difference by teaching

TEACH
You`ll be amazed at the difference you can make.

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

En hyllest til byens engasjerte lærere

“Til dere som er engasjerte lærere;
tusen takk for den jobben dere gjør.
Det er toppidrett på sitt beste”.

Nettredaktør i Fredrikstad Blad, Espen Nordmann, ble møtt av en lærer som virkelig ønsket at sønnen hans skulle lykkes på skolen – både faglig og sosialt. Han ble glad, lettet, imponert og inspirert, men også tankefull. Les kommentaren hans her .

Posted in Artikler | Tagged , , , , , | Leave a comment

Skriveopplæring på nettbrett

På Jong skole i Bærum foregår lese- og skriveopplæringen på ipad. Elevene lærer en bokstav om dagen, noe som gjør at det ikke tar lang tid før de er ferdige med gjennomgangen av alle bokstavene i alfabetet. Dette gjør at elevene knekker lesekoden mye raskere.

Når elevene jobber med ipad i lese- og skriveopplæringen, tar de først bilde av ting som inneholder dagens bokstav. Deretter settes bildene inn i et tankekart hvor ordene skrives under hvert bilde. De elevene som ikke klarer å skrive ord, kan istedenfor lese inn lyd. Etterpå får elevene presentere tankekartet sitt for resten av klassen.

“Vi kommer aldri til å gå tilbake til den tradisjonelle skriveopplæringen på Jong skole”, sier rektor Frode Sømme.

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Måtte det aldri skje igjen!

“Det hjelper ikke å si fra, for de gjør jo ikke noe med det uansett.”

En elev på 13 år skal ikke ta livet sitt. Les den hjerteskjærende, tragiske – men likevel viktige historien om Odin her.

Posted in Artikler | Tagged , , , | Leave a comment

Den beste utgaven

“Alle elever må få hjelp og støtte til å være den beste utgaven av seg selv”.

Charlotte Due, Læringsmiljøteamet Oslo

Posted in Pedagogikk | Tagged , , , , | Leave a comment