Kommunestyre-og fylkestingvalg

Hvert fjerde år er det kommunestyre- og fylkestingvalg. Lokalvalget er 2 år etter stortingsvalget. Dette gjør at vi i Norge har valg annethvert år.

Alle norske ststasborgere fra 18 år og oppover kan stemme.

I en kommune er ordføreren den øverste politisk valgte lederen. Lederen over administrasjon kaller vi rådmann.

Kommunestyret er det øverste flkevalgte organet i kommunen. Det har ansvaret for kommunen sine oppgaver. I fylkeskommunene er det fylkestinget som er øverste organ.

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget er øverste myndighet. Fylkestinget velger fylkesrådet, som leder den daglig driften av fylkeskommunen. Fylkesrådet fungerer som en fylkesregjering.

Ord og begreper

Eksempler:

Bakgrunn
demokrati, folkestyre, ytringsfrihet, kommunestyre, fylkesting

Partiene
valgkamp, politikk, politiske partier, et parti/å ta parti, fløy, venstre, høyre, partiprogram, partileder, diskusjon, enig/uenig, argumentere, mening

Gjennomføringen
valg, valgdag, valglokale, stemme, valgurne, avlukke, stemmeseddel, stempel, anonym, stemmerett, statsborgerskap, aldersgrense

Valgresultatet
representant, flest/færrest (stemmer), flertall/mindretall, politiker, valgvinner, valgtaper, tale

Fakta om valget

Barnas valg:
Hva er kommune- og fylkestingvalg?

Barnas valg: De viktigste sakene der du bor

Alt du trenger å vite om kommunevalget

Hva er politiske partier?

Barnas valg – Partiene

På «Barnas valg» får du presentert en oversikt over alle de politiske partiene på en fin og barnevennlig måte. Oversikten viser bilde av partilederen sammen med symbolet for partiet de representerer. Klikk på bildene for å finne ut mer om de ulike politiske partiene.

Partilogoer – kort med navn og logo

Logoene til de politiske partiene er underlagt copyright. Disse kortene som inneholder navn på de politiske partiene og deres logo er publisert med tillatelse.

Hva betyr demokrati?

Slik fungerer et demokrati

Hva betyr demokratiet for deg?

Musikk

Sanglek: Bro bro brille

Bro bro brille er en sanglek som egner seg for de yngste. Leken handler om å ta valg. To elever holder hendene høyt sammen til en bro, som de andre skal gå under. Når sangen er ferdig, må den som fanges ta stilling til noe de skal velge. Det kan være hva som helst, men i denne sammenhengen: hvorfor ikke la det være to politiske partier som de har diktet opp? Avslutt med drakamp!

Linker

Skolenmin.cdu:

-Les powerpoint om valget 2023 her.

-Se videoen «Hva gjør en politiker» her.

Oppgave: Hva ville du bestemt hvis du var en politiker?

Valg.no: Info om hvem som kan stemme og om hvordan man stemmer.