Strukturert begrepslæring – Bredtvedt kompetansesenter

Systematisk arbeid med ord og begreper

«Ordene/begrepene gjør det mulig å gi uttrykk for tanker samtidig med at tanker formes av ordene. Vi kan ved hjelp av ord utforske våre tanker, finne ut hva vi vet, og hva som er uklart for oss.»

Kamil Øzerk

Innhold:

forkunnskaper
– hva betyr ordet?
– er ordet et homonym?
– finn synonymer og antonymer

Form:
– hva er den første lyden i ordet?
– hva er den siste lyden i ordet?
hvor mange bokstaver er det i ordet?

– hvor mange vokaler har ordet?
– hvor mange konsonanter har ordet?

– har ordet diftonger?

– har ordet stum bokstav?

– lag sammensatte ord med ordet (dersom det er mulig)

– hvilke ord rimer på ordet?

bøying av ordet

– er det noen ord som ligner?

Bruk:
– lag setninger der ordet brukes (det kan være en fordel å arbeide med læringspartner)
tegn noe som du assosierer med ordet

Hva er forskjellen mellom ord og begreper?

«Begreper er ikke helt det samme som ord, selv om ordforråds- og begrepsutvikling henger nøye sammen. Ord hører til vårt språksystem, mens begreper hører mer til vårt tankesystem.»

statped.no