Høyfrekvente ord

Lista over de høyfrekvente ordene finner du her:

undersøkelse i regi av Universitetet i Bergen, basert på tekst fra romaner og aviser
Korrekturavdelingen: Frekvensordliste: de vanligste norske ord

Liste over de 100 mest brukte høyfrekvente ordene

i

og

det

som

er

til

en

av

for

at

å

med

de

har

den

ikke

et

om

fra

var

han

men

seg

vil

jeg

kan

ble

vil

skal

sier

etter

år

også

hun

dette

ved

da

blir

ut

være

hadde

over

mot

eller

to

går

andre

opp

sin

når

du

bare

alle

ha

enn

mer

denne

selv

noe

mange

inn

bli

noen

vært

får

før

der

man

kroner

nye

dag

Norge

flere

fikk

første

under

slik

siden

mye

norske

kommer

både

kunne

meg

mellom

hva

tre

her

store

mener

ingen

dem

oss

hele

sine

Aktiviteter

Ord-detektiven

Felles: Lag en tabell felles på tavla. Elevene skriver i kladdeboka i matematikk. Skriv en liste med ukas øveord. Snakk om ordene underveis.

Oppdrag: Gå på ordjakt! Sett en tellestrek bak ordet hver gang du finner det i teksten. Bruk gjerne klassebiblioteket om dere har et.

Samtale: Hvilket ord fant dere flest av? Hvilket ord fant dere færrest av? Hvorfor tror dere resultatet ble slik?

Oppdrag: Lag et søylediagram i boka di der du presenterer funnene dine.

Trekkspillet

Denne aktiviteten fant jeg på en dag vi skulle jobbe med høyfrekvente ord. Den funka så godt!

 1. Brett et ark som et trekkspill.
 2. Skriv et øvingsord på hver av linjene med fargeblyant.
 3. Skriv en setning til hvert av ordene på baksiden på tilsvarende linje.
  Her har læreren anledning til å gå rundt for å se på setningene elevene skriver og gi tilbakemeldinger underveis:
  * Er det en bokstav som skrives på feil måte?
  * Er det ord som skal ha dobbeltkonsonant?
  Læreren skriver ned en setning fra hver elev på data:

  Anne:
  Jeg går i _________ klasse.

  Per:
  Blyanten ligger _______ oss.
 4. Gjennomgå setningene sammen. Læreren leser setningen, og eleven som har skrevet setningen får bestemme hvem som får svare på hvilket ord som mangler. Ved riktig svar følger læreren opp: Hvordan staver vi ordet?

Linker

Sandefjordskolen: .http://portal.sandefjordskolen.no/lesetrim

Sandefjordportalen – lesetrim

Klyve skole: PP med høyfrekvente ord

Stenbråten skole: PP med høyfrekvente ord

Korrekturavdelingen: Frekvensordliste

lag: ord til vegg, Powerpoint med øveord, memory, natursti med bokstavene i ordene stokket