Setninger

Til læreren:

En setning er en liten fortelling. I starten lærer elevene at en setning forteller en ting.

En setning kjennetegnes av:
– stor bokstav først i setningen
– mellomrom mellom ordene i setningen
– punktum på slutten av setningen
– den har en mening, den betyr noe

Forskjellen på ord og setning.
Lære ikke-eksempler også.

Læringsstøtte

Oppheng til vegg

Plakat til pult eller stasjon (Kristine Solheim)

Intro

Diskuter

Hva er en bokstav?
Hva er et ord? (Og hva er ikke et ord?)
Hva er en setning? (Og hva er ikke en setning?)
Hvilke kjennetegn har setninger? Skriv ei liste på tavla. Skriv en eller to setninger under som eksempler.

Aktivitet: finn riktig rekkefølge!

Lag en enkel setning. Du trenger like mange a4-ark som antallet ord i setningen (f.eks. fem). Del opp setningen og skriv et ord på hvert ark.
La fem elever få komme frem. Hver av elevene får utdelt et ark. I hvilken rekkefølge må de stille seg for at setningen skal bli riktig? La elevene i klassen få komme med forslag.
Denne oppgaven kan også gis gruppevis. Del klassen opp i grupper på 4-5 elever, og gi gruppene hver sin setning.
Ha felles gjennomgang der hver enkelt gruppe må begrunne hvorfor setningen deres er riktig.

Oppgave: tegn, skriv, klipp og lim

Uteskole: Skrivestopp!

Denne uteskoleaktiviteten ligger ute til nedlastning på siden Nye uteskoleaktiviteter. Her finner du også beskrivelse av metoden. I arbeidet med setninger kan elevene for eksempel:

 • «Jeg ser»-setninger: Skriv setninger der du forteller om hva du ser rundt deg!
 • «Jeg vet»-setninger: Legg inn skrivestopp der elevene kan skrive om hva de vet. For eksempel:
  * Skrivestopp 1: en bil (Hva vet dere om biler? Snakk sammen med læringspartneren din først, deretter skriver dere setninger)
  * Skrivestopp 2: et tre
  * Skrivestopp 3: en blokk

For hver setning er det viktig at elevene bruker sjekklista for å finne ut om de har husket stor bokstav, mellomrom og punktum.

Muntlige øvinger

Fortell om deg selv

En fin start for de yngste er å fortelle en ting om seg selv. La elevene få lage setninger om seg selv sammen med læringspartner først. Deretter får alle velge en setning hver som de forteller til klassen. Det kan være lurt å oppfordre elevene til å si noe annet enn det som allerede har vært sagt.

Hva har du gjort i helga?

Start en ny uke med at alle elevene får lage en setning der de forteller hva de har gjort i helga. Stopp opp underveis og kommenter setningene med utgangspunkt i kjennetegn på setninger.

Oppsummering av dagen

En fin avslutning på dagen er å la alle elevene fortelle en setning om hva de har gjort på skolen i dag.

Ukebrev

En fin oppsummering av uka er å la alle elevene fortelle en setning hver om hva de har gjort på skolen i uka som gikk. Læreren skriver setningene på smartboard etter hvert som elevene sier dem, og deretter sender læreren ukebrevet hjem til alle foresatte, gjerne med et par bilder på slutten. Dette kan også være en ekstra leselekse. Det er også moro å samle opp disse ukebrevene i en perm, slik at elevene kan ta de frem og lese for å mimre tilbake.

Andre aktiviteter

Starter

Lag en enkel setning. Du trenger like mange a4-ark som antallet ord i setningen (f.eks. fem). Del opp setningen og skriv et ord på hvert ark.
La fem elever få komme frem. Hver av elevene får utdelt et ark. I hvilken rekkefølge må de stille seg for at setningen skal bli riktig? La elevene i klassen få komme med forslag.
Denne oppgaven kan også gis gruppevis. Del klassen opp i grupper på 4-5 elever, og gi gruppene hver sin setning.
Ha felles gjennomgang der hver enkelt gruppe må begrunne hvorfor setningen deres er riktig.

Myldrebilder

Skriv setninger til myldrebilder. På internett finnes det mange myldrebilder du kan bruke. Se for eksempel her: https://www.google.no

Høytlesning

Les høyt felles i samling. Snakk om boka.
Dersom du har stasjonsunderlvisning kan elevene få skrive setninger om boka på lærerstyrt stasjon. Ha gjerne boka fremme på stasjonen, slik at elevene kan bruke forsiden med tittel og bilde til å finne på egne setninger.
Dersom du har den tradisjonelle klasseromsundervisningen kan elevene få utdelt arbeidsarket «Min bildefortelling» (ligger ute på siden skrivemaler). Elevene skriver minst en setning fra starten av boka, en fra midtdelen av boka og en fra slutten av boka, for så å tegne til.
La de elevene som ønsker få lese opp setningene sine under oppsummeringen på slutten av økta.

Lag oppgaver til hverandre

Skriv setninger felles. Det kan gjerne være setninger der dere forteller om temaet dere jobber med. Elevene kommer med forslag, og læreren skriver på smartboard. Eleven som sier en setning må også fortelle hva læreren må passe på underveis i skrivingen (stor bokstav, mellomrom, punktum).
Deretter ser dere på setningene en gang til for å legge inn feil med vilje! Feilene skal være knyttet til kjennetegn på setninger. La elevene få komme med forslag. La noen av setningene starte med liten bokstav, la andre mangle punktum, og noen kan mangle mellomrom. Kanskje vil dere legge inn flere typer feil i samme setning.
Når dere er ferdige sender læreren dokumentet med oppgavene til lærerne i de andre klassene på trinnet. Klarer de å skrive setningene riktig? Læreren kan velge å printe ut arket og kopiere det opp som et oppgaveark, eller vise dokumentet på smartboard, for så å løse oppgavene sammen.

