Tiervenner

Til læreren:

Start gjerne dagen med å synge tiervennsangen til god-morgensang! Slik får du tiervenner til å bli en del av den daglige rutinen. Det er en fordel å vise mengden tallene i sangen representerer ved å holde opp fingrene under sangen. Still oppfølgingsspørsmål om tiervenner etterpå.

I første klasse gir jeg oppfølgingsspørsmål som dette:

– Hva er tiervennen til 5?
– 5 + (et tall) er 10. Hvilket tall?
– 10 er lik 2 + (hvilket tall)?

I andre klasse gir jeg elevene spørsmål som i første klasse, men etter hvert som det sitter, så går jeg videre, omtrent slik:

– Hva er tiervennen til 5? (elevene svarer)
Hvordan kan vi vite at 5 og 5 er tiervenner? (her må elevene argumentere med at 5+5 er 10, og 10-5 er 5)
– Hvordan kan vi bruke tiervenner i regning? Gi eksempler! (10-4= tiervennen til 4, 31+9 er 40 fordi 1 og 9 er tiervenner, 40-31 er 9 av samme grunn, osv)

Uansett årstrinn, viser jeg til navnet på regnestrategien når elevene forteller hvordan de tenker for å finne svaret.

Intro

Forslag til hvordan man kan introdusere tiervenner:

 • Tavla: Tegnet 6 røde hjerter.
 • Hemmelig boks med 10 melkekorker: En elev kom fram og tok ut en melkekork. Hvor mange korker er i boksen? Gi elevene god tid til å tenke. Viktig at den som svarer forklarer hvordan vedkommende har tenkt for å komme frem til svaret. Er det noen som har tenkt annerledes? Diskuter ulike regnestrategier.  Skriv tiervennene 1 og 9 på hver side av hjertet. Gjenta dette for hver av tiervennene.
 • Tenkeoppgave: Hvorfor trenger vi ikke å finne tiervennen til tallene 6, 7, 8, 9 og 10 når vi allerede har funnet tiervennene til tallene fra 0 – 5?
 • Viktig å understreke at alle kan bruke den regnemåten som de liker best!
 • Individuell oppgave: Hemmelig boks. Hvor mange epler er i den hemmelige esken?

Nrk Skole: MKX

MK_X: Tiervenner

«Emmas pappa prøver å få jobb på Lekefabrikken. Skal han få jobben, må han løse oppgavene han får fra sjefen Katarina. Når han møter den sleipe Konrad, trenger han Emmas hjelp. Klarer Emma å telle og pakke lekene riktig, med litt hjelp fra MK-X?»

Se episoden her!

Sanger

Læringsstøtte til vegg

Tierramme – finn tiervenner!

tallvenner

Aktiviteter

Finn din tiervenn

Gi elevene hvert sitt hjertekort med tall på. La elevene finne sin tiervenn! Mal: hjertekort_små

Hemmelig boks

Legg 10 melkekorker e.l. i en eske og ta bort f.eks. 4. Hvor mange melkekorker er i boksen nå? Snakk om ulike måter å tenke på for å finne svaret.

Kast ball

La elevene stille seg opp på rekke. Si en tiervenn og kast ballen til en av elevene. Eleven skal si tiervennen til tallet og deretter kaste ballen tilbake igjen. Fin uteskoleaktivitet!

Tiervennstafett

Sett opp kjegler med tallene fra 0 – 10 (gjerne laminert). Elevene trekker lapper med tall og springer rundt tiervennen.

Rutenett på asfalten

Tegn et rutenett med 4 x 4 ruter på asfalten. Skriv tallene fra 0-10 og sett kryss i de resterende rutene. Jobb sammen to og to. En hopper til ei rute, og den andre hopper til tiervennen. Skriv eventuelt regnestykkene i boka.

Kortspill

Bruk en kortstokk uten 10`ere og bildekort. Stokk kortene og del dem ut. Spilleren som deler ut begynner og legger et kort på bordet. Neste spiller ser om han har et kort som blir 10 sammen med kortet på bordet. Har han det, får han stikket. Hvis ikke sier han «pass» og turen går til neste spiller. Spillerne skal legge første kort på bordet etter tur. Spillet fortsetter til alle kortene er delt ut. Den som da har flest tiervenner, vinner.

Takk for i dag!

Be en og en elev komme til døra for å hilse. Hver enkelt får et tiervenn-spørsmål. F.eks. sier jeg: «Takk for i dag! 3!”, og eleven må si: «Takk for i dag! 7». 

Spill

Domino

Domino_tiervenner_subtraksjon_tallene 0-10 (forstørr fra A4 til A3 dersom du ønsker større spillkort)

Spill på internett

Save the whale

I Save the whale er hvalen fanget. Reparer røret slik at det til sammen blir ti ved å dra opp delen som mangler. Når du har klart det, kommer det vann i sjøen, og hvalen slippes fri.

Regnestrategi: TiervennerTallområdet 0 – 10

0 + 10 = 10                      10 – 0 = 10

1 + 9 = 10                         10 – 1 = 9
2 + 8 = 10                        10 – 2 = 8
3 + 7 = 10                         10 – 3 = 7
4 + 6 = 10                        10 – 4 = 6
5 + 5 = 10                         10 – 5 = 5

tiervenner 6
Foto: Gøril Mortensen Engstad

 

tiervenner_gøril
Foto: Gøril Morensen Engstad
 •  

Tallområdet 0 – 100

31 + 9 = 40                40 – 9 = 31
32 + 8 = 40               40 – 8 = 32
33 + 7 = 40               40 – 7 = 33
34 + 6 = 40              40 – 6 = 34
35 + 5 = 40               40 – 5 = 35

 • SPILL:
  Brettspill med terning:
  Mattespill_addisjon med tiervenner_tallene fra 0-100
  Brettspill – trekk en tiervenn:
  Mattespill_tiervenner med tosifrede tall addisjon (Kristine Solheim)
  Finn 2 riktige svar:

  Spill_2 svar_tiervenner_addisjon_0-100
  Legg alle tier-kortene i en bunke midt på bordet med tallene vendt ned. Dette er svar på regnestykkene. Kortene med regnestykker deles ut slik at alle spillerne får like mange kort hver.
  En spiller snur et tierkort slik at alle får se det. Det skal være to regnestykker som passer til kortet. De som har disse kortene, legger kortene frem ved siden av svaret. Deretter er det neste spiller sin tur til å snu et tierkort. Slik fortsetter det.
  Vinneren er den som blir kvitt kortene sine først.
  Domino:
  Domino_tiervenner_subtraksjon_0-100
  Del ut kortene slik at alle spillerne får like mange kort hver. Den som har START-kortet begynner. Les opp regnestykket og legg kortet på bordet. Den som har det riktige svaret, leser opp svaret å regnestykket og forteller hvordan man kan bruke tiervenner for å finne svaret. Deretter leser denne spilleren opp det neste regnestykket. Slik fortsetter det helt til spillet er ferdig.
 

 

%d bloggere liker dette: