Setninger

Uteskole: Skrivestopp!

Denne uteskoleaktiviteten ligger ute til nedlastning på siden Nye uteskoleaktiviteter. Her finner du også beskrivelse av metoden. I arbeidet med setninger kan elevene for eksempel:

 • “Jeg ser”-setninger: Skriv setninger der du forteller om hva du ser rundt deg!
 • “Jeg vet”-setninger: Legg inn skrivestopp der elevene kan skrive om hva de vet. For eksempel:
  * Skrivestopp 1: en bil (Hva vet dere om biler? Snakk sammen med læringspartneren din først, deretter skriver dere setninger)
  * Skrivestopp 2: et tre
  * Skrivestopp 3: en blokk

For hver setning er det viktig at elevene bruker sjekklista for å finne ut om de har husket stor bokstav, mellomrom og punktum.

 • Læringsstøtte til vegg:
  Sjekkliste for skriving_ De fantastiske fire
  (Kristine Solheim)
 • Starter:
  Lag en enkel setning. Du trenger like mange a4-ark som antallet ord i setningen (f.eks. fem). Del opp setningen og skriv et ord på hvert ark.
  La fem elever få komme frem. Hver av elevene får utdelt et ark. I hvilken rekkefølge må de stille seg for at setningen skal bli riktig? La elevene i klassen få komme med forslag.
  Denne oppgaven kan også gis gruppevis. Del klassen opp i grupper på 4-5 elever, og gi gruppene hver sin setning.
  Ha felles gjennomgang der hver enkelt gruppe må begrunne hvorfor setningen deres er riktig.
 • Klipp og lim setninger:
  Klipp og lim setninger til ukas diktatord –
  Ukas diktatord – setning med 4 ord
 • Å starte en setning med stor bokstav:
  (Kristine Solheim)
  Setninger i bokstavhus – finn feilen 1
  Setninger i bokstavhus – finn feilen 2
 • Å lage mellomrom mellom ordene:
  Mellomrom – nivå 1 (Kristine Solheim)
  Mellomrom – nivå 2
 • Rotta har rota:
  Ordene står hulter til bulter.
  Hjelp rotta å sette ordene i riktig rekkefølge slik at de blir til setninger!
  Diskuter hvordan man kan finne ut hvilket ord som må være først og sist i setningen.
  (Kristine Solheim)
  Rotta har rota – nivå 1
  Rotta har rota – nivå 2
 • Klipp og lim:
  I oppgavenKlipp og lim_gjør setningene riktige
  skal elevene klippe ut ordene, for så å lime ordene i arbeidsboka si. I hvilken rekkefølge må ordene limes for at setningene skal bli riktige?
  Oppgaven har tre nivå, og du kan enkelt bytte ut ordene/setningene selv.
 • Lag oppgaver til hverandre: Skriv setninger sammen i full klasse på storskjerm, men ta bort stor bokstav og punktum. Print ut arket og gi det til de andre klassene på trinnet. Klarer de å skrive setningene slik at de blir riktige?
 • Bruk kriterier:
  Når elevene skal begynne å skrive tekster selv, kan det være til stor hjelp å bruke kriterier. I oppgaven
  Kjære dagbok_skriv setningene riktig_med kriterier skal elevene lære seg hvordan man kan bruke kriterier som en støtte i egen skriving. Teksten er fra temaet “dyra på gården” i naturfag. I denne typen oppgave kan det være lurt å legge inn feil som man vet er vanlig blant elevene. F.eks. stor K istedenfor liten k. Bildene i oppgaven er tatt bort på grunn av opphavsrettigheter, men kan lett erstattes ved å foreta et bildesøk på google.
  La elevene bruke kriterier også når de skal skrive egne tekster:
  Hvem er jeg – med kriterier .
 • Skriv fra bøker:
  Lese høyt felles i samling og samtale om boka.
  Skriv deretter setninger fra boka på lærerstyrt stasjon, gjerne med utgangspunkt i illustrasjonene på forsiden av boken og tittelen. La de av elevene som ønsker det få lese teksten sin høyt for resten av klassen under oppsummeringen på slutten av økta.
 • Skriv til bilder:
  – Jeg ser: Del ut et fargeleggingsark til hver elev. Det er viktig at det er bilde av flere ting på arket. La elevene fargelegge bildet. Deretter skal de skrive en tekst til der de beskriver hva de ser, f.eks: «Jeg ser en brun apekatt.»
  – Skriv setninger til myldrebilder på https://www.google.no.
 • Ukeslutt:
  La elevene få noen minutter til å sjekke om de har husket stor bokstav, mellomrom, punktum/spørsmålstegn før de leverer inn ukeslutt-prøven. Det kan ofte være lurt at læreren styrer og sier hva de må sjekke.
 • Spill og aktiviteter:
  Setningslek:

  —> Lag setninger (en historie) sammen:
  Versjon 1: Sitt i en ring. En elev starter og sier et ord, så sier sidemannen neste ord, og slik fortsetter det. Læreren skriver setningene på tavla/smartboarden. Etterpå kan elevene få skrive setningene i boka si og øve på å lese setningene.
  Versjon 2: Stå i en ring. En elev starter og sier et ord, så sier sidemannen neste ord, og slik fortsetter det. Setningene skal bygge på hverandre, slik at det blir en sammenhengende historie.
  Alias: 
  Bruk Alias for barn. La elevene få trekke et kort etter tur. Hvis eleven klarer å lage en setning om det bildet viser, får eleven kortet. Hvem får flest poeng?
  Hangman:
  Bruk setninger istedenfor ord. Dersom noen foreslår en bokstav som ikke er med, skriv både stor og liten bokstav på tavla. Når noen gjetter den første bokstaven, så spørr om den skal være stor eller liten. Om de klarer å gjette hele setningen, spørr hvilket tegn som skal være på slutten av setningen.
  Setninger på veggene:
  Skriv setninger på små lapper og heng lappene på veggene i klasserommet.
  Elevene leser setningen, går på plassen sin, og skriver den slik de husker den.
  Dersom det er vanskelig kan de gå tilbake igjen for å se på lappen en gang til.
  Lapp i hatt:
  Legg lapper med ord i en hatt fremme ved tavla. Gå frem og trekk en lapp. Ta med lappen tilbake til pulten og skriv ei setning der du bruker ordet. Sett strek under ordet du trakk. Legg lappen tilbake i hatten etter at du har trukket ny lapp.