Hentediktat

Skriv setninger på små lapper og heng lappene på veggene i klasserommet.
Elevene leser setningen, går på plassen sin, og skriver den slik de husker den.
Dersom det er vanskelig kan de gå tilbake igjen for å se på lappen en gang til.

Lapp i hatt

Legg lapper med ord i en hatt fremme ved tavla. Gå frem og trekk en lapp. Ta med lappen tilbake til pulten og skriv ei setning der du bruker ordet. Sett strek under ordet du trakk. Legg lappen tilbake i hatten etter at du har trukket ny lapp. 

Alias

Bruk Alias for barn. La elevene få trekke et kort etter tur. Hvis eleven klarer å lage en setning om det bildet viser, får eleven kortet. Hvem får flest poeng?

Fluesmekke

Del elevene opp i to lag. Skriv JA og NEI med store bokstaver på tavla. Si en setning (f.eks: Jeg heter Ola) eller en «ikke-setning» (f.eks Jon kjøpte en). De to fremste elevene skal konkurrere om å springe frem til tavla og være førstemann til å slå på riktig svar. Er det en setning eller ikke? La en elev føre poengene fremme på tavla med tellestreker. Det laget som vinner er laget med flest poeng til sammen.

Leker

Hangman

Bruk setninger istedenfor ord. Dersom noen foreslår en bokstav som ikke er med, skriv både stor og liten bokstav på tavla. Når noen gjetter den første bokstaven, så spørr om den skal være stor eller liten. Om de klarer å gjette hele setningen, spørr hvilket tegn som skal være på slutten av setningen.

Hviskeleken

Sitt i en ring. Leken starter ved at en elev finner på en setning, som han eller hun hvisker videre til sidemannen. Sidemannen må lytte nøye, for så å hviske setningen videre. Man må si akkurat det man hører, selv om setningen høres rar og feil ut. Når hviskingen har gått helt rundt, får sistemann si setningen høyt.
Når vi bruker hviskeleken når vi lærer om setninger, kan jeg starte. Jeg lager en setning som består av for eksempel fire ord. Etter at sistemann har sagt setningen høyt, skriver vi den sammen på tavla. Vi studerer setningen nøye og ser etter kjennetegn.

 • Klipp og lim setninger til ukas diktatord –
 • Ukas diktatord – setning med 4 ord
 • Å starte en setning med stor bokstav:
  (Kristine Solheim)
  Setninger i bokstavhus – finn feilen 1
  Setninger i bokstavhus – finn feilen 2
 • Å lage mellomrom mellom ordene:
  Mellomrom – nivå 1 (Kristine Solheim)
  Mellomrom – nivå 2
 • Rotta har rota:
  Ordene står hulter til bulter.
  Hjelp rotta å sette ordene i riktig rekkefølge slik at de blir til setninger!
  Diskuter hvordan man kan finne ut hvilket ord som må være først og sist i setningen.
  (Kristine Solheim)
  Rotta har rota – nivå 1
  Rotta har rota – nivå 2
 • Klipp og lim:
  I oppgavenKlipp og lim_gjør setningene riktige
  skal elevene klippe ut ordene, for så å lime ordene i arbeidsboka si. I hvilken rekkefølge må ordene limes for at setningene skal bli riktige?
  Oppgaven har tre nivå, og du kan enkelt bytte ut ordene/setningene selv.
 • Bruk kriterier:
  Når elevene skal begynne å skrive tekster selv, kan det være til stor hjelp å bruke kriterier. I oppgaven
  Kjære dagbok_skriv setningene riktig_med kriterier skal elevene lære seg hvordan man kan bruke kriterier som en støtte i egen skriving. Teksten er fra temaet “dyra på gården” i naturfag. I denne typen oppgave kan det være lurt å legge inn feil som man vet er vanlig blant elevene. F.eks. stor K istedenfor liten k. Bildene i oppgaven er tatt bort på grunn av opphavsrettigheter, men kan lett erstattes ved å foreta et bildesøk på google.
  La elevene bruke kriterier også når de skal skrive egne tekster:
  Hvem er jeg – med kriterier .
 • Spill og aktiviteter:
  Setningslek:

  —> Lag setninger (en historie) sammen:
  Versjon 1: Sitt i en ring. En elev starter og sier et ord, så sier sidemannen neste ord, og slik fortsetter det. Læreren skriver setningene på tavla/smartboarden. Etterpå kan elevene få skrive setningene i boka si og øve på å lese setningene.
  Versjon 2: Stå i en ring. En elev starter og sier et ord, så sier sidemannen neste ord, og slik fortsetter det. Setningene skal bygge på hverandre, slik at det blir en sammenhengende historie.
 • oppgaver: stor bokstav, mellomrom, punktum, blanding
 • oppgave: tekst
 • spor spor bytt med Fullfør setningene
 • setning eller ikke-setning? Lapper. Sorter. Skriv minst tre setninger som er ordentlige setninger.
%d bloggere liker dette: