8 MILLIONER VISNINGER! FUGLER – Natursti, lotto, hentediktat, skriveoppgaver, m.m!

8 MILLIONER VISNINGER! Helt fantastisk! Dette jubileet feires med å publisere en splitter ny temaside om et tema jeg synes er kjempespennende; fugler!

Dette er læringsmateriell jeg har brukt lang tid på å lage. I tre år har jeg lest om fugler, studert fugler på nært og fjernt hold, matet fugler, og ikke minst vært på mange fototurer.

Jeg glemmer ikke da jeg tok med meg alt fotoutstyret til Botanisk hage og lå på bakken, nede på det visne løvet, og fotograferte en gråtrost med ungen sin. Jeg trengte et bilde som viste at gråtrosten elsker meitemark. Etter tre timer nede på bakken, fikk jeg tatt bildet akkurat idet gråtrosten dro meitemarken opp fra jorda. Det varte bare et lite sekund, men det gjorde inntrykk å se hvordan meitemarken gjorde det den kunne for å holde seg fast og unngå å bli spist.

Tre timer fotografering ble altså til kun ett bilde i naturstien!

Den nye temasiden «Fugler» finner du under NATURFAG oppe på hovedmenyen. Jeg har så mye å fortelle om dette læringsmateriellet at jeg kunne skrevet mye, men i dette blogginnlegget skal jeg istedenfor bare gi en kort oversikt over litt av det du finner ute på temasiden.

Ordlister

Til temaet har jeg laget to ordlister. Den ene ordlista består av 18 fugler (9 standfugler og 9 trekkfugler), den andre ordlista består av 27 fugler (9, standfugler, 9 trekkfugler, og eksempler på 9 fugler som kan både trekke og overvintre). Slik kan du velge den versjonen som passer deg og dine elever best.

Mye av læringsmateriellet til dette temaet har jeg derfor laget i to versjoner: en versjon med utgangspunkt i fuglene du finner i ordliste 1, og en versjon med fuglene i ordliste 2. Det er også læringsmateriell som kan brukes uansett hvilken versjon du velger. Ordlista kan være fin å bruke som støtte under arbeidet med læringsmateriellet på denne temasiden.

Skriveoppgaver i silhuetter og bokstavhus

Silhuettoppgaver er god øving i både å skrive bokstaver riktig, få med alle lydene i ordene og også for å koble ord og bilde. Derfor ble det silhuettoppgaver også til dette temaet – til sammen hele 4 arbeidsark. Legg merke til at jeg har skrevet navnene på fuglene på side to. Slik kan de elevene som vil prøve å skrive fuglenavnene uten hjelp få prøve på det, samtidig kan de elevene som ønsker støtte få det. Disse oppgavene er laget slik at de fint kan brukes uansett hvilken ordliste du tar utgangspunkt i.

Ord til bilde, letekryss og fugle-bingo!

«Fra ord til bilde»-oppgaven er det fint å bruke ordlista som støtte.

Letekrysset er fint for å øve på fuglenavnene.

Fugle-bingoen kan læreren gjøre lett eller vanskelig alt ettersom hvordan du velger å si ordene. Kanskje sier du for eksempel «blåmeis», eller kanskje velger du å si «En meis som har blå farge på hodet»?

Alle disse oppgavene er laget slik at de fint kan brukes uansett om du tar utgangspunkt i ordliste 1 eller ordliste 2.

(Saken fortsetter under bildene!)

Spill og aktiviteter: Fugle-lotto, domino og hentediktat

Jeg ville også ha et spill der elevene fikk øve seg på navnet på fuglene, og ikke minst å gjenkjenne fuglene. Dette var bakgrunnen for at jeg laget spillet som heter «LOTTO: Lær navn på fugler».

Siden elevene kjente til begrepene standfugler og trekkfugler fra arbeidet med de ulike årstidene, tok jeg utgangspunkt i disse begrepene da jeg laget spillet.

Dette lotto-spillet har jeg laget i to versjoner.

Versjon 1 tar utgangspunkt i fuglene i ordliste 1, og består av 2 spillbrett (et med 9 trekkfugler og et med 9 standfugler) og 18 tilhørende spillkort.

Versjon 2 tar utgangspunkt i fuglene i ordliste 2, og består av 3 spillbrett (et med 9 trekkfugler, et med 9 standfugler og et med eksempler på 9 fugler som kan både overvintre og trekke) og 27 tilhørende spillkort.

Dette spillet krever ingen forkunnskaper. Her spiller to og to, eller tre og tre, elever sammen. Kortene legges med bildene vendt ned mot bordet, og elevene bytter på å trekke. Eleven som trekker kortet, viser frem kortet sitt, leser navnet på fuglen, og dermed går brikken til spilleren som gjenkjenner fuglen på spillbrettet sitt. Vinneren er den som først får fullt brett.

Dette lotto-spillet ligger ute HER i nettbutikken.

(Saken fortsetter under bildet!)

I hentediktaten får elevene øve seg på å skrive fuglenavnene. Også hentediktaten laget jeg i to ulike versjoner. Versjon 1 er laget med utgangspunkt i ordene du finner i ordliste 1. Versjon 2 er laget med utgangspunkt i ordene du finner i ordliste 2. Slik kan du selv velge hva som passer deg og dine elever best.

Hentediktaten kan gjennomføres både inne og på uteskole. Denne hentediktaten (med svarark) ligger ute HER i nettbutikken!

For at elevene skal få sjekke hvilke fugler de husker navnet på, laget jeg en domino. Akkurat som lotto-spillet og hentediktaten er denne dominoen laget i to versjoner. Uansett hvilken versjon du velger å bruke, kan det være lurt å la ordlista ligge ved siden av som støtte. Denne dominoen ligger ute HER i nettbutikken.

Uteskole: Natursti

Til temaet «fugler» syntes jeg det også passet fint med en natursti. Oppgavene har jeg laget slik at de skal passe både elever som kan en del fra før, og elever som ikke har så gode forkunnskaper.

Denne naturstien passer for elever på 2.-4. trinn. Her møter elevene oppgaver som går på hva de ulike delene på fuglen heter (staveoppgave), hva fuglene spiser, rimord, skrive setningen riktig, regneoppgaver og leseforståelse-oppgaver. I denne naturstien har jeg også lagt vekt på «Hvem skal ut?»-oppgaver. I disse oppgavene får elevene lære om fugler ved å sammenligne bilder av fuglene og navnene på fuglene. På disse tre oppgavene finnes det mange ulike svar, og det er ingen fasit. For at svaret skal godkjennes må eleven(e) kunne argumentere for svaralternativet de har landet på. Her kan de vege å argumentere ut ifra farge, størrelse, egenskaper, hvordan navnet på fuglen skrives, osv.

Naturstien består av 15 poster, og har mange fargerike fotografier som skal vekke elevenes fascinasjon, nysgjerrighet og interesse. Målet med naturstien er at elevene skal få lære navn på noen av de mest kjente fuglene i naturen vår, og samtidig få øving i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Denne naturstien ligger ute HER i nettbutikken!

Dette er noe av det du finner inne på temasiden «Fugler«. Alt læringsmateriell ligger ute både på bokmål og på nynorsk. Er det noe mer du ønsker deg, send meg en mail! (undervisningsmetode@gmail.com)

Ønsker deg en fantastisk fin uke! Kvirre, virre, vitt!

Direktelinker:

NATURFAG: Fugler