Innhold-form-bruk

Strukturert begrepslæring

Bredtvet kompetansesenter

Innhold

 • forkunnskaper
 • hva betyr ordet?
 • ordet et homonym?
 • finn synonymer og antonymer

Form

 • Hva er den første lyden i ordet?
 • Hva er den siste lyden i ordet?
 • Hvor mange bokstaver er det i ordet?
 • Hvor mange vokaler har ordet?
 • Hvor mange konsonanter har ordet?
 • har ordet diftonger?
 • har ordet stum bokstav?
 • – lag sammensatte ord med ordet (dersom det er mulig)
 • hvilke ord rimer på ordet?
 • bøying av ordet
 • er det noen ord som ligner?

Bruk

-lag setninger der ordet brukes (det kan være en fordel å arbeide med læringspartner)

tegn noe som du assosierer med ordet

Hva er forskjellen mellom ord og begreper?

«Begreper er ikke helt det samme som ord, selv om ordforråds- og begrepsutvikling henger nøye sammen. Ord hører til vårt språksystem, mens begreper hører mer til vårt tankesystem.»

statped.no